De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Corona – Reactie op J’accuse 3.0 vanwege de Kamer

Corona – Reactie op J’accuse 3.0 vanwege de Kamer

maandag 4 mei 2020 12:40
Spread the love

 

Geachte heer,

 

In onderstaande mail vraagt u de nietigverklaring van de ‘Volmachten-wet’. Enkel het Grondwettelijk Hof is hiervoor bevoegd. De wettelijke bepalingen m.b.t. een beroep tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof vindt u via deze link: https://www.const-court.be/nl/basisteksten/basisteksten_wet_01.html

 

De Kamer heeft deze wet aangenomen en kan dus zo’n beroep niet indienen. Ze zou als het ware als rechter en partij optreden.

 

Het komt ook de Kamer niet toe om gerechtelijke onderzoeken uit te voeren, dat is de bevoegdheid van onderzoeksrechters.

 

 

Vriendelijke groeten,

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!