De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

En hoever zijn we nu eigenlijk ?

zaterdag 25 juli 2020 13:30
Spread the love

Er zullen best wetenschappers zijn, die zullen zeggen dat we in het onderzoek naar het SARS-CoV-2 virus al verschrikkelijk ver zijn, maar er zullen daarnaast ook weer anderen zijn, die toch meer op de Covid19-rem zullen trappen en menen te moeten zeggen, dat we eigenlijk nog steeds erg weinig weten. Ik moet eerlijk toegeven dat er al heel wat bekend is, maar dat we nog steeds veel te weinig weten. 

 

Laatst zei mijn vrouw dat op de lokale boulevard nogal wat gasten uit het buitenland – m.n. Duitsers – aan het wandelen waren, geen afstand hielden, geen mondkapjes droegen en net deden of er niets aan de hand was, net of er geen Coronavirus ooit heeft bestaan.
Nu moest ik daarbij onmiddellijk denken aan de eerste uitspraak van een hoge heer van het RIVM, dat het allemaal best mee zou vallen, waarna hij wat later met de kreet van ‘groepsimmuniteit’ op de proppen kwam. 

 

Immuniteit en besmetting
Op de site Scientias.nl kan men van alles over het SARS-CoV-2 virus vinden en laatst stond daarop te lezen, dat wij, mensen, in het bloed een bepaalde soort witte bloedcel hebben, de zogenaamde T-cel, die gespecialiseerd is in het herkennen van cellen die geïnfecteerd zijn met virus, dus ook bij Covid19. Deze T-cellen zouden onderdeel van de schoonmaakdienst van het lichaam zijn, die een infectie – dus ook een virusinfectie – opruimt. Nu schijnt er in Zweden een onderzoek gedaan te zijn geweest dat men bij mensen minder antistoffen vond – dus de gewone test zoals we in de Teststraat kunnen laten doen – maar dat er wel meer mensen zijn geïnfecteerd als men kijkt naar de T-celrespons (reactie van de opruimdienst). Met andere woorden de antistoftest zou minder positieve mensen aantonen.
Tegelijkertijd werd middels hetzelfde onderzoek in Zweden ontdekt, dat meerdere bloeddonoren positief bleken te zijn met T-specifieke cellen voor het SARS-CoV-2 virus. In dat geval moeten we dus eigenlijk de test voor bloeddonoren aanpassen en minder mensen toelaten om bloed te geven. 

 

Zou dit dan moeten betekenen dat Sanquin – de Bloedbank – meer onderzoek zou moeten doen naar de bloeddonoren, met of zonder antistoffen? De vraag is nu of dit reeds gebeurt; ik moet eerlijk toegeven dat ik het nog niet gehoord heb, maar dat wil nog niet alles zeggen.
In de tijd van mijn opleiding tot medisch analist heb ik dit werk ook gedaan bij de Bloedbank in Tilburg, maar toen nog echt handwerk; later bij het RIVM en het Streeklab werd er al wat meer automatisch gedaan op het gebied van bloedonderzoek bij donoren en zwangere vrouwen. Maar met de huidige technieken, moet dit alles compleet automatisch kunnen gebeuren en binnen een tel zou men de uitslag van het bloed kunnen hebben, waarmee dan resultaten op het gebied van bijvoorbeeld het HIV- en SARS-CoV-2 virus bekend worden. 

 

Daarentegen kwam het NRC half juli met een artikel “Afweer tegen Corona verdwijnt snel uit het bloed” en dat is een minder positief bericht. Het artikel geeft aan dat de “ … afweerstoffen tegen het nieuwe Coronavirus verdwijnen al na paar maanden uit het bloed …” Volgens de journalist zou dit vragen oproepen over de haalbaarheid van de groepsimmuniteit en de werking van vaccins.
Nu zijn er al vanaf het begin vraagtekens gezet bij de kreet ‘groepsimmuniteit’, daar dit nooit gerealiseerd kon worden met de regels en wetten die op het advies van het OMT door de regering aan ons werden voorgeschoteld.
Volgens deskundigen – en met name uit het buitenland – wordt groepsimmuniteit alleen bereikt als tweederde van de bevolking antistoffen tegen het virus heeft opgebouwd. Die mensen zouden dan niet meer vatbaar zijn voor een nieuwe aanval van het SARS-CoV-2 virus, waardoor de epidemie uit zou moeten doven. Met andere woorden, als men binnen een aantal maanden een wegebbende immuniteit tegen het virus krijgt, is het opbouwen van groepsimmuniteit tegen het virus niet haalbaar. En dit wordt nog versterkt door het gebruik van mondkapjes.  Advies: vergeet de kreet ‘groepsimmuniteit’ in het kader van het SARS-CoV-2 virus nu maar onmiddellijk. 

 

Het onderzoek genoemd in de NRC ging over een Brits onderzoek, echter Scientias.nl bracht 10 dagen later een ongeveer gelijk artikel over een onderzoek in de VS, waar hetzelfde werd aangegeven. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de antistoffen zeker in de eerste periode na de infectie snel afnamen, zodat het niveau binnen 36 dagen halveerde. Hierop concludeerden de onderzoekers dat de antistoffen binnen een jaar zouden zijn verdwenen.  

 

Tweede Golf
Nu is al eerder aangegeven dat er een variant van het virus in omloop is, waarbij de ene wat sterker is dan de andere variant. De vraag is dan weer sterk aanwezig hoe het dan zit met dat onderzoek naar de T-celrespons. Misschien dat daar een keer een antwoord over gevonden wordt.
In mei gaf het AD al in een artikel aan dat het virus nooit zou verdwijnen, maar ja, dat was al bekend, echter nu blijkt het virus nog volop in de wereld aanwezig te zijn en zich dus ook te verspreiden. Vooral de verspreiding zou belangrijk moeten zijn om te weten hoe een besmetting van de een naar de ander kan overstappen. 

 

Maar hoe zit het dan met een volgende aanvalsgolf van het virus? Het lijkt erop dat de tweede golf reeds is begonnen – veel vroeger dan we verwacht hadden – maar hoe gaan we dit overleven, als er varianten zijn in het virus, als de immuniteit niet lang genoeg werkt en dat vaccins daarom dus minder betrouwbaar schijnen te worden. 

 

Belangrijk is duidelijk zijn richting de bevolking, duidelijkheid die afkomstig moet zijn van de wetenschappers en de mensen die er dagelijks mee te maken hebben zoals zorgverleners, virologen, IC-medewerkers, maar vooral de zorgverlening buiten de ziekenhuizen en natuurlijk de leden van het OMT, het adviesorgaan van de regering.
Durf eens eerlijk te zijn en te zeggen dat we met z’n allen ‘geen bal weten van het virus en de aanvalsgolven van het SARS-CoV-2 virus’ ondanks de wetenschap en dure apparatuur. Zeg nu eens eerlijk tegen het volk, dat dit virus lijkt op andere virussen, maar ook weer niet, dat we niet weten of er een goede immuniteit kan ontstaan, dat een vaccin kan werken als er niet genoeg immuniteit opgebouwd wordt, dat er meerdere varianten van het virus rondzweven, die mogelijk een andere reactie kunnen geven en misschien zijn er nog meer zaken waar we het antwoord nog steeds niet van weten. Dat heet duidelijkheid verstrekken maar het heet tevens eerlijkheid.
Het feit dat er met z’n allen keihard wordt gewerkt aan het vaccin, zonder daarbij onderzoek te doen naar het virus en naar immuniteit en naar de antistofspiegel, kan nooit goede resultaten opleveren. 

 

© KhamakarPress / 25.07.2020

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!