De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een doorkijk in de gezondheidszorg

vrijdag 3 april 2020 11:54
Spread the love

In een artikel van NOS van maart 2018 kon men lezen dat we met z’n allen steeds ouder en ervaren worden, wat weer te lezen stond in de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de CBS zijn de leeftijden gemiddeld met zo’n drie jaar gestegen, in ieder geval vergeleken met de vorige meting van het CBS (periode 2013 – 2016). 

 

Echter de Corona crisis heeft toch wat roet in het eten gegooid en daardoor zal CBS haar prognose voor de komende tijd enigszins bij moeten gaan stellen. Het lijkt er steeds meer op dat het Coronavirus geen rekening houdt met leeftijd, ras, geslacht, hoog of laag opgeleid, afkomst of grenzen. In de prognose van het CBS was dit duidelijk anders en gaf het rapport flinke verschillen tussen sociaaleconomische groepen: “ … hoogopgeleide zestigers blijven gemiddeld zes jaar langer vrij van fysieke beperkingen dan laagopgeleiden … “ 

 

Ouderenzorg
Dat we steeds ouder worden is een goed teken, maar er zit wel een andere kant aan het verhaal, nl. nadat de zorg overgeheveld was van de overheid naar de gemeenten, kwamen de gemeenten er achter dat de gezondheidszorg heel moeilijk te bekostigen was. Alles kwam op het bordje van de gemeenten te liggen en dit werd alleen maar nog erger doordat vele tehuizen en verzorgingshuizen gesloten werden. In een artikel van de Volkskrant van december 2019 sprak de wethouder voor Zorg van Rotterdam, Sven de Lange, hier reeds over. Hij gaf in het artikel aan dat de gemeenten zich verkeken hebben op de kosten van de ouderenzorg, die ze van de regering hadden overgenomen. Door de vergrijzing zullen de gemeenten binnen enkele jaren afstevenen op een financieel gat van meer dan één miljard euro. Volgens de wethouder zal de ondersteuning van thuiswonende ouderen de komende vijf jaar jaarlijks zeker zeven procent meer gaan kosten dan verwacht.
Volgens de wethouder gaat de helft van de ongeveer 5 miljard van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) naar voorzieningen voor ouderen, maar gezien het geld wat nodig is, wordt het een groter probleem dan de honderden miljoenen die men te kort komt op de jeugdzorg. 

 

Lees ook: De race tegen de Corona klok

 

Pensioenen
Naast de feiten dat er problemen zijn op het veld van de gezondheidszorg en met name op het gebied van de ouderenzorg, heeft deze groep mensen nog een ander probleem en dat is het pensioen. Het is begrijpelijk dat in deze tijd van de Corona crisis minder mensen aan hun pensioen denken, echter er zijn problemen op dit gebied op dit moment en die zullen mogelijk in de komende tijd nog maar groter worden.
Voor de Corona crisis waren er pensioenfondsen die al piepten, dat er problemen waren met de dekkingsgraad, maar dat probleem is ondertussen alleen maar groter geworden. Op d’n duur zal er een oplossing gezocht moeten worden, dat mogelijk een totaal ander systeem met zich mee zal brengen. Volgens Business Insider staan de pensioenfondsen er nog slechter voor dan eerder het geval was; de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is door de ellende op de beurs (door het virus) gezakt tot een magere 85 procent. Dit houdt dus in dat “ …. tegenover elke euro aan uitkeringsverplichtingen nog maar 85 eurocent aan vermogen staat … “ Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gaan betekenen dat op lange termijn de fondsen niet genoeg geld hebben om generaties die straks met pensioen gaan, eenzelfde uitkering te bieden als de mensen die nu al van hun pensioen genieten. 

 

Gezondheidszorg
Hebben de ouderen het al niet best door een uitgeklede ouderenzorg en door onvoldoende dekking van de pensioenen, het zijn juist deze mensen waarbij de klappen het hardst aankomen door de Coronavirus aanvallen. Juist de mensen op leeftijd en de zwakkeren in de maatschappij zijn gevoeliger voor het virus, echter in de afgelopen jaren is er van alles gedaan om de ‘gezondheidszorg betaalbaar te houden (of te krijgen)’. Dit hield bijvoorbeeld in, dat bedrijven de productie van materialen voor de zorg – zoals nu blijkt: de elke dag in het nieuws zijnde beschermingsmaterialen en ademhalingsapparatuur – naar de 3 L-landen uitbesteed hebben (lage-lonen-landen). Met alle problemen van dien, zoals deze virus crisis de wereld heeft aangetoond.  

 

Men valt toch gewoon van zijn stoel als men op de nationale tv moet horen – zo in een tussenzin – dat een ademhalingsapparaat van Philips uit een dikke 270 onderdelen bestaat, die dan ook nog uit 7 verschillende landen vandaan moeten komen. En dan maar denken dat dit apparaat hier in Nederland in elkaar gezet wordt met onderdelen die hier te verkrijgen zijn. 

 

Maar het kan allemaal nog erger in deze crisis. Er is een schreeuwend tekort aan beschermingskapjes, maar aan de andere kant wordt de markt doodgegooid met mondkapjes. Elke beetje ondernemer schijnt plotseling een of andere connectie met China te hebben. Ook op dit gebied moest het allemaal goedkoper en goedkoper en werden de productielijnen ook naar 3L-landen overgezet, zoals China en India. Er daar worden nog steeds genoeg mondkapjes geproduceerd, maar er zitten wel haken en ogen aan die productiecapaciteit: 1. er zijn contracten voor productie; 2. in tijden van crises kan het land van productie beslissen dat er niets het land uitgaat; 3. er is duidelijk beschreven wat de toepassingsmogelijkheden zijn van de beschermkapjes.
En juist bij al deze punten zijn problemen opgetreden. Natuurlijk hebben leveranciers contracten afgesloten met de productiebedrijven, maar wel op een datum dat er geen crisis was en opschalen betekent in eerste instantie een hogere uitgave voor de leveranciers. Ook in de 3-L landen zijn met Coronavirus besmette mensen aangetroffen en waren de beschermingsmaterialen in eerste instantie voor de lokale markt nodig. Daarna kwamen de leveranties voor de contracten; allemaal begrijpelijk. Hadden de leveranciers maar Europese productielijnen moeten opzetten, maar ja, die zijn een stuk duurder dus. 


Maar dan de anti-climax: de toepassingsmogelijkheden. Afgelopen week kwam naar buiten dat de ‘overheid’ ruim 1.3 miljoen FFP2 mondkapjes had ‘besteld’ waarvan na aankomst en verdeling er zo wie zo 600.000 afgekeurd werden omdat ze niet geaccepteerd werden voor het gebruik ter bescherming van het personeel dat omgaat met zwaar zieke patiënten.  Echter deze kapitale blunder blijkt nog groter te zijn, dan hij al was, daar – volgens bronnen bij RTL Nieuws – vooraf was aangegeven dat de ‘maskers niet voor medische doeleinden’ bestemd waren. Volgens de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying,  bieden ” … maskers in verschillende categorieën uiteenlopende beschermingsniveaus. Er zijn maskers voor dagelijks gebruik en voor medische doeleinden… “. Volgens haar is door de Chinese fabrikant duidelijk vermeld dat de mondkapjes niet voor medische doeleinden bestemd waren.
Natuurlijk zal het nu een welles-nietes spelletje gaan worden, maar op het moment dat dit waar zou zijn, dat heeft de persoon die ze heeft besteld een verschrikkelijk grote blunder begaan. Het is altijd al zo dat als er (nieuwe) producten worden aangemeld – zeker in het kader van een crisis – men de toepassingsmogelijkheden heeft onderzocht, echter de leverancier of fabrikant geeft de specificaties zeker door. Daarnaast is er een grote ingangscontrole; dit staat in elk protocol van elk zichzelf gerenommeerde organisatie. 

 

Het zal wel onder het vloerkleed geschoven gaan worden met de goedkope smoes dat er haast bij was en dat alles wat mogelijk is om binnen te halen, ook aangegrepen moest worden. Jammer, echter het lijkt er steeds meer op dat de gezondheidszorg een commerciële tak binnen de Nederlandse economie is geworden, waar het net als binnen de andere takken, draait om geld en winsten te maken.
Het kan toch niet zo zijn, dat de zorg is uitgekleed ten kosten van de mensen die de zorg het hardste nodig hebben: de ouderen en de zwakkere mensen binnen onze samenleving. Juist die mensen die nu het hardst te lijden hebben van en onder de Coronavirus crisis.  

 

Lees hier Testen, testen, testen  


© KhamakarPress / 03.04.2020

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!