De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De roofdieren besluipen de Libische olie

vrijdag 26 augustus 2011 19:01
Spread the love

Na 6 maanden en 7700 bombardementen heeft de NAVO Libië nog steeds niet veroverd. Er ontbreken nog minsten 3 gebieden, de grens met Tunisië, de kuststad Sirte, de woestijnstad  Shaba in het zuiden en zelfs Tripoli is nog niet volledig overwonnen.
Libië was/is een gespleten land, de NAVO heeft partij gekozen in een burgeroorlog en bombardeert, de tactiek van verschroeide aarde gebruikend, de burgerlijke en industriële gebieden van de andere partij. Intussen zijn er meer dan 20000 Libiërs slachtoffer van deze ziekelijke hebzucht van de kolonialisten.

Uitbuiten van Libische olie verboden voor kolonialisten

De internationale gemeenschap zou de landen die initiatieven genomen hebben voor de agressie tegen Libië moeten verbieden om te profiteren van de Libische rijkdommen.
Frankrijk, het Verenigde Koninkrijk,VSA, Italië, Qatar en alle andere landen die Libië gebombardeerd hebben en vernietiging en dood gebracht hebben moeten zich onthouden van elke aansprak op het uitbaten van Libische olie te maken.
Dat de agressors ook de uitbuiters worden, vind ik pervers, want het is een duidelijke belangenvermenging. Het is ook een kwestie van geloofwaardigheid en integriteit. Ze zouden  zich moet onthouden van elke aanspraak op het uitbaten van de Libische olie.

Winsten van Libische olie naar Afrikaanse landen

Ik vind dat eindelijk de uitbating van de Libische olie in handen moet komen van de Afrikaanse landen. Een consortium van verschillende Afrikaanse landen onder de paraplu van de Afrikaanse Unie zou de Libische olie uitbaten en de winsten zouden verdeeld worden onder alle Afrikaanse landen.
De Afrikaanse Unie was/is de grootste verdediger van de vrede in Libië door het voorstel van haar vredesplan wat werd afgewezen door de NAVO-landen.
Het is een kwestie van economische rechtvaardigheid.

Wereldrijkdom eerlijk verdelen

De Europese kolonialisten zuigen de rijkdom van de wereld uit en daarna sluiten ze de poorten van fort Europa voor de “uitgebuite vluchtelingen”.
De tijd is gekomen dat de landen van het derde wereld meer kansen krijgen om een groter deel van de koek van de wereldrijkdom te krijgen.
Deze economische rechtvaardigheid is veel beter voor de wereldvrede dan de oorlogen die de VSA en Europa tegen de moslimlanden voeren, o.a. in Palestina, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië …

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!