De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Docu met o.a. Anne Morelli: Ceci n’est pas un complot

Docu met o.a. Anne Morelli: Ceci n’est pas un complot

zondag 7 februari 2021 12:43
Spread the love

Het ligt voor een groot deel van links erg moeilijk; kritiek op het covid-beleid, op de media-virologen en op de rol van media in zijn geheel. Deels begrijpelijk, er zit veel nonsens tussen deze kritiek en figuren als Bolsenaro, Trump en Lukashenko doen daar geen goed aan. Wie politiek correct wil zijn ondersteunt deze -tijdelijke- noodmaatregelen. Er kan lang gefilosofeerd worden over de redenen waarom links zich niet laat horen. Dat zal ik voor mezelf houden. Misschien dat er binnen x aantal maanden of jaren wel met een open geest gepraat kan worden over de corona aanpak.  Maar binnen links is er vandaag wel degelijk verdeeldheid over de bijna een jaar durende -tijdelijke- maatregelen.

 

Zo is er de wijze filosoof Ad Verbrugge, die in het verleden op sympathie van Jan Marijnissen kon rekenen. Een knappe analyse over de hedendaagse materialistische cultuur en de corona-hysterie kan u hier bekijken. (1)

 

In België heb je binnen links een aanzienlijk deel dat de totalitaire -tijdelijke- aanpak blijft steunen of zelfs wil aanscherpen, zoals Joël De Ceulaer, de groenen met vooral Almaci en Meuleman en niet onbelangrijk: Frank Vandenbroucke.

Maar ondertussen is er ook een middengroep ontstaan zo lijkt.

Conner Rousseau pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor een terugkeer naar de open samenleving voor iedereen vanaf maart-april. Binnen de paar uur werd de voorzitter van de partij die de minister van volksgezondheid levert teruggefloten door Pierre Vandamme. Leven we in een democratie of in een (totalitaire) -tijdelijke- technocratie?

Ook was er op 23 januari een actie van de PVDA-jongeren die het psychische aspect van de coronamaatregelen op de jongeren aankaartte.

Dat een gerespecteerd figuur als Anne Morelli kritiek uit toont enkel aan dat de verdeeldheid ook binnen links aanwezig is.  Een kanaal als DeWereldMorgen heeft het niet makkelijk hiermee om te gaan en koos er voor om geen kritiek, ook niet vanuit links perspectief, op het corona-beleid toe te laten op haar forum. Vanuit tunnelvisie en angst een begrijpelijke beslissing, vanuit de filosofie waaruit het forum is ontstaan, burgerjournalistiek als aanvulling op het monopolie van de massamedia, een onbegrijpelijke beslissing. Net om te vermijden dat er, zoals afgelopen jaar, slechts één woord wordt gehoord is DeWereldMorgen ontstaan…

De docu (in het frans) kan u, zolang deze niet gecensureerd wordt, hier bekijken:

 

 

 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=k-4JdPRQmOc

https://www.youtube.com/watch?v=w6zGkTOq6qs&feature=youtu.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!