Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paul Lookman

Schrijft over:
Internationale politiek

Bio

Paul Lookman writes about international relations on 'Geopolitiek in context'. His Twitter username is @PaulLookman. An extended version of his profile is available on his weblog: https://geopolitiekincontext.wordpress.com/geopolitiek-in-context-mission-and-credentials/

De nieuwe assertiviteit van niet-westerse landen

https://rumble.com/embed/v1ufcpw/?pub=109td9 De CrossTalk-aflevering van 25 november ging over de uitkomst van de G20 in Bali. Daar toonden de niet-westerse landen zich verrassend assertief en eensgezind, werd Rusland niet als paria bekeken en bleef het bij een obligate veroordeling. Men bedankt...

Als een nieuwe, nóg rechtsere regering-Netanyahu stappen onderneemt tegen de Palestijnen kan de wereld niet langer onverschillig blijven. Voor VN-mensenrechtenrapporteur Francesca Albanese moet de Palestijnen niet gevraagd worden te onderhandelen over hun recht op zelfbeschikking, noch over de ...

Onder de bezette Palestijnse gebieden en voor de kust van Gaza lig­gen om­vang­rijke ener­gie­reserves. Die kunnen niet ont­wik­keld worden zonder groen licht van Israël. Onder in­ter­na­tio­naal recht hebben de Pales­tijnen vol­le­dige soe­ve­reini­teit over hun na­tuur­lijke hulp­bron­nen. Ma...

Terwijl Rusland zich voorbereidt op een beslissende escalatie in Oekraïne leggen Amerikaanse beleidsmakers stoere verklaringen af. Voor de VS stort de bestaande wereldorde in als Oekraïne de oorlog verliest. Of recente toenaderingspogingen echt of fake zijn, zal de toekomst leren. “Vandaag zij...

Opiniemakers over de Oekraïnecrisis en de realiteit over de hybride oorlog tegen Rusland (2)

[embed]https://youtu.be/EJcwnQfO6Y4[/embed]   Deel 2: de realiteit rond het con­flict en de fallout voor de Europese Unie   De Russische beer is niet in het nauw, maar maakt zich op voor fase-2. Bij ongewijzigd beleid riskeert Europa een massale deïndustrialisatie. De problemen luiden de...

Opiniemakers over de Oekraïne-crisis en de realiteit over de hybride oorlog tegen Rusland

https://rumble.com/embed/v1k321a/?pub=109td9   Deel 1: opiniemakers en nucleaire chantage U-Antwerpen politicoloog Tom Sauer scoort hoog in de ranking van opiniemakers in onze Lage Landen. Maar over de Oekraine-crisis maakt ook hij uit­glij­ders. Eu­ro­pese par­le­men­ta­riers van l...

Pax Christi Vlaanderen stelt het machts­even­wichts­denken ter dis­cus­sie en pleit voor col­lec­tieve veilig­heid. Het hekelt het voort­be­staan van de NAVO na de val van de Sovjet-Unie en het War­schau­pact. Het stelt een op­waar­de­ring voor van de OVSE tot regio­nale col­lec­tieve veilig­he...

Lezing Tom Sauer: de Russische beer in het nauw

Op woensdag 21 september 2022 geeft UAntwerpen professor Tom Sauer een lezing over Poetin’s motieven voor zijn optreden in de Krim en Oekraïne. Het Westen heeft Rusland buiten een Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur gehouden. Onze wereld staat in brand, maar we kunnen die brand blussen,...

Pompeo als president in 2024? God behoede de Palestijnen

[embed]https://youtu.be/f3tsBlqa7SU[/embed] YouTube has restricted this video, please click “Bekijken op YouTube” to view   De heisa om de huiszoeking in de villa van Trump leidt de aan­dacht af­ van een ge­beur­lijke kan­di­da­tuur van de havik Mike Pom­peo. Die zal als pre­si­dent...

De op ons afkomende energiecrisis leidt tot het in­stor­ten van het Duitse Wirts­chafts­wunder. Duits­land sleept Europa mee in zijn val. De daaruit voortvloeiende eco­no­mische ellende wordt afge­wenteld op de “gewone” burgers. Over­heden moeten in­staan voor een dak boven het hoofd en basis­v...

Load More