De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een unieke kans voor Gent: gewetensvolle reclameborden?

Een unieke kans voor Gent: gewetensvolle reclameborden?

Open brief aan de Gentse schepen van Mobiliteit en Straatmeubilairpropaganda.

woensdag 9 april 2014 00:43
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Beste Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw,

de
laatste dagen worden we weer om de oren geslagen met tal van
onheilsberichten over onze toekomst: klimaatverandering,
milieuvervuiling, ontbossing, armoede, honger, oorlog.

We
zijn het er hopelijk over eens dat we werkelijk alles moeten proberen,
ook in Gent, om dit onheil zo vlug en zo veel mogelijk in te perken, al
is het maar om onze ongeboren nakomelingen ook een kans te geven op een
waardig leven.

We zijn het er wellicht ook over eens
dat alvast een deel van deze misère die boven ons hangt, te wijten is
aan de over-productie en over-consumptie van tal van goederen die we
niet echt nodig hebben.

En kunnen we ook akkoord gaan
met het gegeven dat het sensibiliseren van de Gentenaars (en de rest van
de wereld) in deze materie een niet te onderschatten effect kan hebben
op de leefbaarheid van onze toekomst?

Als schepen van
mobiliteit is uw macht beperkt. U heeft geen zeggenschap over de radio-,
teevee- en internetreclamespotjes die argeloze burgers maar blijven
aanzetten tot het kopen-kopen-kopen van allerhande goederen die heel
vaak binnen het half jaar stuk gaan, een negatieve impact hebben op het
milieu, of het product zijn van moderne slavernij. Om het nog niet te
hebben over de vorm van heel wat reclame, die maar al te vaak mensen,
groot en klein, willen aanzetten tot het kopen van allerlei spul door
hen een gevoel van gemis of verlangen aan te praten. Wie in deze tijden
geen Ipod of Ipad of Wii heeft, wordt bijna als achterlijk of op zijn
minst onpopulair geportretteerd, net als wie meer dan een half jaar met
dezelfde schoenen of jas rondloopt.

Wie door de Gentse
binnenstad loopt, telt voor elke boodschap tot consuminderen of bewust
verbruiken, wel honderd boodschappen tot het verder meehollen in een
gevaarlijk en gewetenloos consumptie-patroon.

De meest
effectieve reclame voor een reclamemaker is echter…de wachtplaatsen
voor bus en tram. Marketing-onderzoek wijst immers uit dat de vele
tienduizenden (of zijn het honderdduizenden?) dagelijkse gebruikers van
het Gentse openbaar vervoer onmogelijk NIET de verleidelijke reclames
naast hen kunnen zien.

En hier wordt het interessant,
natuurlijk. Als ik mij niet vergis, wil het Gentse stadsbestuur voor de
periode 2014-2025 een nieuw contract afsluiten voor de inhoudelijke
invulling van het stadsmeubilair. Dit staat alvast op uw eigen blog te
lezen.

We gaan even voorbij aan het absurde karakter van deze affaire, en gaan meteen door naar de essentie.

U,
als schepen van mobiliteit en lid van de tweede grootste partij van
Gent, heeft zeker en vast wat in de pap te brokken bij het bedingen van
dit nieuwe reclame-contract. ‘t Zou zielig zijn mocht dit niet zo zijn,
niet? En is dit niet hét moment om de koe bij de horens te vatten?

Welnu,
mijn simpele vraag, als bezorgde burger, frequent gebruiker van het
Gentse openbaar vervoer, én als vader van een kind van negen is het
volgende.

Wilt U er alsjeblieft mee voor zorgen dat de
reclame-boodschappen die we de volgende elf jaar niet zullen kunnen
ontwijken terwijl we op onze bus of tram wachten, op zijn minst aan
volgende voorwaarden voldoen?

a) GEEN reclame die mensen het gevoel willen aanpraten dat ze minderwaardig of ongelukkig moeten zijn als ze een bepaald product X niet willen of kunnen kopen;

b) GEEN reclame die het zelfbeeld van opgroeiende meisjes aantast, of hen de indruk geeft dat zij in eerste instantie als (lust)object worden aanzien;

c) GEEN reclame voor producten die in een ernstige mate het milieu vervuilen of de klimaatverandering stimuleren, en

d) GEEN reclame voor producten die geproduceerd worden in mensonwaardige arbeidsomstandigheden.

Deze eisen lijken mij de vanzelfsprekendheid zelve. Hoe denkt U hierover? Graag een antwoord!

(mogelijks staat U niet sterk genoeg in het college om deze minimum-voorwaarden erdoor te krijgen, maar dan interesseert het mij in ieder geval wel welke Gentse schepenen mijn vraag te veeleisend vinden.)

Hopend op een spoedig antwoord, groet ik U,

Steven Desanghere

inwoner van Gent sinds 1990.

Rood van geest, en groen van hart.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!