De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Compromis!
Tijdingen -

Compromis!

zondag 24 april 2011 06:47
Spread the love

Het is te begrijpen dat De Wever en N-VA een grote staatshervorming nastreven. Maar daar een neoliberaal verhaal aan vastknopen, en zich compromisloos opstellen, is radicaal verkeerd. In een democratie moeten wij compromissen sluiten, in het belang van het samenleven van de mensen.

Het is heel belangrijk om ook in Vlaanderen de kant van de armen te kiezen en het genadeloze kapitalisme te bestrijden. Rechtvaardigheid voor allen is een werkbaar ideaal. Daar zit de maatstaf voor alle politiek. Wij schijnen dat in Vlaanderen te vergeten.

Een culturele elite nastreven veronachtzaamt de solidariteit met de minderbedeelden. Dat moet de toetssteen blijven voor elke politiek. Dat de Franstaligen vooral de restitutie van het establishment willen redden, is zwaar fout, maar een eigen establishment nastreven is even verkeerd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!