De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De CAO-onderhandelingen in textiel en aanverwante sectoren zijn gestart!
Textiel, Textielbonden, ACV-CSC, METEA -

De CAO-onderhandelingen in textiel en aanverwante sectoren zijn gestart!

woensdag 23 februari 2011 17:36
Spread the love

Tussen alle IPA perikelen door en met de acties van ABVV en ACLVB in het vooruitzicht werden in de sectoren Textiel, Kleding en Textielverzorging de voorbije weken de eerste stappen gezet in het kader van de sectorale onderhandelingen voor een Collectieve Arbeidsovereenkomst  2011 – 2012.

Het vakbondsfront op interprofessioneel vlak en in een groot deel van de sectoren mag dan wel zoek zijn, in de Textielverwante sectoren maakten ACV-CSC METEA, ABVV Textiel, Kleding en Diamant en ACLVB een gemeenschappelijk eisenbundel. Dit gemeenschappelijk vakbondsfront zendt hiermee een heel sterk signaal uit ten aanzien van de werkgevers. Het wordt als een positief element gezien in de komende onderhandelingen.
De ervaringen met opgesplitste eisenbundels uit het verleden hebben aangetoond dat dit niet de meest succesvolle weg is.
 
De voorbije dagen werden de verschillende eisenbundels voorgelegd aan de werkgeversdelegaties.

In de Textielsector hebben de vakbonden het gemeenschappelijk eisenbundel toegelicht op een vergadering van het Paritair Comité. Hier zijn het de werkgevers die de echte onderhandelingen niet wensen op te starten zolang er een gedreigd wordt met acties vanwege ABVV en ACLVB. De werkgevers hebben aangegeven op 9 maart de besprekingen terug aan te vatten met de indiening van hun eisenbundel.

De sector Kleding en confectie had vorige week haar eerste bijeenkomst. Naast de toelichting van het gemeenschappelijk eisenbundel door de vakbonden hebben ook de werkgevers een aantal aandachtspunten naar voor geschoven die ze wensen mee te nemen voor bespreking. De onderhandelingen gaan dus van start.

Voor de Textielverzorging is nu ook het eisenbundel van de vakbonden overgemaakt aan de werkgevers. Er is nog geen reactie van de werkgevers maar op 10 maart starten de onderhandelingen.

In de loop van de besprekingen dient nog rekening te worden gehouden met beslissingen van de regering in het kader van de mislukte IPA besprekingen. Uiteraard zullen een aantal van deze beslissingen ook invloed  hebben op de afspraken in onze sectoren en dus ook worden ingebracht in de besprekingen.

De komende weken zullen wij onze militanten permanent informeren over de evolutie van de besprekingen in de verschillende sectoren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!