Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat als…. de media ons voorbereiden op een Nieuw Normaal?

Wat als….   Wat als media als eerste doelstelling hebben, om het beleid en gedrag van de rijksten en machtigsten in het land een zweem van geloofwaardigheid en noodzaak te geven? Wat als onze belangrijkste media (kranten, radio, teevee) in handen waren van een handjevol rijke famili...

Bruxelles, la Morte?

“Woede is een pleister waaronder veel verdriet zich verstopt” (eigen formulering)   Ik laat mij in deze coronaperiode online geregeld van mijn boze, verontwaardigde kant zien. Het geeft mij energie, en een duidelijk kader, en het houdt me staande in deze zwalpende tijd. Slecht...

The Great Reset van het Wereld Economisch Forum: tussen droom en nachtmerrie?

  Het Wereld Economisch Forum (WEF) werd opgericht in 1971, door de Duitse ingenieur en economist Klaus Schwab. En tot op de dag van vandaag is hij daar voorzitter van. Dit jaar zitten onder meer oud-vice president Al Gore, en Christine Lagarde, voormalig voorzitster van het Internati...

De Gentse Klimaatambities: een pijnlijke spreidstand tussen droom en werkelijkheid

Klimaatstad Gent? Ik ben geboren in 1972, het jaar waarin de Club van Rome “Grenzen aan de Groei” uitbracht. Dit pamflet riep op om zo vlug mogelijk onze fixatie op economische groei te verlaten, willen we ons ecosysteem niet verder naar de knoppen helpen. 43 jaar ben ik intussen, en ik woon nu ...

Drie vierde van de Gentse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door één bedrijf. Staalbedrijf Arcelor-Mittal in de Gentse Zeehaven stoot daarmee jaarlijks 25 keer meer broeikasgassen uit dan de verwarming van alle Gentse huizen samen. Of 18 keer meer dan alle Gentse uitstoot veroorzaakt d...

De lege trukendoos van het Gentse Klimaatplan

De laatste jaren kwam het klimaatthema meer en meer op de voorgrond. Beter laat dan nooit. De hoeveelheid CO2 in onze lucht stijgt met de dag, en intussen is er een wetenschappelijke consensus dat dit CO2-gehalte allerhande mechanismen in gang zet, die een k...

Een unieke kans voor Gent: gewetensvolle reclameborden?

Beste Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw, de laatste dagen worden we weer om de oren geslagen met tal van onheilsberichten over onze toekomst: klimaatverandering, milieuvervuiling,...

De match van de toekomst: Aardappelschimmel versus GGO

Teeltverbod In de zomer van 2012 vroeg de Nationale Aardappelraad van het VK alle hobbytuinders met aandrang om te stoppen met het telen van aardappelen. Grote aardappelbedrijven weten hoe ze de gevreesde aardappelziekte kunnen bekampen met zware fungiciden, en hobbytuinders die dit...

 Stand van ZakenEuropese landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland, en sinds deze week ook Polen, handhaven een nationale ban op de teelt van ggo's. Wallonië en Brussel verklaarden zich enkele jaren geleden ggo-vrije regio, net als tientallen andere ...

Op ontdekkingstocht naar de Wieg van de GGO-industrie

Op Ontdekkingstocht naar de Wieg van de GGO-industrie. (of de noodzaak voor de biotech burgerinspectie van 9 mei 2012) Vorige week besliste de Vlaamse regering dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), gevestigd in Zwijnaarde een jaarlijkse dotatie krijgt van meer dan 43 m...

Load More