De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DEWERELDMORGEN sociale parel in het medialandschap

DEWERELDMORGEN sociale parel in het medialandschap

maandag 4 mei 2020 09:49
Spread the love

Linkse krachten klagen over de verschraling van het nieuwsaanbod en gelijk hebben ze.

Vroeger had je kranten en weekbladen  die stonden voor een bepaalde maatschappijvisie . De Volksgazet was socialistisch, Het Volk de spreekbuis van de christelijke arbeidersbeweging, De Standaard met zijn AVV/VVK in de hoofding katholiek Vlaams , Het Laatste Nieuws populistisch liberaal en De Rode Vaan communistisch.

Ik zeg niet dat die gekleurde pers o zoveel beter was , maar er was welk duidelijkheid men wist wat men las.

Vandaag merken we dat de geschreven pers geconcentreerd zit bij  drie uitgevers : De Persgroep ,Het Mediahuis en Corelio. De journalisten die deze kranten vol schrijven verwisselen van krant zoals de modale burger van onderbroek. Ze moeten schrijven wat de lezers graag lezen . Kritische journalistiek en journalistiek onderzoek zijn ver te zoeken. Uiteraard zijn er nog goede journalisten maar ze zijn witte raven in het medialandschap.

Bij de VRT is het helemaal huilen met de pet op. De invloed van de rechtse samenstelling van de raad van bestuur laat zich steeds meer en meer voelen, de aandacht voor Van Grieken op de vooravond van 1 mei is een markant voorbeeld.

Links  georiënteerde opiniërende journalistiek vind je gratis op de internetkrant : De Wereldmorgen helaas nog te weinig gekend in het medialandschap

What do you want to do ?

New mail

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!