De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De nieuwe Gaza-oorlog: geen Israëlische zelfverdediging, maar oorlogsmisdaden

De nieuwe Gaza-oorlog: geen Israëlische zelfverdediging, maar oorlogsmisdaden

dinsdag 18 mei 2021 13:59
Spread the love

Palestinian Muslim reading The Holy Qur’an inside Al-Aqsa mosque in Jerusalem in 2013, where not many Palestinians were able to visit it due to Israeli blockade. (Photo: Mustafa Bader, Wikimedia Commons)

 

De Israëlische aanvallen op Gaza hebben niets te maken met zelfverdediging. Het doel is elk legitiem verzet tegen de bezetting weer voor een aantal jaren te ontmoedigen. De willekeurige raketaanvallen van Hamas op Israël vallen in het niet tegen de Israëlische oorlogsmisdaden. De VS is geen onpartijdige bemiddelaar. De Europese Unie moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Wat verklaart de bloedige schermutselingen tussen Israëli’s en Palestijnen van de afgelopen weken? De mainstream media beperken zich tot berichten over geweld van de Israëlische politie en Joodse extremisten tegen Palestijnen in Oost-Jeruzalem. Meestal ontbreekt de context. Wekenlang confronteren duizenden Joodse extremisten Palestijnse gemeenschappen in de Oude Stad van Jeruzalem. Hun doel is de verwijdering van Palestijnen uit hun huis in de wijk Sheikh Jarrah. De amokmakers worden aangestuurd door extreemrechts, waaronder de Otzma Yehudit-partij en de Lehava-beweging. Hun “Dood aan de Arabieren” kreten worden bevestigd door extreemrechtse Israëlische politici.

De Israëlische slachting in Gaza kan niet als zelfverdediging worden geduid

Het liep uit de hand toen Israëlische troepen inhakten op Palestijnse gelovigen bij en in de al-Aqsa moskee. Toen de Palestijnse Autoriteit van de sinds 2009 zonder electoraal mandaat opererende Mahmood Abbas geen vinger uitstak naar de Palestijnse gelovigen, kondigde de militaire vleugel van de Palestijnse verzetsorganisatie Hamas een ultimatum af waarin Israël een uur de tijd kreeg om zijn troepen terug te trekken van al-Aqsa en het bezette Sheikh Jarrah en om de opgepakte Palestijnen vrij te laten. Toen Israël de deadline liet verstrijken, vuurden verzetsgroepen in Gaza een reeks raketten af richting Jeruzalem.1 In deze lezing heeft Israël die aanvallen dus bewust uitgelokt en kan de Israëlische slachting in Gaza niet als zelfverdediging worden geduid.

Zoals steeds faciliteert het Israëlische bezettingsleger het militante optreden van de extremistische Joden. Dit bevestigt dat sprake is van een verenigd Israëlisch front, gericht op het etnisch zuiveren van Palestijnen en het verzekeren van de Joodse meerderheid in Jeruzalem. Dat front steunt op het Israëlische rechtssysteem. De juridische basis voor de uitzettingen is de Israëlische Legal and Administrative Matters Law van 1970, die Joden toelaat aannemelijk te maken dat zij eigenaar waren vóór de oprichting van de staat Israël in 1948. Palestijnen kunnen geen beroep doen op deze wet. Zo hebben Israëlische rechtbanken jarenlang Palestijnse huizen, gronden en andere bezittingen toegewezen aan Joodse eisers, ook in Sheikh Jarrah en andere Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem.2

Planmatige etnische zuivering

Dat Joden Palestijnse eigendommen kunnen claimen gebeurt niet incidenteel. De kolonisatie van Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook gebeurt planmatig, gericht op het verzekeren van een Joodse demografische meerderheid. De Palestijnen moeten verdwijnen, uit Sheikh Jarrah en het hele land. Westerse mainstream media rapporteren liever incidenten dan de vinger op de echte wond te leggen. De verantwoordelijkheid van de Israëlische overheid blijft buiten schot. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu mag om electorale redenen ongehinderd Joodse kolonisten 540 illegale woningen beloven in Har Homa E op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Europa heeft een essentiële rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van het huidige Israël en daarmee in de totstandkoming van de kwestie-Palestina. Gegeven dit verleden heeft Europa een bijzondere verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een oplossing voor het conflict. Tot op heden is Europa zijn verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. Het voert een beleid van pappen en nathouden. Het laat anderen de kastanjes uit het vuur halen.3 Het blijft Europese of bilaterale infrastructuurprojecten in Palestijns gebied ontwikkelen, maar als Israël die na realisatie met de grond gelijk maakt blijft het bij een verbale ‘veroordeling’. Zo ook de Israëlische woningbouw in Har Homa E. Verder dan een oproep om de besluiten terug te draaien kwam het niet.4

De EU is niet “machteloos”

In recente tweets zegt UGent professor Dries Lesage dat veel hoogopgeleiden blijkbaar niet weten wat kolonisatie betekent. Ze nestelen zich in platitudes als “het is complex”, “er zijn twee kanten aan”, en “dialoog”. Voor Lesage gaat het om “een stapel internationale misdaden”, waar onze publieke omroep @radio1be zich niet vanaf kan maken met de duiding “de EU is machteloos”. De economische supermacht kan immers sancties en een wapenembargo treffen tegen Israëls illegale bezetting, de voedingsbodem van Hamas. In onze internationale rechtsorde laat je bezetting niet aan de betrokkenen over, aldus Lesage, die zich, anders dan andere Belgische opiniemakers, duidelijk geen zelfcensuur oplegt.

Gewezen VN-Midden-Oosten-gezant Robert Serry liet zich in Terzake op soortgelijke wijze uit. Europa moet zijn soft power inzetten om de kern van de problematiek aan te pakken. De EU is een belangrijke partner van Israël en de Palestijnen zijn financieel afhankelijk van de EU. De casus sleept inderdaad enorm lang aan, maar de internationale gemeenschap mag het niet opgeven. Voor Serry is ‘de Oslo-trein’ ontspoord en lijkt een tweestatenoplossing geen haalbare kaart meer. Maar in de zoektocht naar een samenlevingsconfiguratie van Israëli’s en Palestijnen zijn de rechten van de Palestijnen te lang veronachtzaamd. Niet enkel in Gaza en de Westoever komen zij in opstand, ook in Israël zelf. Daar moet de discussie in de schoot van de EU over gaan, aldus Serry.5

Bommenregen zonder schuilkelders

Alles valt en staat met een correcte duiding van de problematiek. Israël zet zijn ultramoderne leger in tegen een bezette bevolking die niet beschikt over militaire middelen om zich te verdedigen, geen raketafweer noch schuilkelders heeft, en niet geniet van iets dat in de buurt komt van de $4 miljard per jaar Amerikaanse militaire steun aan Israël. Met aanvallen op medische labo’s die coronatesten uitvoeren oefent Israël niet “het recht uit om zich te verdedigen”, maar maakt zich schuldig aan massamoord en daarmee oorlogsmisdaden. Israël valt publieke en residentiële infrastructuur aan, waaronder gebouwen waar de internationale pers is gehuisvest. Het vernietigt akkers, scholen, een moskee en wegen die ambulances moeten gebruiken op weg naar naar ziekenhuizen.

De Gazastrook, met een oppervlakte van 365 km2 even groot als de Vlaamse steden Antwerpen en Gent samen, of 80% van het Nederlandse eiland Texel6, is de grootste openluchtgevangenis ter wereld. De strook herbergt 2 miljoen Palestijnen. Die leven op de rand van de hongerdood, beschikken niet over schoon drinkwater en staan continu bloot aan Israëlische terreur. Zij moet afrekenen met voedseltekorten, onleefbare bevolkingsdichtheid, besmet drinkwater, gebrek aan gezondheidszorg, Israëlische aanvallen op elektriciteitscentrales met stroomstoringen tot gevolg, verlammende armoede, hardnekkige werkloosheid, radeloosheid en wanhoop.

Die wanhoop wordt gevoed door de aanhoudende stroom Israëlische en Amerikaanse leugens. Het lukraak gebruik van hoogtechnologische wapens dat duizenden burgers doodt of verminkt en tienduizenden dakloos maakt is niet een kwestie van oorlogvoeren. Het is regelrechte staatsterreur. Men moet natuurlijk het willekeurig afvuren van raketten door Hamas veroordelen, maar de Palestijnen hebben wel het recht op zelfverdediging en op verzet tegen de bezetter, zelfs gewapenderhand. Wat doet een Palestijnse vader of moeder als hun kinderen besmet water moeten drinken, hun akkers worden vernietigd, hun ziekenhuizen niet functioneren door gebrek aan stroom?

Israëlische inbreuken op internationaal recht

Als het gaat om inbreuken op internationaal recht, dan wint de bezetter met stip. Israël overtreedt meer dan 30 bindende VN-resoluties. Het schendt artikel 33 van de Vierde Conventie van Genève dat collectieve bestraffing van een burgerbevolking definieert als een oorlogsmisdaad. De etnische zuivering van 750.000 Palestijnen in 1948 en de 300.000 Palestijnen in 1967 is een inbreuk op artikel 49 van diezelfde Conventie. De annexatie van Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogvlakte is in strijd met het internationaal recht, net als de bouw van een “veiligheidsbarrière” op de Westelijke Jordaanoever die Palestijns land bij Israël inlijft. Israël schendt resolutie 194 van de VN Algemene Vergadering die stelt dat Palestijnse “vluchtelingen die naar hun huizen willen terugkeren en in vrede met hun buren willen leven, toestemming moeten krijgen om dit zo snel mogelijk te doen”.

De rechtse regering-Netanyahu is een alliantie aangegaan met Saoedi-Arabië. Dat land telt 15 van de 19 9/11-kapers en staat bekend als sponsor van moslimterrorisme, salafistische jihadisme waaruit al-Qaida is ontstaan, en groepen als de Afghaanse Taliban en Al-Nusra. In 2013 steunden Saoedi-Arabië en Israël de staatsgreep in Egypte die Abdul Fattah el Sisi aan de macht bracht. Sisi houdt tienduizenden leden van de oppositie, journalisten en leden van mensenrechtenorganisaties gevangen. In samenwerking met Israël houdt de Egyptische dictator de grens met Gaza hermetisch gesloten, waardoor de Palestijnen geen kant op kunnen. En dat terwijl Israël zich internationaal voorstelt als de enige democratie in het Midden-Oosten.

Een koloniaal project leidt tot genocide

Niet-Joden in Israël zijn ofwel tweederangsburgers of leven onder harde militaire bezetting. Israël is nooit het exclusieve thuisland van het Joodse volk geweest. Vanaf de 7e eeuw tot 1948, toen Joodse kolonisten door etnische zuivering de staat Israël creëerden, werd Palestina overwegend door moslims bevolkt. Het was nooit ‘leeg land’. De VS heeft de misdaden tegen het Palestijnse volk volop gesteund. Israël verdedigt de rechtsstaat niet. Het is geen democratie, maar een apartheidsstaat. Dat de leugens van Israël nog steeds wordt omarmd door de heersende elites duidt op het bankroet van een politiek systeem van gelegaliseerde omkoping. Het toont hoe een koloniaal project altijd leidt tot genocide. De mythes en historisch geheugenverlies moeten de betrokkenen legitimeren.7

De problemen tussen Israëli’s en Palestijnen strekken zich nu ook uit tot actief verzet van Palestijnse burgers in Israël zelf. Dat zet de Israëli’s aan het denken. De geloofwaardigheid van het Israëlische discours en dat van zijn Amerikaanse bondgenoot is tot het nulpunt gedaald. Wereldwijd protesteren meer ‘gewone’ mensen dan ooit tegen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Die mix van nieuwe ontwikkelingen geeft hoop. Hoop dat er een einde komt aan het geweld. Hoop dat er een einde komt aan de apartheid in de staat Israël. Hoop dat Joden en Palestijnen leren in vrede en gelijkheid samen te leven. Dat kon in Zuid-Afrika. Dat kan in Israël-Palestina.

1Abunimah, Akli et al.: ‘Israel attacks Gaza after Jerusalem defeat’, in The Electronic Intifada, 10 mei 2021, https://electronicintifada.net/content/israel-attacks-gaza-after-jerusalem-defeat/32936
2Baroud, Ramzy: ‘Muna is Palestine, Yakub is Israel: The Untold Story of Sheikh Jarrah’, in MintPress News, 12 mei 2021, https://www.mintpressnews.com/muna-palestine-yakub-israel-untold-story-sheikh-jarrah/277098/
3Lookman, Paul, De Wereld na Trump en Merkel. Europese rivaliteit, neoliberalisme en het machtsevenwicht, Geopolitiek in context, 2021, p. 22
4‘Israel/Palestine: Statement by the Spokesperson on settlement expansion and the situation in East Jerusalem’, 5 mei 2021, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97845/israelpalestine-statement-spokesperson-settlement-expansion-and-situation-east-jerusalem_en
5Canvas Terzake: ‘Israëlisch-Palestijns conflict’, 18:04 – 26:58, 17 mei 2021 (beschikbaar tot 16/6/2021) https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2021/terzake-d20210517/
6Lookman, Paul, De Wereld na Trump en Merkel. Europese rivaliteit, neoliberalisme en het machtsevenwicht, Geopolitiek in context, 2021, p. 150
7Hedges, Chris: ‘Israel’s big lie: This isn’t self defense – it’s a war crime, aided and abetted by the U.S.,’ in Salon, 15 mei 2021, https://www.salon.com/2021/05/15/israels-big-lie-this-isnt-self-defense–its-a-war-crime-aided-and-abetted-by-the-us/

Dit artikel verscheen vandaag op Geopolitiek in context

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!