De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Blijf van de index af! Voer hem in alle EU lidstaten in!
Index, ACV-CSC, METEA -

Blijf van de index af! Voer hem in alle EU lidstaten in!

dinsdag 1 maart 2011 10:51
Spread the love

ACV-CSC METEA heeft het indexsysteem altijd met man en macht blijven verdedigen, en zal dat ook in de toekomst doen.

Recente aanvallen op het systeem hebben ons alvast tot het inzicht gebracht dat het systeem best verruimd wordt, eerder dan dat we het laten teloor gaan. De pogingen van Merkel en Sarkozy om de automatische indexering te begraven, wist premier Leterme al af te stoppen. Maar dat is niet genoeg!

Niet de index vormt het probleem, wel de instabiliteit van de prijs van sommige producten, waaronder vooral energie, ook voeding. Zo is voor ons al lang duidelijk dat vooral daarop  dringend moet ingegrepen worden.
Stabiele energieprijzen zijn van enorm groot belang voor de werknemers, evenzeer  voor alle ondernemingen, vooral in de industrie als grote energiegebruiker.

Alle sociale partners, ook werkgeversorganisatie Agoria, staan hier op dezelfde lijn.

Het indexmechanisme zorgt al jaren voor de broodnodige stabiliteit in het inkomen van werknemers. Zelfs met een afgevlakte gezondheidsindex zorgt het systeem voor stabiliteit in tijden van crisis, voor heropleving van het consumentenvertrouwen als er inflatie is.

Toch moeten we alles in het werk stellen om de inflatie in te perken door in te grijpen op onder andere de energieprijzen en hiermee de index zelf de rol van stabilisator terug geven.

Bovendien pleiten wij er voor om de automatische indexkoppeling in te voeren in alle Europese lidstaten.
Dat geeft de mensen in de 26 andere landen garanties op het behoud van hun koopkracht en en dat is goed voor de welvaart van alle EU burgers en voor economische ontwikkeling van de Europese Unie.
Een veralgemening van het indexsysteem creëert een gezamenlijke sociale sokkel voor alle werknemers in Europa.

take down
the paywall
steun ons nu!