De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De bevriende dictators van Sarkozy en Obama

maandag 29 augustus 2011 12:13
Spread the love

De Arabische bondgenoten van de kolonialistische agressie tegen Libië zijn dictators.
Het is het toppunt van kwaadwilligheid, de Arabische dictaturen die de “pro-democratische “, ” pro-vrijheid”opstandelingen in Libië steunen met geld, wapens en troepen.
In deze bevriende (omdat ze hun markten openen voor de uitbuiting van de kolonialisten) dictaturen zullen de VSA en de NAVO het mogelijke pro-democratie, pro-vrijheid protest van de bevolking met alle mogelijke middelen helpen te onderdrukken en te verpletteren.

Qatar

De Arabische emiraat, de belangrijkste bondgenoot, is een absolute monarchie, waarbij de Emir het staatshoofd is en ook het hoofd van de regering.
Sinds de onafhankelijkheidsverklaring in 1971 wordt Qatar geregeerd door de familie
Al Thani. Er is geen kiesstelsel en politieke partijen worden verboden.
Er bestaat een raadgevende vergadering van 35 benoemde leden met slechts adviserende taken. Sinds 2003 bepaalt de grondwet dat er verkiezingen moeten komen om 30 volksvertegenwoordigers te kiezen, maar ondanks deze aankondiging werden deze verschillende keren uitgesteld en is het nog steeds niet gebeurd. De Emir heeft de benoemde en dus ongekozen  raadgevende vergadering verlengd tot 2013.
Het kiesrecht is momenteel beperkt tot de gemeenteraadsverkiezingen. De gekozen gemeenteraad heeft geen uitvoerende bevoegdheden, ze kan alleen advies geven aan de minister.
De islamitische wet (sharia) is belangrijk in persoonlijke zaken en bij familiekwesties.
Uit Amnesty International jaarrapport 2010:
Vrouwen stonden bloot aan discriminatie en geweld. Migrantenarbeiders werden uitgebuit en mishandeld en genoten onvoldoende wettelijke bescherming. Geseling werd toegepast als straf.

Verenigde Arabische Emiraten

Een Brits protectoraat in de Perzische Golf, onafhankelijk sinds 2 december 1971.  De 7 emiraten worden sinds 1830 geleid door de Al Maktoum familie. Er bestaan geen politieke partijen.
Het presidentschap en het premierschap worden toegewezen respectievelijk aan de Al Nahyan stam van Abu-Dhabi en de Al Maktoum stam van Dubai.
De helft van de 40 leden van het adviserende orgaan worden aangewezen door de emirs, de andere helft werd op 16 december 2006 voor het eerst gekozen door de mannelijke inwoners. Het parlement heeft slechts een adviserende rol. Zie:
http://www.mo.be/artikel/schijnkandidaten-voor-schijnverkiezingen-de-emiraten

Sinds 1981 maken de VAE deel uit van de Gulf Co-operation Council (GCC), een militair bondgenootschap met vijf Arabische golfstaten (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië). In de nasleep van de Arabische revoluties en om zich te verdedigen tegen mogelijke  pro-democratie, pro-vrijheid  protesten van het volk hebben ze ook de koninkrijken van Jordanië en Marokko bij de GCC betrokken.
De onderdrukking is zo verstikkend dat burgers die meer democratie willen, kunnen gearresteerd worden.
Gastarbeiders werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Volgens het jaarrapport 2010 van Amnesty International: “vrouwen en buitenlandse migrantenarbeiders stonden bloot aan wettelijke en andersoortige discriminatie”.
De vriendschap tussen de emir en Sarkozy is zo hecht dat de emir Frankrijk heeft toegelaten een marine basis op zijn grondgebied te plaatsen.

Saoedi-Arabië

De moderne Saoedische staat werd gesticht door koning Aziz al Saoed. Het is een absolute monarchie. De basiswet is gebaseerd op de Koran en de Sharia.
Het wahabisme is de dominante stroming in het land. Vrouwen zijn zeer beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ze mogen niet autorijden en niet zonder begeleiding op straat komen.
In 1993 benoemde de koning een raadgevend orgaan dat 100 leden telt. Dit orgaan heeft de bevoegdheid om wetsvoorstellen te doen. De koning heeft uiteindelijk een veto over de wetvoorstellen.
Begin 2005 konden de mannelijke burgers stemmen voor de helft van de leden van de gemeenteraden. Dit waren de eerste verkiezingen
Wegens de pro-democratie protesten in de andere Arabische landen heeft de minister van binnenlandse zaken op 5 maart 2011 alle protesten tegen het regime verboden, alle protesters zullen gearresteerd worden. Het regime liet weten dat de politie alles zal doen om de “verstoring van het openbare orde” tegen te gaan.

De ontdekking van olie op 3 maart 1938 veranderde de economie van het land ingrijpend. Er bestaat een overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de VSA.  De VSA verdedigt Saoedi-Arabië en zijn olie tegen “indringers”, verkoopt tonnen wapens en geeft militaire opleiding aan het leger. De Saoediërs hebben het merendeel van de bouw van de infrastructuur van het moderne Saoedi-Arabië aan Amerikaanse bedrijven gegeven, zorgen voor “betaalbare” olie, kopen met de winsten van de olie Amerikaanse schuldobligaties en de rente daarop wordt geïnvesteerd in Amerikaanse producten.
Volgens Amnesty International gebruiken ze de “strijd tegen terrorisme” regelmatig als voorwendsel om ook activisten die voor hervorming pleiten op te sluiten.
Als de vreedzame protesten van de Arabische lente in februari ook in Bahrein begonnen zijn,   hebben de Saoediërs in het kader van de Golf samenwerkingsraad (GCC) troepen gestuurd om de protesten met geweld in de kiem te smoren.
De pro-democratie, pro-vrijheid protesten in Bahrein worden streng onderdrukt met geweld en gevangennemingen, ook dokters en verplegers die medische verzorging gaven aan de protesters werden gevangen genomen, zie:
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/21/bahreins-parel-neergemaaid
Saoedi-Arabië heeft militaire troepen met Amerikaanse wapens naar Bahrein gestuurd om de protesten op een gewelddadige manier te onderdrukken.

Bahrein

Bahrein is sinds 1971 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en het is een absolute monarchie die al eeuwen geregeerd wordt door de Soenitische familie Al-Khalifa  die ook de voornaamste posten in het kabinet bezet. Een oom van de koning is al veertig jaar premier.  De leden van het hoger huis worden benoemd. Het lager huis is het enige gekozen orgaan maar zijn bevoegdheden zijn nu beperkt omdat alle besluiten, zoals de aanstelling van ministers door de koning worden genomen.

De koning van Bahrein geniet de steun van de Koninklijke familie van Saoedi-Arabië en van de Verenigde staten die Bahrein  gebruiken als thuishaven van de vijfde vloot (marine basis).
Sjiieten vormen de grote meerderheid van de bevolking, ongeveer 54% en de Soeniten 27%, christendom 9% en hindoeïsme en boeddhisme 10%. Ondanks hun meerderheid worden de Sjiieten sterk gediscrimineerd. De Soenitische minderheid bezet de belangrijkste politieke en militaire posten in het land.
De strenge onderdrukking van de vreedzame pro-democratie, pro-vrijheid  protesten van de bevolking gebeurt met de steun en goedkeuring van Sarkozy en Obama.
Sarkozy en Obama zijn grote misdadigers, huichelaars en leugenaars.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!