De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Saoedische islamversie is kaal, simpel, keihard en invasief. Die moeten wij buiten onze moskeeën houden.

donderdag 7 oktober 2021 16:54
Spread the love
De binnenlandse moskeegemeenschappen mogen we niet aan puissant rijke, exotische, extreem martiale influencers overlaten. Ook omdat de Wahabitische ideologie dwars staat op een democratische rechtsstaat en zijn idealen, deugden en principes. 
Update 8 oktober, 7 u.
Ik ga ervan uit dat een meerderheid van leden van onze gemeenschap een voldoende goed geheugen bezit om de logica van hetgeen volgt in te zien en bij te treden. Ik ben er helemaal voor dat onze overheden zich engageren naar en dialogeren met de Arabische Belgen en hun moskeeën. Persoonlijk heb ik religieuze gebedshuizen van vele denominaties bezocht gedurende enkele decennia. Ook echte controle is nodig.
Er was evident een ongewenste, gevaarlijke beïnvloeding aan de gang; al veel te lang. Een sluipende clash of cultures is aan de gang gegaan in onze moskeeën. Op algemene aanvraag via Facebook, en in het bijzonder na aandringen van een goede kennis, Vlaamse mystica met terreinkennis in het Nabije Oosten, geef ik bondig enige duiding.

Invasieve exoten in het mensenrijk

Er is reden tot bezorgdheid, het is normaal dat Veiligheid van de Staat adviseert op te treden. Ook vanuit mijn analyse dat je – ondanks de domme en onwaarachtige afkooksels die extreem rechtse politieke partijen maken en aanbieden in dit verband – om goede redenen voorzichtig moet omspringen met inwijkelingengemeenschappen. Ik haal mijn mosterd uit omgang met mensen uit wel dertig verschillende landen. Vooral Congolezen en Nigerianen maar ook Kameroenezen, Marokkaanse Belgen, Chinezen, Russen, Polen, Serviërs, Nepalezen… heb ik goed leren kennen en aanvoelen. Mijn meest recente inzichten na vele jaren van studie laten mij toe een verhelderende link te leggen tussen de wereld van immigranten en een heel ander universum waar zich gelijkaardige interacties voordoen en gelijkaardige problemen stellen: de biosfeer, onze habitats.
Er komen sinds de mens intens handel is gaan drijven met verre, exotische landen, veel diersoorten en plantensoorten mee met de vliegtuigen, cargoschepen en (koel)treinen. Botanici merken al minstens een halve eeuw dat sommige planten het land veroverd hebben na eerst de spoorwegbermen te koloniseren. Kenners van alluviale systemen weten dat recent onze waterlopen wat de fauna betreft, verstoord raken door exoten als de Chinese Wolhandkrab. Die kunnen abnormaal hoge aantallen halen, onder andere omdat zij hier geen “natuurlijke vijanden” hebben, die in het land van oorsprong hun aantallen in toom houden. Deze soorten brengen dan schade toe aan het ecosysteem. Een zelfde verhaal is bekend rond de Amerikaanse Grijze Eekhoorn die in het Verenigd Koninkrijk de inheemse Europese Rode Eekhoorn bijna in alle parken en bossen heeft verdrongen. In de wereld van de flora, de botanica zijn er vele soorten die intussen tot een ware pest zijn uitgegroeid. Zoals de Amerikaanse Vogelkers, met zijn giftige zwarte bessen die nu rijp zijn; die soort wordt met ploegen bosarbeiders bestreden, dat kost ons als gemeenschap tienduizenden euro’s per jaar, en de strijd is lang niet gestreden. De bijnaam is al meer dan veertig jaar inderdaad “bospest”. Andere bekende soorten die het syndroom duidelijk kunnen maken zijn de Siberische Bereklauw, die brandwonden veroorzaakt als zijn sap je huid raakt in de zon, en die woekert en lastig te verwijderen blijkt of de Japanse Duizendknoop, een mooie struik die echter zeer vitaal is in onze biotopen en lastig in te dijken.

Zoals natuurbeheer een noodzaak is

Ik ben geen voorstander van enige vormen van buiten sluiten van buitenlandse etnische groepen, van medemensen van exotische (dit is buitenlandse) origine en cultuur. Zoals in de wijn, bij de kazen en andere voedingswaren, kan dat “exotische” een ware verrijking vormen, dat doet zich dagelijks voor op veel maatschappelijke en wetenschappelijke terreinen. Maar vermenging komt altijd met risico’s. Je moet je daar als individu en gemeenschap van bewust zijn. Dat gewone gebeuren van migratie is niets om aan zichzelf over te laten, laat staan er een cynisch spel van te maken. Teveel vrijheid kan in bepaalde gevallen pijn en schade meebrengen, voor diverse betrokkenen. Zoals zuurstof leven geeft, maar pure zuurstof ademen, dat leidt tot afwijkend gedrag. Het voorbeeld van de Wolf maakt voor iedereen die tot voor kort niet veel kennis had van zoölogie, van zoogdierkunde, duidelijk dat hier interessante lessen te trekken zijn, dat er geen sprake kan zijn van paradijstoestanden of van Bambi verhalen. De echte wereld is altijd ambigu en verdient monitoring, beheer en deskundige aandacht.

Oliedollars met een scherpe rand

Saoedi-Arabië heeft decennia lang het discours, de toon, de ideologie bepaalt in de gebedshuizen in ons land. Het is de regio die wordt bestuurd door de nakomelingen van uiterst strijdbare, vechtlustige, en ook wrede clans en warlords. Op religieus vlak gaat het om het WAHABISME met typische extreme, simpele ideeën over de Islam. Een elite van Arabische parvenus zijn het intussen, die miljarden uitgeven voor schitterende luxe en… om de eigen ideologie en religieuze opvattingen in verre landen te laten ingang vinden. Ik ken de geschiedenis ter zake, zoals deze van en rond Lawrence of Arabia en de arme maar keiharde Arabische stammen die deze man op schier miraculeuze wijze de onderlinge tweestrijd heeft laten loslaten en hen verenigde en heeft laten vechten voor eigen dekoloniserend lot en ten dienste van de Britten. Thomas Edward Lawrence is een soort mannelijke Jeanne d’Arc geweest in de Arabische landen. Ik las en bestudeerde Seven Pillars of Wisdom en de biografie door Michael Korda. Saoedi Arabië is en blijft het land waar de kroonprins de gekste, meest onmenselijke, onuitspreekbare dingen laat doen met kritische journalisten en tegenstanders. Sta mij toe even met losse hashtags het geheugen op te frissen.
#ambassadeistamboel
#levenduitelkaargesneden
#Khasshoggi
De betreffende kroonprins heeft overigens ook bij andere gelegenheden, dichter bij huis, daden gesteld die op een doortrapt karakter wijzen en op ongewoon lage ethische standaarden. Bij vooraanstaande westerlingen die hem als vrienden bezoeken brachten, heeft hij spionage apps op de smartphone gezet die zeer moeilijk te vinden zijn en de  functies  bespioneren en ook filmopnamen maken…
Door de toevallige meeval van de miljarden petrodollars die deze stamhoofden ter beschikking kregen nadat de wereldeconomie op aardolie ging draaien, konden deze boosaardige, of in elk geval uiterst martiale en religieus primitieve mensen hun opinie en regeltjes sluipend invoeren in zeer grote gebieden, ook tot bij ons.
Ik las bij deskundigen hoe het geloof van deze mensen uitzonderlijk is in de waaier van interpretaties van de Islam. Zij waren hoofdzakelijk geharde reizigers in de woestijn en strijders, soms ronduit rovers. Hun ethiek en wereldvisie liet geen plaats voor comfort, gemak of de waaier aan onschuldige fratsen die bij welvarende stedelingen tot de orde van de dag behoren. Zoals op vele andere plaatsen op de planeet heerste in het Arabische schiereiland in het verleden grote armoede, dit fenomeen was er acuter door de uiterst aride gronden. De woestijn heeft er zowel mens als dier en plant gehard. De wahabitische islam is er op vele punten minder zacht, minder menselijk of humaan. Wij krijgen intussen in de Lage Landen deze militaire, kale, ongenadige mensopvatting sluipend opgedrongen, nu al meer dan een kwarteeuw.

Tegennatuurlijk en invasief gedachtegoed

In vele gevallen zullen jongeren en ouderen er nochtans het hoofd niet dadelijk bij verliezen. Vele ingeweken mensen met Arabische achtergrond zijn ongetwijfeld dankbaar en vriendelijk gestemd naar het nieuwe thuisland dat België is. Het dagelijks comfort, de kansen op de arbeidsmarkt, de ziekenzorg, het onderwijs… dat biedt perspectief op het uitbouwen van een bestaan,  van een gezin. Dat is uiteraard de eeuwige voornaamste wens van de meeste leden van de menselijke soort. Dat universum dat kansen biedt,  stemt mild. Ook al is onze arbeidsmarkt en werkvloer nog te gesloten voor immigranten, ook juist in vergelijking met andere Europese landen, dat is een ander verhaal. Maar het gevaar van de vitaliteit en zeg maar agressieve virulentie van bepaalde opvattingen die haaks staan op enkele van de belangrijkste, centrale ideeën van onze gemeenschap, is reëel. Het voorbeeld van kinderen die zozeer zijn bespeeld in de moskee of door een met exotische gedachtegoed vervulde imam dat zij in de les biologie amok maken als de leraar de Natuurlijke Evolutie en de figuur van Charles Darwin (+ 1881) wil brengen, zegt genoeg. De Evolutie is het koninginnenstuk van onze wetenschappen; zij is de theorie die de meeste feiten tezamen neemt en goede verklaring biedt.
Ik heb persoonlijk moskeeën bezocht en gratis een Nederlandstalige Koran, volgens Saoedische kruidenmengeling, in de handen gestopt gekregen. Met een imam die werd betaald en gestuurd door de Saoedi’s heb ik persoonlijk kennis gemaakt in de studentenmoskee in Leuven, een jaar of twaalf terug. Hij sprak geen woord Nederlands, Engels of Frans. Dat is geen gezonde toestand. Dat heeft veel weg van een culturele injectie met een potentieel schadelijke bloedgroep, om een beeld te gebruiken in deze tijd van medische urgentie en behandelingen.

Nederige, evenwichtige Updates van de islam zijn beschikbaar

De voorbeeldig goed geïntegreerde en ontplooide Perziër Kader Abdolah, de befaamde en gelauwerde schrijver die in Nederland woont en werkt, zag overigens dat de cultuurkloof zo groot dreigt te worden, dat hij in het Nederlands een boeiende, verhelderende hervertelling van het leven van profeet Mohamed schreef én een vertaling van de Koran naar onze moedertaal. Met onder andere weglating van herhalingen, een logische stap in onze tijden zonder tijd. Deze boeken zijn op vrij grote schaal verspreid, ze zijn onder andere uitgegeven met de bijstand van een vooraanstaand weekblad, misschien hebt u ze wel in uw bibliotheek.

De indoctrinatie vanuit de landschappen  die eeuwenlang leefden bij de gratie van het schip van de woestijn, de kameel, aangestuurd vanuit een regime waarin  sommigen macht uitoefenen  met even  onmenselijke opvattingen  als de bloeddorstige roverhoofdmannen die deel uitmaakten van de troepen van Lawrence, heeft zonder enige twijfel ongewenste, negatieve, destructieve gevolgen voor onze cultuur en gemeenschapszin. Bewustzijn dient hierover te groeien. De gevaren zijn tastbaar, denk maar aan  de ijselijke aanslagen in Parijs en in Brussel.

#zaventem2016
#bataclan

Stop de sluipende gelovige soldaten in eigen rangen

Grote oorlogen zijn bij ons en in vele landen al lang voorbij. Religie is voor veel tijdgenoten onbekend terrein geworden. Misschien kan dit mee verklaren waarom de perfide werking van deze “vijfde kolonne” op religieus gebied al zo lang ongemerkt en onbeperkt kon doorgaan.

De Saoedische kroonprins

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!