De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geert van Istendael, foto: Tim De Couvreur. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Geert Van Istendael steunt Grootouders voor het Klimaat

Een opmerkelijke aanwezige afgelopen zaterdag tijdens de startdag van de Vlaams-Brabantse afdeling van de Grootouders voor het Klimaat in Leuven was auteur Geert Van Istendael. Ik had met hem een kort gesprek voor Radio 2 Vlaams-Brabant.

maandag 26 september 2022 14:06
Spread the love

 

Kunnen grootouders in de strijd tegen de opwarming het verschil maken?
GEERT VAN ISTENDAEL: “Als ouderen dragen wij een niet zo prettige verantwoordelijkheid in de evolutie van de opwarming. Ik vind dat wij de verdomde plicht hebben om al die verstandige, geestdriftige jongeren volop te steunen. Dat is het enige wat wij nog een beetje kunnen doen en ieder op zijn eigen manier, want iedereen heeft zijn deskundigheid. Ik sta overigens steeds verbaasd dat die jongeren zoveel kennis, daadkracht en onderhandelingspotentieel hebben.”

Proef ik hier tevens een schuldgevoel omdat onze generatie het verkloot heeft?
“Niet alleen onze generatie is verantwoordelijk. De opwarming is al bezig dan voor wij geboren werden. De Franse president Macron had het onlangs over ‘insouciant’. Deze onbekommerdheid tekent onze generatie. De kennis over wat er aan de gang is, is al meer dan 60 à 70 jaar oud. Het eerste boek dat ik daarover las dateert uit 1961. Het jaar daarop verscheen er weer zo’n boek. Tien jaar later was er de Club van Rome. Wij hebben collectief weggekeken. Een heel comfortabele positie is dat niet.”

Wat zouden de Grootouders het beste doen om de opwarming tegen te gaan?
“Roepen en die jongeren helpen. We zitten in een dienende functie, het zijn de jongeren die het moeten doen, het gaat om hun toekomst. Die van ons is bijzonder kort. Als zij een beroep op ons doen moeten wij klaarstaan.”

Voor meer inlichtingen over de Vlaams-Brabantse afdeling van de Grootouders voor het Klimaat: marleen.devry@gmail.com

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!