De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Feestelijke opening van onze vernieuwde wijk!

Feestelijke opening van onze vernieuwde wijk!

maandag 29 augustus 2011 12:03
Spread the love

Op 24 september zal onze vernieuwde wijk, na heraanleg, feestelijk worden geopend.

Na anderhalf jaar werken zal onze wijk Het Looks er prachtig uitzien. Het was niet altijd even leuk maar de miserie zal snel vergeten zijn.

Woonerf:

Onze wijk krijgt het statuut van woonerf. Dit betekent dat het gemotoriseerd verkeer ondergeschikt wordt aan voetgangers en fietsers. De maximum snelheid is nog 20 km per uur en er is geen onderscheid meer tussen rijbaan en stoep. Alles is op een zelfde niveau aangelegd. Tegeltuintjes, bomen, banken en fietsbeugels fleuren het geheel op en maken het echt praktisch en gezellig. Veel bewoners plaatsen spontaan bloembakken en planten aan hun gevels.

Het Wassalon:

Eigenlijk beginnen de feestelijkheden al op vrijdag 23 september. Dan gaat in premiëre het toneelstuk Het Wassalon. Het is een voorstelling die gebracht worden door leden van de VZW Ons Gedacht. Deze VZW is een vereniging waar armen het woord nemen en die gehuisvest zijn in onze wijk. Het wordt een stuk met een lach en een traan waar de dagdagelijkse belevingen in een wassalon herkenbaar zullen zijn.

Feestelijke opening:

Op zaterdag 24 september zal er gefeest worden. Reeds van in de vroege namiddag zullen de kinderen uit de wijk kunnen deelnemen aan een workshop instrumentjes maken. Ze gaan aan de slag met allerlei recyclagematerialen.

Nadien trekken de kinderen in stoet door de straten van onze vernieuwde wijk. Met hun zelfgemaakt instrumentjes zullen zij de bewoners van de wijk aanporren om naar de feestelijke opening te komen. De stoet zal vergezeld worden door onze wijkreus Cor De Kluts en de drumband van de VZW Ons Gedacht.

Ongeveer rond 16.15 uur zal onze wijk dan officieel door onze Burgemeester Marleen Van Der Poorten worden geopend. De Burgemeester zal door een eerste pompslag de gerestaureerde waterpomp terug in gang zetten. Daar hoort uiteraard een speech bij van onze Burgemeester en van Schepen Jan Heremans (Schepen voor openbare werken).

Na het officiële gedeelte zulen de wijkbewoners kunnen genieten van een hapje en een drankje.

Ter afronding zal er vanaf 19.30 uur een bal populair worden gespeeld daar ALBOREA. Deze groep zal onder leiding van Peter Geysels, buurtbewoner en actief in ons KunstKomité, ons vergasten op leuke en dansbare deuntjes.

Wij hopen dat de weegoden ons gunstig gezind zullen zijn en dat er veel volk komt.

De organisatie van deze feestelijke opening ligt in handen van de buurtwerking Het Looks en wordt gesteund door de Stad Lier, Ontwerpbureau Marianne France en aannemer De Molse Bouwonderneming NV en SAMWD.

take down
the paywall
steun ons nu!