De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een BOBEL-prijs organiseren, dat moet toch mogelijk zijn?

Een BOBEL-prijs organiseren, dat moet toch mogelijk zijn?

woensdag 19 juli 2017 16:15
Spread the love

 

Oproep aan alle voorstanders van een breed (“hoog” en “laag”, jong en ouder, links, rechts en midden) gedragen basisinkomen

Ik ben voor een basisinkomen, als het de toenemende ongelijkheid niet vergroot maar de (kans)armoede juist aanpakt. Hetgeen zoveel (uiteraard menselijke) miserie van talloze individuen zou voorkomen (en in het ergste geval een internationale ontwikkeling die een viertal generaties geleden tot de Tweede Wereldoorlog leidde). 1 euro investeren in armoedebestrijding zou trouwens en immers vervolgens 2 euro opleveren en/of besparen, wordt er beweerd. En 66 % van de bevolking moet enigermate voor het “juiste” – dus evenwichtig, betaalbaar en solidariteits- en welzijnsbevorderend – basisconcept ervan zijn of 80 % niet echt tegen.  

Zelf heb ik meerdere doenbare scenario’s bedacht. Nu nog bepaalde organisaties vinden die een BOBEL-prijs willen uitloven, met of zonder niet al te hoge geldprijs, zodat ook mijn denkarbeid en die van andere burgers een redelijke kans krijgen. Die benaming en dat concrete initiatief voorstellen zou op zijn minst mijn bijdrage zijn. Basisinkomen Onderzoeken, Belgisch, Europees, Lange-termijn (of Belgisch, of Levenslang); deze discussie moet, met wat overdrijving, even sterk op de voorgrond gaan treden als het Brexitdebat/debâcle, maar rationeler en beschaafd en progressief, i.p.v. ruw en bruut en agressief. Een fijn uitgekiend – hetgeen betekent: sommigen hebben meer nodig, anderen minder om hun rekeningen te kunnen betalen –  basisinkomen zou zulke toestanden – grootschalige maatschappelijke problemen door o.a. te weinig betaalbare woningen, duur onderwijs, ernstige tekorten op het vlak van gezondheidszorg, sociale begeleiding, … en een te grote onzekerheid qua inkomen voor o.a. laaggeschoolden en jongeren –   in een niet al te verre toekomst (kunnen) vermijden. Griekse en Venuzealaanse toestanden moeten voorkomen worden, maar evenzeer Amerikaans-Trumpiaanse. Een ingenieus maar toch relatief eenvoudig basisconcept voor een basisinkomen vinden dat bij voorkeur in heel de EU tegelijk zou worden geïmplementeerd met goedkeuring van een grote meerderheid, dat is de kunst. Misschien ben ik wel die “kunstenaar”. Alleszins heb ik er al tientallen uren mijn hoofd over gebroken, en de resultaten zijn volgens mij bepaald niet slecht. Nu nog een eerlijke kans krijgen … 
 
 
 
Een miljard of 70 voor de basisinkomens, ongeveer evenveel voor de andere uitkeringen waarvan het meeste voor de pensioenen, en nog een miljard of 70 à 90 voor misschien niet meer dan 3,5 à 4,5 – hoe meer halftijdse banen, hoe hoger het totale aantal uiteraard – werkenden in 2050, daar “teken ik voor”. (Die bedragen zijn tegen dan misschien wel dubbel zo hoog, door de inflatie. Maar voor de bevattelijkheid hou ik het bij DEN, De Euro Nu, i.p.v. DED, De Euro Dan.)
 
 
Sorry OESO, jullie slaan de bal minstens half mis. (Niet dat ik denk dat één van hen, zelfs de Nederlandskundigen, dit zou lezen.)
 
https://fd.nl/economie-politiek/1203915/oeso-basisinkomen-zorgt-niet-voor-minder-armoede
 
Als bijvoorbeeld 2 miljoen gezinnen hun deel van de basisinkomenskoek zouden krijgen, 30 miljard of zo, terwijl ze het niet nodig hebben (behalve om een nog duurdere wagen te kopen of een derde keer op reis te kunnen gaan in een jaar), is het volstrekt logisch dat zij misschien wel exact evenveel verliezen via hogere belastingen. Wat is er dan het probleem? Het gaat erom die andere 3,7 miljoen huishoudens in staat te stellen hun rekeningen te betalen. 
 

take down
the paywall
steun ons nu!