Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

paul.lookman

Schrijft over:
Internationale politiek

Bio

Paul Lookman writes about international relations on 'Geopolitiek in context'. His Twitter username is @PaulLookman. An extended version of his profile is available on his weblog: https://geopolitiekincontext.wordpress.com/geopolitiek-in-context-mission-and-credentials/

Dat de VS aandringt op een staakt-het-vuren spoort niet met het narratief dat Oekraïne de oorlog wint. Rusland waarschuwt opnieuw voor de inzet van kernwapens. De sancties hebben meer impact op de EU dan op Rusland, de verdeeldheid binnen de Unie neemt toe en de ontrafeling van het wereldsystee...

    “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWereldMorgen...

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWereldMorge...

  In een vorig artikel zagen we dat russofobie samen­hangt met Ameri­kaans impe­ria­lisme. In het ver­lengde daar­van ligt een aan­ver­want feno­meen: haat tegen de Rus­sische presi­dent Poetin. Gewezen Ame­ri­kaans buiten­land­minister Hillary Clinton speelt een belang­rijke rol in het o...

  De westerse russofobie dateert van de middeleeuwen. De oorlog stond in de sterren geschreven. Na zes weken strijd blijft het Westen aansturen op escalatie. Een kinetische NAVO-oorlog in Europa tegen het nucleair bewapende Rusland komt dichterbij. De afgelopen weken worden we bestookt met...

Waarom de Oekraïne-oorlog over veel meer gaat

  De Oekraïne-oorlog lijkt volgens plan te verlopen. Rusland wil controle over de hele Zwarte Zeekust. Europa is politiek nog minder relevant geworden dan het al was. Het zal moeten kiezen tussen goedkoop Russisch gas in roebel, of in de kou zitten. Zo lang de VS niet mee aan tafel zit,...

Volgens onze media en politici is de oorlog in Oekraïne drie weken aan de gang. In werkelijkheid begon de oorlog acht jaar geleden. Aan de doden die nu vallen, gingen 14.000 slachtoffers van de Oekraïense oorlog tegen Oekraïners in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne vooraf, waarvan 4.000 burgers ...

De oorlog in Oekraïne; een analyse

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=N5SWlYyrZFE[/embed] De Russische inval in Oekraïne is strijdig met het internationaal recht. Wie kijkt naar de context ziet dat de oorlog door het Westen werd uitgelokt. De oorlog lijkt binnen enkele dagen in het voordeel van de Russen te worden bes...

Iran: lachende derde in de strijd tussen Rusland en de VS

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=-88rGyqN4Ss&feature=emb_imp_woyt[/embed] Waar Brzezinski voor waarschuwde werd bewaarheid. Amerikaans mismanagement heeft Rusland in de armen gedreven van China, en Iran sluit zich daar bij aan, een scenario dat het einde inluidt van de wereldwijde domi...

Load More