De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een progressief front kan Peeters van antwoord dienen

Een progressief front kan Peeters van antwoord dienen

maandag 18 april 2016 22:14
Spread the love

De uitspraak van Peeters: We leven boven onze stand , wordt in de media afgedaan als ongelukkige of volgens  vrt journalist Devadder onhandig.

Dergelijke commentaar en zeker las die van de openbare omroep komen maken me boos. Men is er het duidelijk over eens dat de boodschap correct is maar slecht verpakt.

Men is publieke opinie aan het voorbereiden op het komend onheil, namelijk een besparingsmaatregel zonder voorgaanden. Als het dan wat minder erg wordt als voorgesteld dan is dat mooi meegenomen.

Voor het in stand houden van ons maatschappijmodel stelt zich een levensgroot probleem. De bedrijven kregen immense cadeaus zoals de notionele intrestaftrek en een vermindering van de sociale bijdragen . Ook werd de progressiviteit van de belastingen deels onderuit gehaald.

De minder inkomsten voor de staat moeten dus binnen de liberale logica gecompenseerd worden door besparingen op de kap van de meest behoeftigen.

Onze media zeggen niet dat de besparingen op de kap van de gewone man niet nodig zouden zijn wanneer iedereen naar eigen “ vermogen’ een rechtvaardige bijdrage zou leveren.

Een progressief front van GROENEN, PVDA-ers, Socialisten en Beweging.netters kan hier voor een antwoord zorgen…hoelang nog wachten?

take down
the paywall
steun ons nu!