Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dirk L

Schrijft over:
alles dat me tegen de borst stuit

Bio

tankwagenchauffeur, professioneel zwerver, vroeger altijd op stap met een lading chemie, nu niet verder dan de dorpsrand wegens goedkope 'import-collega' .. Buiten dat ben ik een van die miljoenen getergde burgers die het spuugzat zijn om op te draaien voor de sotternijen van een ander of te moeten instaan voor het luilekkerleventje van een klein leger 'overheids-werk(?)nemers' dat nog nooit 1 vinger heeft uitgestoken om de economie of de welvaart te verbeteren.

Werkgebied

Internationaal tankwagenvervoer

Corona, het blijft duren…

Met meer tamtam dan wat anders heeft deze kunstmatige regering nog maar eens een versoepeling van de "maatregelen" afgekondigd. Iedereen blij ? De burger alleszins wel, de experts (?) niet. Ik ook niet trouwens, de "maatregelen" mochten nooit uitgevaardigd zijn en hadden allang moet ingetrokken z...

Corona – Verzoek tot vernietiging van de Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) dd 27 maart 2020

Mail naar de griffie van het Grondwettelijk Hof.  We zien wel wat het uithaalt. Geachte, Ondergetekende wenst zijn rechten, die volledig zijn opgeschort door de voornoemde wet in het onderwerp van deze mail, in ere hersteld te zien. Gelieve in bijlage de gewraakte wet te vinden, alsmed...

Corona – Reactie op J’accuse 3.0 vanwege de Kamer

Geplaatst op door lijfeigene   Geachte heer,   In onderstaande mail vraagt u de nietigverklaring van de ‘Volmachten-wet’. Enkel het Grondwettelijk Hof is hiervoor bevoegd. De wettelijke bepalingen m.b.t. een beroep tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof vindt u ...

Corona – de a-social reboot

Tadadaam... Tadadaam... Tadadam-dam-dam... En we zijn weer vertrokken. Een deel van de gevangenen is vrijgelaten en mag weer voor geld-voor-de-staatskas gaan zorgen. Die stond droog lang voor de crisis begon, maar die bende tovenaarsleerlingen heeft daar toch nog de nodige centen uitgeschraapt om...

Corona – J’accuse 3.0

    Deze burger beschuldigt de hieronder opgesomde personen en instellingen van het plegen van een staatsgreep en het invoeren van de slavernij. De staatsgreep is gepleegd door de nationale, gewestelijke, regionale, provinciale bestuursorganen en de daaraan verbonden hogere en ...

Corona – Poging tot doodslag

Met voorbedachte rade en met het inzicht om te doden. Voilà, gisteren heb ik een beetje uitgeweid over de mondmaskers. Vandaag is het zover : mondmaskers verplicht te gebruiken op tram, bus en trein. En ge moet ze zelf maken want er zijn er geen. Maanden geleden heeft Madam Doktoor al gezeg...

Corona – en dan nu de chaos

Op de kop af een week geleden had ik al een overzichtje gegeven van de resem onzinverhaaltjes die er door de "kenners" in het rond werd gestrooid. Vandaag is het dan zover. Mark Van Ranst begon met te vertellen dat iemand die ziek geweest was, minder goed beschermd was tegen een tweede aanval omd...

Corona vragen

1. Wie heeft beslist/geadviseerd om de Belgen in het buitenland te repatriëren ? Deze persoon is verantwoordelijk voor het massal importeren van het virus. Ook China en de WHO mogen op het matje komen wegens organisatie van deze pandemie. 2. Wie heeft beslist/geadviseerd dat al de wintersporte...

Corona und kein Ende

De laatste weken worden gedomineerd door een virus uit China. Ten gevolge van de werelwijde "hoe red ik mijn gezicht"-werkwijze zijn er ondertussen al hopen zieken en doden. Over de excessen van de Vlaamse en Belgische Federale Potentaten heb ik intussen al enkele artikelen gezet op mijn Wordpres...

Vrachtwagenongevallenonderzoek t.a.v het BIVV

Breeduit in de pers aangekondigd : het BIVV gaat de recente stijging van de ongevallen met vrachtwagens onderzoeken. En dan nog zgz op verzoek van de transportsector zelf....Laat me niet lachen ... de transportsector is zelf  de oorzaak van de onveiligheid. Voorstellen op Ond...