Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In 2010 werd onze “Buurtwerking Het Looks” voor het eerst door de Koning Boudewijnstichting erkend als een Buiten Gewone Buurt. Naar aanleiding van de jubileumviering van 15 jaar Buiten Gewone Buurt 2012, verwerven wij, “Buurtwerking Het Looks”, een tweede erkenning als Buiten Gewone...

Een (voorlopig) ontwerp om de verkeersontsluiting van de Sion-site mogelijk te maken was jammer genoeg tot stand gekomen zonder betrokkenheid van de wijkbewoners. Wij betreurden ook dat niet alle informatie op een even open wijze naar de buurt en buurtwerking was gecommuniceerd. Tot ...

Met Cor De Cluts en Wardje naar de vismijn.

800 jaar Lier:OPROEP AAN DE BUURTBEWONERS EN VOORAL AAN DE GEZINNEN MET KINDEREN. Met Cor De Cluts en Wardje naar de vismijn: 28 april 2012Op zaterdag 28 april en zondag 29 april is het openingsweekend van 800 jaar Lier. Op zaterdag zal er op de vismarkt terug een heuse vismijn word...

Snelcursus compostmeester

Zaterdag 21 april 2012 verzamelden 34 kandidaat thuiscomposteerders op de compostsite van de wijk Het Looks Lier. Zij volgden een snelcurus thuiscomposteren voor beginners. De deelnemers kregen deskundige uitleg van ervaren compostmeesters en konden zien hoe een compostvat of wormen...

Erfgoeddag 2012 in Het Looks

Helden binnen de muren. L’Histoire. Iedereen een held! Het is weer Erfgoeddag! Na het succes van vorig jaar zetten Peter en An opnieuw hun huis Lookstraat 14 open. Dit jaar is het thema Helden en na heel wat zoek- en denkwerk zagen we plots ons thema liggen vanuit het raam. De Lt....

Voor een propere buurt!

De Buurtwerking Het Looks uit Lier neemt volop deel aan de campagne voor een propere buurt. Op verschillende plaatsen in onze wijk zullen bordjes verschijnen "Bedankt om deze straat proper te houden". Hopelijk volgen er nog straten en wijken in Lier. Met Lookse groetjes.

De komende lentemaanden staan er weer een boel activiteiten op onze planning. Graag willen we deze jullie bekend maken. Erfgoeddag in Het Looks: Vorig jaar was het de eerste keer dat wij meededen met Erfgoeddag met een tentoonstelling over de geschiedenis van de wijk. Gezien het gr...

Een nieuwe LOOK(S)! Beste medeburger van het Leuks.Na het bekendmaken van ons nieuwe logo, tijdens de opening van de wijk, kondigden we aan dat we een nieuwe huisstijl aan het ontwikkelen zijn. En ere wie ere toekomt maar het is van de hand van Jeannine Vrins. Ge weet wel die straff...

De buurtbewoners van Het Looks hielden voor het derde jaar hun nieuwjaarsreceptie bij de Artesishogeschool. Voorzitter Dominic Van Oosterwyck overliep trots de verwezenlijkingen van de jonge wijkvereniging, zoals de coördinatie met stad en aannemer tijdens de heraanleg of de BBQ, waa...

Load More