De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Morgen verdedigt moorden door Israëlische Mossad

In de Krant De Morgen van zaterdag 31 mei stond op blz 8 en 9 een artikel van journalist Lode Delputte "De Mossad vergee(f)t nooit". Hier keurt de journalist de misdaden, moorden door de Israëlische geheime inlichtingendienst goed: "al moet het dan wel zeker van zijn stuk zijn".

donderdag 5 juni 2014 13:20
Spread the love

Als de Mossad moorden pleegt dan gaat het over “doelgerichte
preventie”, het slachtoffer “moet zich opmaken voor even anoniem als
onprettige bezoek” en nog dat Israel de macht heeft  “zuinig te zijn met tekst en
uitleg”.

Als een moslim een jood doodt dan is hij een
“terrorist”. “Hebben manschappen van de roemruchte dienst in het
verleden al legio terroristen uitgeschakeld”.

Daarbij schrijft de journalist over de haatdragende en wrede
“sikul memukad”-doctrine van het oude testament “oog om oog, tand
om tand” dat de Mossad volgt.

Buitengerechtelijke moorden zijn
een misdaad, zelfs als de slachtoffers van deze moorden terroristische daden in
het verleden gepleegd hebben. Wraak is geen wettelijke verschoningsgrond. Door
deze haatdragende en wrede doctrine blijft de wraak in een cirkel ronddraaien. De
Palestijnen en de Joden blijven wraak nemen.

Ondanks dat 100 keer meer Palestijnen worden gedood door Joden
van Israel dan dat er Joden gedood
worden door Palestijnen, kan uit de tekst geïnterpreteerd worden dat de Palestijnen
terroristen zijn en de Joden “rechtshandhavers” zijn. Dit standpunt
van de journalist is onwaar.

Palestijnen, slachtoffers van discriminatie,
onrecht en onderdrukking

Israel is een
land dat wil, eist om als Joodse staat, het thuisland van de Joden erkend te
worden.

Door de nazi Holocaust wilden de
Joden een veilig thuisland en de winnaars van de tweede wereldoorlog  hebben het Palestijnse volk opgeofferd om een
thuisland aan de Joden te geven.

Het is zo dat de Arabieren een Israëlische
Staat in Palestina niet aanvaard hebben en daardoor hebben een paar Arabische
landen in 1947  Israel aangevallen. Door
de oorlog en de overwinning van Israel zijn tussen 1947-1949 veel tienduizenden
Palestijnen gevlucht of werden verdreven van hun huizen en land. De Palestijnen
hebben hun huis, land, menswaardigheid en hun leven verloren.

Israel wil het thuisland zijn van
de Joden in de wereld maar ten nadele van een ander volk dat ze als
minderwaardig beschouwen. De Palestijnen/moslims, de inheemse bevolking van
Palestina zijn nu tweederangsburgers in eigen land.

Israel discrimineert
andersgelovigen.

Israel blijft de moslims
stigmatiseren en demoniseren als terroristen.

Om levensruimte te scheppen voor nog meer Joden heeft
Israel in de oorlog van 1967 de luchtmacht van Egypte aangevallen en in de
daarop gevolgde oorlog met de buurlanden heeft Israel als winnaar de Westelijke
Jordaanoever (Cisjordanië) in Jordanië, de Golan Hoogvlakte in Syrië en Gaza in
Egypte bezet en geannexeerd en zo hun territorium driemaal vergroot.

Dit wil zeggen dat  duizenden vluchtelingen van de oorlog van
1947-1949 opnieuw hebben moeten vluchten.

De mensen van goede wil moeten er
rekening mee houden dat de Palestijnen in een zeer onmachtige positie staan
tegenover de vijfde militaire macht in de wereld. Hoe moet een gekoloniseerd
volk opkomen voor haar rechten, voor haar vrijheid, voor haar onafhankelijkheid
tegenover de machtige koloniale macht?

De terroristische aanslagen van
de Palestijnen (zelfmoordbommen tegen burgers, kapen van vliegtuigen, de
gijzeling en de moorden op atleten in München…) vinden hun oorsprong in de
totale onmachtigheid waarin ze zich bevinden tegenover de wrede en gewelddadige
onderdrukking door het machtige Israel.

De geschiedenis van Israel is
ook een opeenvolging van oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal
humanitair recht.

Israel heeft wel 100 keer meer Palestijnen/moslims
gedood (dan dat er Israëliërs gedood werden door Palestijnen,) door  overdreven gebruik van geweld, door
bombardementen met helikopters en vliegtuigen, zwaar geschut tegen residentiële
wijken. Ze hebben steden met de grond gelijk gemaakt zoals Jenin, ze hebben huizen
afgebroken, olijfbomen en andere gewassen vernietigd. De Israëlische soldaten
beschouwen de Palestijnen als minderwaardig en behandelen hen met misprijzen. De
Palestijnen/moslims leven in constante vernedering door de overheerser. Sommige
soldaten martelen de Palestijnen door met stenen hun armen te breken. De
Israëlische tanks rijden over mensen die betogen of met stenen gooien.  In de gevangenissen zitten rond de 6000 Palestijnen
die niet weten wanneer ze vrij kunnen komen.

Verder is Israel een apartheidsstaat,
democratie alleen voor de Joden, ze hebben twee aparte wetstelsels, één dat de
Joden bevoordeelt en een ander dat de Palestijnen benadeelt.

Ze hebben ook gebieden en
straten die, zoals onder de Zuid-Afrikaanse apartheid, verboden zijn voor Palestijnen.
Daarbij hebben ze ook wetten die de internationale wet schenden zoals de
“wet over de verlaten huizen”.
Ze hebben de weerloze Palestijnen verdreven en daarna hebben ze hun
huizen en land aangeslagen.

Israel, als belangrijke
geo-politieke bondgenoot van de Verenigde Staten van Amerika en van de Europese
Unie, wordt beschermd voor de mogelijke klachten over oorlogsmisdaden. Bovendien
hebben de Verenigde Staten van Amerika tientallen keren, als enigen, hun
vetorecht gebruikt tegen resoluties die Israel veroordelen voor oorlogsmisdaden
tegenover de Palestijnen.

De Verenigde Staten van Amerika,
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland hebben Israel zwaar bewapend tot
de vijfde grootste militaire macht van de wereld, ook met nucleaire wapens. Deze
landen zijn gedurende reeds 67 jaar mede verantwoordelijk voor de wrede onderdrukkingen
van de rechten van de Palestijnen, voor de oorlogsmisdaden en schendingen van
het internationaal humanitair recht door Israel.

Is er een oplossing?

Intussen is de Westelijke
Jordaanoever, die volgens de Verenigde Naties en de Europese Unie illegaal bezet
is, ook volgebouwd met kolonies voor terugkomende Joden en de Israëlische staat
blijft de kolonies uitbreiden.  De Palestijnen/moslims
moeten leven, opgepropt in tientallen verspreide “getto’s”, openluchtgevangenissen
omringd door muren en controle posten van de Israëlische leger.

Het “edel aanbod”  van Israel voor vrede met de Palestijnen is
deze tientallen verspreide “getto’s”waar de Palestijnen als minderwaardige
mensen moeten hokken.

Dit aanbod is vernederend en beschamend.

De meest logische en
rechtvaardige oplossing wordt door Israel niet aanvaard, namelijk zich
terugtrekken tot achter de grens van voor de oorlog van 1967, zodat de Palestijnen
hun Staat, menswaardig, vrij en onafhankelijk kunnen stichten op de volledige Westelijke
Jordaanoever met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Dit gebied is het Jordaanse territorium
dat Israel geannexeerd heeft na de oorlog van 1967.

Gezien dat het doel van Israel
is levensruimte uitbreiden voor alle Joden, zal Israel nooit de volledige
Westelijke Jordaanoever verlaten omdat het dat land nodig heeft voor de
huisvesting voor joden, landbouw en water van de Jordaan.

De “twee staten”
oplossing is dus in feite niet meer mogelijk gezien dat er geen ruimte meer
over is voor de Palestijnse staat.

De oplossing die overblijft is
één staat, maar dan een democratische staat, waar de discriminatie van andersgelovigen
afgeschaft wordt, waar iedere burger gelijk is voor de wet , één burger/één
stem, zoals gebeurd is in Zuid-Afrika.

Gezien dat Israel waarschijnlijk ook geen
federale staat zal aanvaarden, met een joods en een moslim gewest, voorspelt dit
niet veel goeds voor de toekomst.

In feite zijn de “vredes”voorstellen
van Israel aan de Palestijnen “vertrek, of leef in getto’s of  bekeer je tot het Jodendom”.

https://www.globalresearch.ca/clean-break-doctrine-war-havoc-middle-east/5713632

Michel Collon
“Israel,parlons-en!

Virginia Tilley”the
one-state solution:Abreakthrough for peace in the israeli-palestinian
deadlock”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!