De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” houdt een open actiedag op zaterdag 23 april.

De beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” houdt een open actiedag op zaterdag 23 april.

zaterdag 26 maart 2011 22:46
Spread the love

De beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” houdt een open actiedag op zaterdag 23 april.
We vieren dan de Dag van de Aarde en herdenken de Tsjernobyl kernenergieramp van juist 25 jaar geleden op 26 april 1986. Het was oorspronkelijk niet voorzien maar we zullen natuurlijk ook spreken over Fukushima 11 maart 2011.

Nota op 12 april: Op verzoek van de Brusselse politie werd de voorziene betoging tegen kernenergie verplaatst naar zondag 24 april (Pasen) om 15 uur aan het noordstation. Om die reden werd onze algemene vergadering uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De conferentie om 17 uur wordt behouden.
Vervalt:Om 10 uur: open algemene vergadering van de beweging. We nodigen iedereen uit die de klimaateisen wil verbinden met de sociale en syndicale eisen.
Om 13 uur: Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid roept samen met anderen op voor een nationale betoging tegen het verlengd openhouden van de kerncentrales. Voor een snelle sluiting van de kerncentrales. Voor een sociaal rechtvaardige overgang naar een economie enkel steunend op hernieuwbare energie.

Blijft behouden:
Om 17 uur: Herdenking van de Tsjernobylramp en debat over het alternatief voor kernenergie. Reeds gekende sprekers:
Moderator Daniel Tanuro, schrijver van «L’impossible capitalisme vert»:
Specialisten van het “Netwerk Stop Kernenergie” (België) en “Reseau Sortir du nucléaire” (France)
Christian Steffens, ingenieur en energieconsultant, kritisch observator van de nucleaire industrie
Eloi Glorieux, Greenpeace campagneverantwoordelijke tegen kernenergie, over “Tsernobyl-Fukushima, wat als het bij ons gebeurt?”
Katrien Demuynck, voorzitster Iniatief Cuba Socialista, over de opvang van duizenden radioactieve besmette Tsjernobyl-kinderen in Cuba.
Nik Van Larebeke, professor Universiteit Gent en promotor-woordvoerder “Steunpunt Milieu en Gezondheid” over het gevaar van stralingsenergie bij lage dosis.
David Heller, Friends of the Earth, over “100% hernieuwbare energie tegen 2050 is mogelijk”.
Tom De Meester (activist voor verlaging van de BTW op energie) over de financieel economische aspecten van de Electrabel kernlobby en over betaalbare prijzen.
Fototentoonstelling over de Tsjernobyl ramp.
Informatiestands van bevriende organisaties
Simultaanvertaling Nederlands-Frans.
Plaats: zaal Mundo-B Edinburgstraat 26 Brussel (metrohalte Naamse Poort)
Contactadressen:
Nederlandstalig: Wiebe Eekman 0477 89 21 89  wiebe.eekman@telenet.be
Franstalig: Jean-François Pontégnie jf.pontegnie@skynet.be
 

take down
the paywall
steun ons nu!