De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Economie zal in Wallonië sneller groeien dan in Vlaanderen
Brussel, Economie, Vlaanderen, Wallonië, Econoom Edwin De Boeck -

Economie zal in Wallonië sneller groeien dan in Vlaanderen

zaterdag 1 januari 2011 18:13
Spread the love

De economie is in Vlaanderen de jongste decennia sterker gegroeid dan in Wallonië en Brussel, maar daar komt op termijn een einde aan. Dat blijkt uit berekeningen van econoom Edwin De Boeck.

De econoom komt daarbij tot de conclusie dat de Vlaamse economische groei over twintig jaar vertraagd zal zijn tot 1,7 procent, terwijl Wallonië op dat ogenblik een groei zou kennen van 1,8 procent. Die berekening volgt volgens De Boeck bovendien nog het meest positieve scenario. In de meest pessimistische veronderstelling moet volgens hem in Vlaanderen rekening gehouden worden met een groeivertraging tot 0,6 procent, terwijl Wallonië aan een groei van 2,2 procent zou komen.

De belangrijkste oorzaak van deze trend is volgens De Boeck de vergrijzing en de afkalvende beroepsbevolking in Vlaanderen. In Wallonië zal er volgens de econoom de volgende jaren sprake zijn van een lichte toename van de bevolking op actieve leeftijd. (MH)

Bron : Express.be / De Tijd

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!