De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De markt en het pensioen een onmogelijke combinatie

De markt en het pensioen een onmogelijke combinatie

vrijdag 16 oktober 2015 13:40
Spread the love

De kranten blokletteren over het bijkomend pensioen  (16/10): “De wettelijk vastgelegde opbrengst van 3,25 procent wordt vervangen door een variabele rente, die schommelt tussen 1,75 en 3,75 procent.” Gezien de lage rente vandaag moeten we in feite lezen 1.75%.

Zo verliezen jonge werknemers vandaag ¼ e van hun aanvullend pensioen. Voor oudere werknemers kan men natuurlijk niet raken aan het reeds  opgebouwde kapitaal.

Dit is een hallucinant verhaal want in het verleden werden de looneisen van vakorganisaties door werkgevers ,omwille van de lagere kost , tegemoetgekomen met een uitgesteld loon. Met dit latere loon wordt de tweede pijler bedoeld. Nu blijkt dat het afkopen van een looneis door een aanvullend pensioen , dat naar de toekomst niet meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke afspraken ,in feite neerkomt op een contractbreuk.

Vakbondsorganisaties zullen in de toekomst best twee keer nadenken om nog in dat verhaal mee te stappen.

Bij het tot stand komen van dit systeem was men in feite al verkeerd bezig. Men liet een deel van het pensioen marktafhankelijk maken , niet vermoedend dat marktwerking inzake sociaal belangrijke thema’s als pensioenen op termijn nefast is. Het kapitaal laat immers slecht meedelen als het zelf eerst het grootste deel van de koek krijgt. Nu er niet veel koek meer is krijgt de werknemer de kruimels. Men zou beter eens een studie maken van wat het voor de eerste pijler zou betekend hebben als men de sommen van de tweede in het wettelijk pensioen zou gestopt hebben. Eén ding is zeker, de bijna 50% van de werknemers die niet in aanmerking komen voor het aanvullend pensioen zouden zeker beter af zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!