De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een fris perspectief op levenslust en omgaan met last. Nu via Lezingen met Stef Hublou Solfrian

Een fris perspectief op levenslust en omgaan met last. Nu via Lezingen met Stef Hublou Solfrian

zaterdag 2 juni 2018 17:48
Spread the love

Vaak vragen lezers me of ik lezingen geef, en waar en wanneer dan.

We gaan vanaf nu de uitdaging aan. 

Buurthuis, leesclub, parochie, denktank? Onze visies kunnen inspiratie bieden voor een doorleefd debat en verfrissing in het samen denken. 

Keuze uit volgende onderwerpen:

  1. Samen leven met Moslims. We vertrekken van het Getuigenis: Hoe ik in elf jaar tijd een generatie balorige jonge mannen van Belgisch-Marokkaanse identiteit burgerzin bijbracht en zelfwaardegevoel te Casablanca, Leuven. Wat kunnen immigranten ons bijbrengen? Zijn er problemen in onze culturele code die baat kunnen hebben bij het perspectief “overkant van de haag”? Hoe leren wij praten mét nieuwelingen en niet alleen over hen?

  1. Het prettige van het Primaire Prehistorische Perspectief. Toelichting bij het onderliggende archetype dat vele recente moderne hypes het licht doet zien, en dat verklaart waarom zij werkzaam zijn op het pad naar meer levenslust en innerlijke vrede. Van een “Bosbad” nemen met de Natuurcoach over de zin van draagdoeken voor babies, “elektrisch fietsen”, opvoeding (met of zonder autoriteit? Door de ouders zelf of de in créche?) en gesprekstherapie, van recycleren, omgang met voedsel en de cirkel energieën tot triatlon, meditatie, gebed, mindfulness, natuurstudie en (foto)jacht.
  1. Weg met het roze en het blauw in de wieg? Mannelijke en vrouwelijke identiteit. Tegendraadse evidentie dat je wel degelijk best de grote Kloof tussen mannelijke en vrouwelijke wezens in zicht houdt, bij het beoordelen van mensen. Natuurlijk bekijken we ieder die voor ons verschijnt, of het nu in een kantoor, op een bospad of tijdens een echtelijke discussie is, best eerst en vooral als persoon, als mens. Toch bleek uit wereldwijd onderzoek van Seksuologen wat ieder kan vaststellen die aandachtig de allerkleinsten observeert: er zijn grote verschillen. Die wegwensen en ‘wegdenken’ lost niet alle problemen op. Kennis van de typerende eigenschappen van de man en de vrouw kan ruimte bieden in de omgang, reliëf in de perceptie en inspiratie bij het inrichten van maatschappelijke en juridische structuren. Peterson is no pipsqieck..

Hublou Solfrian biedt twintig minuten inleiding en exposé, waarna tien minuten zoempauze, gevolgde door veertig minuten interactief vragen stellen en debat.

Aanvragen en voorwaarden via

Stefhublou.global@gmail.com

De lezingen kunnen doorgaan vanaf 15 juni. 

Enkel in het Nederlands en het Engels.

Stef Hublou Solfrian

Historicus, filosoof, mysticus, veldbioloog. 

Gewezen leraar, telefonisch therapeut verbonden aan Tele-Onthaal, reiziger in drie continenten. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!