De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderhandelingen in de metaalsector geblokkeerd!
Brugpensioen, IPA 2011-2012, ACV-CSC, METEA, Metaal, Sectoronderhandelingen -

Onderhandelingen in de metaalsector geblokkeerd!

maandag 21 februari 2011 20:52
Spread the love

In het Paritair Comité 111, de sector Metaalbouw werden de CAO besprekingen vandaag niet opgestart.
Net zoals de voorbije week in alle metaalverwante sectoren immers, weigeren ABVV en ACLVB constructief rond de tafel te komen zitten.

ACV-CSC METEA vindt het onaanvaardbaar dat de eisenbundels niet kunnen neergelegd worden om de tweejaarlijkse onderhandelingen op te starten. Hierdoor worden de belangen van ruim 150.000 arbeiders geschaad.

Op initiatief van ACV-CSC METEA worden de brugpensioenen in de metaalbedrijven (PC 111) verlengd

Door de blokkering van het overleg worden enkele honderden kandidaat-bruggepensioneerden gegijzeld.
De keuze van werknemers met lange anciënniteit om in brugpensioen te gaan moet gerespecteerd worden.
Daarom heeft ACV-CSC METEA het initiatief genomen om al ten minste tot 30.06.2011 de verlenging van de bestaande afspraken te vragen. We werden daarin gelukkig gevolgd door de werkgeversfederatie Agoria en de andere vakbonden.

Maar alle metaalbewerkers verdienen meer en beter!

Vandaag nog, lanceert ACV-CSC METEA de eis om onmiddellijk van start te gaan met de CAO besprekingen in alle sectoren en bedrijven (zie pamflet)

Onverwijld aan tafel op sectoraal en ondernemingsvlak!

Na de economische crisis liefst geen onderhandelingscrisis!

take down
the paywall
steun ons nu!