De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De tax shift van de regering-Michel: commentaar van een Belg

De tax shift van de regering-Michel: commentaar van een Belg

zaterdag 1 augustus 2015 16:34
Spread the love

In het artikel ‘De taxshift:
zo gaan we hem voelen’ (*) vatte de redactie van De Morgen kort de belangrijkste maatregelen samen die de regering aankondigde in
het kader van haar langverwachte belastinghervorming. Ik volg hieronder
dezelfde structuur/volgorde en geef bij elk van de 9 (pakketten)
maatregelen enkele bedenkingen mee. Ik schets telkens eerst kort het
wat, hoe en/of waarom van de maatregel(en) en geef vervolgens mijn
commentaar daarop. Voor een beter begrip zou ik lezers die niet op de
hoogte zijn van de genomen maatregelen evenwel toch willen aanraden om
eerst het artikel van De Morgen (of een ander overzichtsartikel) door te
nemen.

1. Maandelijks 100 euro
extra voor lage en middeninkomens uit arbeid, maar hoe de regering dit
gaat bereiken ‘moet nog geregeld worden’

 • Commentaar: Eerst zien en dan geloven. Mossel noch vis noch vlees.

 2. De btw op elektriciteit gaat terug van 6 naar 21%

 • Commentaar:
  Schandalig! Elektriciteit is anno 2015 echt wel een basisbehoefte. Een
  tarief van 6% btw ligt dan ook voor de hand. De verlaging die de vorige
  regering doorvoerde was absoluut een sociale maatregel. Het was
  bovendien hoog tijd dat dit gebeurde. Dat deze regering de klok op dat
  vlak nu terugdraait valt dan ook moeilijk anders dan als asociaal te
  bestempelen.

 3. Accijnsverhogingen op diesel, drank en tabak

 • Commentaar:
  Wow! Vooruitgang! En dat zeg ik als dieselrijder, occasioneel roker en
  gemiddeld alcoholdrinker. Waarom? Wel, diesel is belastender voor het
  milieu dan benzine. En voor alle drugs, dus ook voor tabak en alcohol,
  geldt: beter reguleren, controleren en taxeren dan de winst naar de
  criminele sector te laten vloeien. Vanzelfsprekend dient de overheid
  deze aanpak dan wel te ondersteunen met een goed voorlichtingsbeleid. Op
  die manier wordt de overlast tot een minimum beperkt, krijgen degenen
  die toch beslissen een bepaalde drug te gebruiken betere kwaliteit ter
  beschikking, zodat het risico op (soms dodelijke) ongevallen en
  vergissingen geminimaliseerd wordt, én verdient de overheid er nog een
  flinke stuiver aan die ze dan weer elders kan investeren.
 • Voorbeeld:
  Verschillende staten in de VS legaliseerden de voorbije jaren het
  recreatieve gebruik van cannabis, wat een enorme meeropbrengst voor hun
  schatkisten genereerde die ze vervolgens in onder meer onderwijs en
  infrastructuur investeerden. Juist ja, laat die junkies het onderwijs
  van onze kinderen en de aanleg van onze wegen maar betalen! Iedereen
  content, dacht ik zo. Zo ver zijn we hier weliswaar nog lang niet, maar
  dit kan daartoe een eerste aanzet zijn. Als het goed is zeggen we het
  ook!
 • Bijkomende opmerking: Anderzijds maakt deze
  regering (net als alle voorgaande die deze taksen verhoogden) dan wel
  weer duidelijk dat het haar enkel om het geld te doen is en niet om de
  gezondheid van haar burgers. Het is immers reeds lange tijd genoegzaam
  bekend dat geleidelijke verhogingen van de taksen (en dus de prijzen)
  nauwelijks een ontradend effect hebben. Als men dat wil bereiken is een
  schokeffect vereist en moet men bijvoorbeeld de prijzen in één klap
  minstens verdubbelen. Als we streng zijn kunnen we deze maatregel dus
  deels als een gemiste kans beschouwen. 

4. Taks op suikerrijke voeding

 • Commentaar:
  Wow! Vooruitgang in het kwadraat! Suiker is (naast televisie) zowat de
  grootste vergiftiging van de westerse wereld. Topmaatregel dus! Nog even
  en ik roep “Leve blauwe Michel!”
 • Opmerking: Er zou
  tezelfdertijd ook wel iets mogen gebeuren om gezond voedsel betaalbaar
  te maken voor de minst gegoeden uit onze samenleving, want hoe ongezond
  suiker ook moge zijn (in de hoeveelheden die wij hier in het westen
  consumeren is suiker niets meer of minder dan een drug), het zijn alweer
  zij die het eerste slachtoffer zijn omdat suiker zo goedkoop is.

 

5. Speculatiebelasting (a) & betere inning van de belastingen (b)

 • Commentaar (a):
  Qué?? Ook minwaarden worden in rekening gebracht?? Dus… ik koop wat
  aandelen, en als ik na 5 maanden en 3 weken vaststel dat ik in het
  verlies sta, dan verkoop ik ze gewoon weer. De regering (dus: de
  belastingbetaler) past dan mijn verlies gewoon weer bij. Risico over een
  termijn van zes maanden: nul. Zijn ze nu echt helemaal gek geworden of
  heb ik ergens iets gemist? Ik hoop op dat laatste, want anders schat ik
  deze maatregel in als totaal onrealistisch en absoluut onhoudbaar.
 • Commentaar (b): De hoeveelste regering op rij is dit nu al die dat beweert? Geloofwaardigheid, euh,… nul.

6. Stijging roerende voorheffing van 25 naar 27% (a); invoering Kaaimantaks (b)

 • Commentaar (a): Dit lijkt me op het eerste zicht geen slechte maatregel, maar hier weet ik te weinig van om me echt uit te spreken.
 • Commentaar (b):
  Schande op schandaal. Die taks mag dan wel meer opbrengen dan
  oorspronkelijk geraamd, het blijft een feit dat belastingontduikers (in
  casu vooral grootverdieners) alweer wegkomen met een schijntje, een
  schamele fractie van de bijna 50% belastingen die de gewone werkmens nog
  steeds betaalt. Kan veel beter! Dringend aanpak op Europees niveau of
  liefst zelfs wereldwijd vereist. 

7. Verlaging loonkost van 33 naar 25%

 • Commentaar:
  Op zich een goede maatregel, maar die zorgt allicht wel voor
  inkomensverlies bij de overheid. Waar gaat men het geld halen om dat te
  compenseren? Daar lees ik nergens iets over.

8. Efficiëntere overheid

 • Commentaar:
  Efficiëntiewinsten bij de overheid, kan dat tegenwoordig nog? Ik meen
  te weten (uit goede bron, jawel) dat ze bij de meeste overheidsdiensten,
  en zeker die van de fiscus, al lang serieus op hun tandvlees zitten
  vanwege verregaande onderbemanning.
 • Bedenking: Moet een
  overheid niet in de eerste plaats effectief zijn? Uiteraard doet ze dat
  liefst op een zo efficiënt mogelijke manier, maar effectiviteit blijft
  m.i. toch het belangrijkste. Om die reden vind ik bijvoorbeeld dat een
  staatsbedrijf als de NMBS nooit geprivatiseerd mag worden. Een
  volwaardige mobiliteit van alle burgers, ook degenen die afgelegen
  wonen, is immers een kernverantwoordelijkheid van de overheid. Een
  privébedrijf zou namelijk vanzelfsprekend de niet-rendabele lijnen per
  direct afschaffen – en terecht, want het stelt winst maken als eerste en
  belangrijkste doelstelling voorop, daarom is het ook een privébedrijf.
  Vanuit maatschappelijk standpunt is dat echter volstrekt onaanvaardbaar;
  het leidt immers rechtstreeks tot discriminatie. Eerst van degenen die
  afgelegen wonen, vervolgens van degenen die weinig geld hebben, en zo
  nog even verder door tot er enkel nog rendabele treinritten gereden
  worden. Om op dit vlak een gelijke of gelijkwaardige behandeling van
  alle burgers te garanderen, is het dus noodzakelijk dat de overheid de
  mobiliteit van haar burgers als een kerntaak ziet en daar ook haar
  verantwoordelijkheid in blijft opnemen.

9. Begrotingscontrole

 • Commentaar: Hier kan ik me wegens te weinig fiscale kennis niet over uitspreken.

Algemene conclusies

 • Een
  tax shift is een belastingverschuiving. Was het niet de bedoeling dat
  dat zou inhouden dat ditmaal, voor de eerste keer in 35 jaar, ook de
  grootverdieners en de rijke elite tout court eindelijk weer eens
  gevraagd zouden worden om opnieuw hun fair share bij te dragen? Geen.
  Letter. Dat betekent dus dat het nog steeds enkel de gewone werkmensen
  zijn die het gros van de belastingen voor hun rekening nemen, terwijl de
  miljonairs en miljardairs c.s. belastingvoeten krijgen aangerekend die
  vaak niet eens in percentages uit te drukken vallen, omdat het cijfer
  dan begint met te veel nullen om nog leesbaar te zijn.
 • De
  combinatie van blauw (MR.Michel en Open VLD) met (donker)geel (N-VA en
  CD&V) levert niet het soort groen op waar de gemiddelde Vlaming
  beter van wordt. In tegendeel, deze batterij maatregelen doet vooral de
  gewone werkmens groen lachen. Tijd voor een echt Groen beleid!
 • Eindbeoordeling:
  2/9. Of eigenlijk 2/8, als ik die laatste maatregel buiten beschouwing
  laat. Laten we dat afronden naar 2,5/10. Hoezo gebuisd?

________________________________________________________________________

(*) Bron: http://www.demorgen.be/nieuws/de-taxshift-zo-gaan-we-hem-voelen-a2401712/

Andere bronartikelen & lectuur:

* http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150723_01788315

* http://nieuws.vtm.be/politiek/151046-dit-gaat-u-voelen-van-de-taxshift

* https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/23/taxshift-een-paar-winnaars-veel-verliezers-en-weinig-garantie-op-jobs

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!