De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De agressieve propagandaoorlog tegen China

De agressieve propagandaoorlog tegen China

maandag 18 oktober 2021 19:58
Spread the love


Print-screen van artikel “Why Do Editors Seek ‘Dark Sides’ Of China?” op Moon of Alabama, 11 oktober 2021

 

De propagandaoorlog tegen China, waar ook een Belgische opiniemaker als Jonathan Holslag al jaren aan meewerkt, is destructief, gevaarlijk en contraproductief.

Zoals boven afgebeeld, publiceerde de Amerikaanse links georienteerde, maar geloofwaardige politieke blog Moon Of Alabama (MoA) recent een lange lijst met propagandastukken tegen China. De MoA-auteur plaatst er de kanttekening bij dat er een inflatoire fascinatie lijkt te bestaan voor wat wordt aangeduid als de ‘donkere kanten’ van China. In mijn artikel van 6 augustus 2021 wees ook ik op de demonisering van China. Die “… leidt tot een heilloze communicatieoorlog. Het machtsevenwicht verschuift richting China. De vraag is of dat proces leidt tot een nieuwe koude oorlog of zelfs tot de échte oorlog die volgens VUB-professor Jonathan Holslag onvermijdelijk wordt”, zo luidde mijn conclusie.

Al jaren heeft Holslag scherpe kritiek op de opkomende wereldmacht. Meestal ontbreekt een evenwichtige analyse en blijft het bij niet of gebrekkig onderbouwde beschuldigingen. Zijn artikel in Knack van 5 oktober 2021 is daar een goed voorbeeld van. China zou profiteren van “internationale tegenslagen”. De realiteit is dat het Westen, met de VS op kop, economisch afhankelijk geworden is van de importen uit China. Europese ondernemingen zouden eerder de Chinese industriële ambities behartigen dan die van Europa. Fenomenen als de handelsoorlog, de coronacrisis en de vastgoedproblematiek lijken het land niet te deren, aldus Holslag. In zijn boek Van muur tot muur wijst hij wel op de teloorgang van idealen als globalisering en internationale verbondenheid, maar hij mist de kern van de zaak: het probleem is ons neoliberale systeem.1

Neoliberaal kapitalisme

Waarom investeert het Westen in China? Waarom gaat het met onze maakindustrie van kwaad tot erger? De door Holslag gewraakte verschijnselen vloeien voort uit het westerse economische model, het uit de hand gelopen neoliberale kapitalisme. Dat kent ongekende privileges toe aan grote bedrijven, Wall Street en de rijken, en leidt tot mateloze ongelijkheid. In Nederland verdrievoudigde de afgelopen tien jaar het totale inkomen uit vermogen van particuliere huishoudens. In 2019 telde het land 40.000 huishoudens met meer dan €100.000 inkomen uit vermogen.2 De stijgende huizenprijzen waar Holslag het over heeft dwingen ons niet om “relatief goedkope Chinese spullen” te kopen. Overheden delegeren het woonbeleid aan de markt. Maar wonen is een primaire levensbehoefte. Projectontwikkelaars verdienen niet genoeg aan woningen voor lagere inkomensgroepen. Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd, dus stijgen de prijzen. Hier ligt een taak voor de overheid.

China doet dat. Daar zijn de inkomens de laatste 25 jaar verviervoudigd, tegen een stagnatie in het neoliberale Westen. Indien sinds 1960 het minimumloon in Amerika met de productiviteit was meegestegen, dan zou dat nu $24,00 zijn, in plaats van de povere $7,25, oftewel €6,26 (in België €9,65). Ook in de Lage Landen blijft de loonstijging achter bij de toegenomen productiviteit. Had de loongroei in Nederland de arbeidsproductiviteit gevolgd, dan zou het modale inkomen daar nu per jaar ruim €1.300 hoger zijn. Het Westen maalt niet om de gigantisch gestegen ongelijkheid, maar China doet daar wat aan. Het heeft de laatste vier decennia meer dan 800 miljoen mensen uit de armoede getild.3 Een rijk westers land als Duitsland kampt met een Armutsgefährdung (onder de armoedegrens) in 2019 van 15,9%4. In ons land zijn pensioenen ‘onbetaalbaar’, maar in 2019 vloeide wel €172 miljard overwinst (1/3 van ons bbp) naar het buitenland.

Publieke opinie

De demonisering van China is schering en inslag sinds het land zich ontwikkelde tot een economische reus. Van recente datum is het fake news over de zwerm Chinese gevechtsvliegtuigen die het luchtruim van Taiwan zouden zijn binnengedrongen. In werkelijkheid hadden de vliegtuigen in een ‘identificatiezone’ op honderden mijlen van Taiwan gevlogen.5 In Nederland buigen denktanks zich over de vraag hoe de regering zou moeten reageren op een hypothetisch “Amerikaans noodverzoek” om met de Britten “de Straat van Malakka [te blokkeren] om China’s olietoevoer en -handel af te knijpen”. Het zijn allemaal berichten die de wereldwijde publieke opinie moeten overtuigen dat China de vijand is. Holslag is daar duidelijk van overtuigd, getuige zijn uitspraken dat een oorlog tussen Amerika en China onvermijdelijk wordt.6

Tijdens het webinar van Friends of Socialist China van 9 oktober 2021 over de propagandaoorlog tegen China werd de volgende verklaring over de propagandaoorlog tegen China aangenomen, verklaring die ook ik heb ondertekend:

 

No to the propaganda war on China

We, the undersigned, are concerned about the escalating propaganda war being waged by the United States and its allies against the People’s Republic of China.

Although China in recent years has recorded some truly remarkable achievements in the realm of human rights – notably, eliminating extreme poverty and successfully containing Covid-19 – it has been subjected in the Western media to the most terrible slanders regarding its human rights record. Unsubstantiated accusations of genocide and forced labour in Xinjiang echo endlessly in Western media and governments, along with conspiracy theories about the origins of the pandemic.

This information warfare accompanies, complements and seeks to build public support for a dangerous New Cold War; it serves to distract from, and justify, the construction of nuclear alliances in the Pacific, the deployment of warships to the South China Sea, the fomenting of a new arms race, and assorted attempts to obstruct China’s economic rise.

We believe that this demonisation campaign is an obstacle to urgently-needed cooperation between the world’s major powers on the questions of climate change, pandemics, nuclear weapons, and economic development. Such cooperation cannot be built in an atmosphere of fear, distrust, enmity and slander.

Therefore we demand that Western governments adopt a principled and responsible approach to improving relations and deepening cooperation with China; and that media outlets cease their vilification campaign and adhere to journalistic principles of honesty and balanced reporting.

 

De propagandaoorlog tegen China is destructief, gevaarlijk en contraproductief. Grootmachten moeten de handen ineenslaan, niet enkel over economische ontwikkeling waar de hele mensheid beter van wordt, maar ook en vooral over kwesties van leven of dood: klimaatverandering, pandemieën en kernwapens. We mogen hopen dat het nooit tot een oorlog komt tussen de heersende en opkomende grootmachten de VS en China. Zo’n oorlog kan de VS niet winnen.7 God verhoede dat het zou proberen zijn kernwapens in te zetten. Dat zou het einde betekenen van de mensheid.

 

1Neoliberalisme is de meest recente variant van liberaal kapitalisme. Het is een ideologie die doordringt tot alle facetten van de samenleving. Het viert niet enkel de teugels van de markt, maar van vrijwel ieder aspect van ons leven, van arbeid tot onderwijs, van zorg tot veiligheid, en van concertzaal tot sociale media. Alles moet efficiënt, doelgericht en meetbaar zijn, en bijdragen aan kapitaalaccumulatie. De uitwerking is marktwerking, een kleinere overheid en vrijheid op het gebied van handel en internationaal kapitaalverkeer. Bron: ‘De wereld na Trump en Merkel. Europese rivaliteit, neoliberalisme en het machtsevenwicht’, Geopolitiek in context, Koersel, 2021, p. 215

2Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): ‘Vermogens van huishoudens leveren steeds meer inkomen op’, 22 december 2020, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/52/vermogens-van-huishoudens-leveren-steeds-meer-inkomen-op

3‘The World Bank In China’, in The World Bank, 29 maart 2021, https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#1

4Lookman, Paul, De wereld na Trump en Merkel. Europese rivaliteit, neoliberalisme en het machtsevenwicht, Geopolitiek in context, Koersel, 2021, p. 89

5‘How The ‘China is a Threat’ Fake News Cycle Works, in Moon of Alabama, 7 oktober 2021, https://www.moonofalabama.org/2021/10/how-the-china-is-a-threat-fake-news-cycle-works.html#more

6Paelinck, Gianni: ‘Holslag: “Oorlog met China wordt onvermijdelijk”‘, in vrtNWS, 6 april 2016, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/04/06/holslag_oorlog_metchinawordtonvermijdelijk-1-2943653/

7Beckley, Michael: ‘America Is Not Ready for a War With China’, in Foreign Affairs, 10 juni 2021, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-10/america-not-ready-war-china


Dit artikel verscheen eerder vandaag op Geopolitiek in context.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!