De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen structurele erkenning voor daklozenopvang Foyer Bodegem
ACV Puls, CAW, BBTK-SETCa

Geen structurele erkenning voor daklozenopvang Foyer Bodegem

dinsdag 3 november 2020 22:06
Spread the love

 

Foyer Bodegem is een uniek initiatief in het  Brusselse sociale landschap: 49 alleenstaande daklozen mannen en 24 asielzoekers kunnen worden er begeleid naar een betere toekomst en naar een zelfstandig leven. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen CAW Brussel en de vzw Sociale Werken van Leger des Heils en is een onmisbare schakel in de verschillende Brusselse initiatieven voor daklozen, gaande van “bad, brood en bed” tot de housing first projecten.

In juli 2020 heeft de vzw Sociale Werken Leger des Heils een aanvraag ingediend voor de structurele erkenning en financiering van dit project binnen de Brusselse ordonnantie voor de daklozenopvang. Op 29 oktober laat het kabinet van de bevoegde Minister, Alain Maron, weten dat geen bijkomende middelen beschikbaar zijn om Foyer Bodegem structureel te erkennen en te financieren.

“Er zijn nooit zoveel daklozen geweest in de Brusselse straten en toch komen geen bijkomende middelen voor dit maatschappelijk relevant en broodnodig project. We  zijn zeer teleurgesteld door deze beslissing; zonder projecten zoals Foyer Bodegem dreigen initiatieven als housing first een maat voor niets te zijn en slechts bestemd voor een selectieve groep van daklozen. We bieden een begeleiding op maat, in een groepsopvang die essentieel is om de stap naar housing first mogelijk te maken”, verklaart Annalisa Gadaleta, Algemeen Directeur van CAW Brussel.

De vakbondsorganisaties ABVV en ACV Puls reageren ook ontgoocheld. Michael Vandenbroucke, vakbondssecretaris bij ACV Puls: “11 medewerkers verliezen hun job, dat is hard, zeker in deze tijden. En toch ze zijn vooral bezorgd over de toekomst van de daklozen die ze momenteel begeleiden. Door de coronacrisis zijn er geen alternatieven voor deze mannen voorhanden en als ze terug op straat belanden, dan worden al de inspanningen die de medewerkers geleverd hebben, teniet gedaan.”

“Voor de werknemers werd een sociaal plan opgesteld dat deze shock in beperkte mate kan opvangen. Het is en blijft een moeilijke situatie om in deze periode van crisis je job te verliezen”, verklaart Kathleen De Decker, vakbondssecretaris bij BBTK.  “Het is schrijnend om te moeten zien dat het de werknemers zijn die het in deze bijzonder moeilijke tijden opnemen voor de daklozen en de regering de andere kant opkijkt.”

CAW Brussel, ACV Puls en BBTK vragen aan de Brusselse regering en de bevoegde Minister Alain Maron om vooral een oplossing te vinden voor de meer dan 70 mannen die dreigen om op straat te belanden vanaf 1 april.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!