De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Corona – de a-social reboot

Corona – de a-social reboot

maandag 4 mei 2020 10:38
Spread the love

Tadadaam… Tadadaam… Tadadam-dam-dam… En we zijn weer vertrokken. Een deel van de gevangenen is vrijgelaten en mag weer voor geld-voor-de-staatskas gaan zorgen. Die stond droog lang voor de crisis begon, maar die bende tovenaarsleerlingen heeft daar toch nog de nodige centen uitgeschraapt om de miljoenen werklozen te onderhouden. Hier en daar schort er wel wat, veel mensen hebben nog geen cent gezien. Anderen hebben zelfs amper, of net niet, de helft van waarop ze recht hebben, gekregen. Het superieure Belgische Sociale Vangnet vertoont gaten.

Voor degene die hongerig zaten te hunkeren naar ‘werk’ is dit een hoogdag. Ze mogen weer buiten en zo. Het zal niet om te lachen zijn. Ge moogt weer geld gaan opbrengen, maar werken met gebonden handen werkt niet. Aan de koffie met de collega’s gaan staan lanterfanten, flirten, roddelen zit er niet in. Ge zult verplicht zijn om op auto-pilot te werken, geen afleiding door contacten met de anderen. Als ge al een baas hebt die, in de aanloop van deze relance, de werkplekken heeft aangepast aan de waanzinnige eisen van de zgz experts. Anders moet ge van thuis uit werken.

Herinnert ge u nog 16 maart ? Madam Doktoor en haar gevolg van zgz experts verklaren pertinent dat het niet nodig is om maskers aan te schaffen : ze zijn slechts beperkt bruikbaar, en al helemaal nutteloos in de openbare ruimte. Vandaag zijn diezelfde nutteloze maskers plots verplicht als ge de openbare ruimte betreed. Ondanks de wetenschappelijk aangetoonde onzinnigheid ervan MOET ge een masker hebben en gebruiken. Er zijn er geen ? Ze hebben u al een week of 2 voorgekauwd hoe ge zelfs zo’n masker maakt. En uwe wintersjaal moogt ge daar ook voor gebruiken. Put zomer loopt iedereen met een dikke wollen sjaal voor zijn gezicht. Belachelijker wordt het niet. Hoewel, this is Belgium, expect the unexpected and then some…

Het kan verkeren, Bredero heeft dat eens gezegd. Maar de bochten en wringerijen die ze hier de laatste maanden hebben tentoongespreid zijn ook voer voor de notulen van de geschiedenisboeken. Ge moogt dan wel weer beperkt aan de slag en met collega’s in contact treden, het familiale social-network blijft taboe. Want dat gebeurt op (nog) niet controleerbare plaatsen, thuis of bij de familie. Zoals Blaas Jambon al eerder liet optekenen : “hetgeen we niet kunnen controleren, is verboden”. Thuiswerken is controleerbaar, dus dat mag. Familie en vrienden zijn oncontroleerbaar, dus dat mag niet. Ze hebben dus willens en wetens misbruik gemaakt van Covid-19 om het economisch en sociaal weefsel dat deze maatschappij bij mekaar hield, te vernietigen. En al hetgeen aan hun illegale controle ontsnapt, is en blijft verboden. Ziekelijke machtsgeilheid heet dat.

Dat economisch weefsel mag nu weer opgebouwd worden, maar dan enkel op hun voorwaarden, a-sociaal en enkel bedoeld om geld op te brengen voor henzelf en hun medeplichtigen. Ze hebben maanden gesleuteld aan een “oplossing” die hen nog meer controle over uw bezigheden geeft, en voor u zit er niks in. In tegendeel, ge wordt bijna verplicht om te gaan werken, aan handen en voeten gebonden. Ge zult niet meer naast de lijn mogen lopen, of ze hebben u onmiddelijk te stekken. Corona-traceerders, Corona-apps, nutteloze mondmaskers… Ze hebben van ulieden gewoon een verzameling trekpoppen gemaakt. Trekpoppen die vrijwillig hun rechten opgeven en de privacy van anderen in gevaar brengen, gewoon om die contact-tracers het leven te veraangenamen. Ge moogt dus niet alleen weer geld gaan afdragen aan die bende, ge moet het hun nog gemakkelijk maken, voor die keer dat ze zgz eens iets doen.

Uw familie, uw vrienden ? Onbelangrijk want die brengen geen geld op. Er zullen er veel zijn die hun familie dit jaar niet meer te zien krijgen. Want de zgz experts voorspellen voor het najaar weer een opflakkering van de crisis, met nog zwaardere schendingen van uw rechten en vrijheden alvast gepland. Uw sociaal weefsel is definitief vernietigd, en ge krijgt nooit nog de kans om dat weer op te bouwen.

Zeg dat Lijfeigene het gezegd heeft.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!