De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Christelijke Westen de grootste terroristen sinds eeuwen

dinsdag 25 april 2017 18:38
Spread the love

Het Christelijke Westen vindt het een weldaad wanneer mensen vergast worden met napalm, witte fosfor, verrijkt/verarmd uranium, als de daders echte Übermenschen zijn en als de slachtoffers ware Untermenschen zijn. Het Christelijke Westen vindt het een weldaad mensen te vermoorden met terreurbombardementen, als de daders echte Übermenschen zijn en als de slachtoffers ware Untermenschen zijn.

Daarmee bewijzen de christelijke wereldoverheersers dat de DADEN hen absoluut niets kunnen schelen maar alleen de DADERS.
De wereldoverheersers de V.S., koloniaal Europa en hun bondgenoten staan boven de wet omdat ze de ware Übermenschen zijn. Ze stellen het internationale recht op alleen om dit toe te passen op de Untermenschen voor eigen politieke winst, volgens hun roofzuchtige misdadige belangen en om redenen te hebben om agressieoorlogen te voren met massavernietigingswapens tegenover zwakkere landen en bevolkingsgroepen. Daardoor mag alleen het Christelijke Westen recht hebben op nationale veiligheid en om eigen misdadige belangen na te streven. Daardoor geven ze zichzelf het recht om de grootste oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te plegen. Wat altijd GOED is omdat ze de ware Übermenschen zijn. Daardoor hebben ze het recht van de sterkste om agressie te voeren tegen de nationale veiligheid van andere landen, hun grenzen, soevereiniteit en territoriale integriteit te schenden en hun strategische belangen te schaden.

 

Hun slachtoffers zijn, omdat ze zwakke Untermenschen zijn, altijd terroristen die burgers gebruiken als menselijk schild.
De slachtoffers van de “as van het kwaad” zijn altijd onschuldige burgers of pro-vrijheid milities.
De wrede koloniale aanvallers en bezetters zien de lokale bevolking, die zich verzet tegenover deze wrede misdaden, als terroristen, ze worden als insecten uitgemoord.
Uiteindelijk is de rol van de lokale bevolking die zich verzet tegen de wrede, laffe agressieoorlogen van de Christelijke Übermenschen dezelfde als deze van het verzet tegen de Duitse bezetters tijdens WO II.

Christelijke Westen nog steeds meesters van slaven

We leven in een wereld waar de meesters van slaven nog steeds aan de macht staan. Waar de slaven nog steeds moeten gehoorzamen aan de bevelen en bedreigingen van de meesters. Als de slaven gehoorzamen dan zijn de kolonialisten fier dat ze met “diplomatie” hun misdadige belangen hebben kunnen opdringen.
Als de slaaf stout, ondankbaar is en niet gehoorzaamt dan is hij een misdadiger, een terrorist en dan is het het volle recht van de meester om ze uit te moorden als insecten met massavernietigingswapens.

De meeste westerse mensen, als erfgenamen van kolonialisten, lijken akkoord te gaan met deze misdadige barbaarsheid, met deze naziachtige ideologie. Ook eerste ministers, presidenten, politici, de media, NGO’s en mensenrechtenorganisaties vinden het normaal en juist, omdat ze hen als echte Untermenschen bezien. Als de slaaf, de gekoloniseerde, onderdrukte niet gehoorzaamt, dan kan/mag de meester hem zomaar vernietigen.
Dit lijkt me nog steeds dezelfde wrede misdadige argumentatie die de kerk gedurende de inquisitie en bij het verbranden van onschuldige vrouwen gebruikte en nog steeds dezelfde argumentatie bij de holocaust van de inheemse bevolking in anderen continenten door de Christelijke Europese kolonialisten.

Deze wrede misdaden blijven nog steeds ongestraft.
Als de gekoloniseerden, de onderdrukten, de uitgebuitenen, de Untermenschen hun recht op zelfverdediging gebruiken dan zullen de wereldoverheersers deze aanvallen gebruiken om nieuwe wrede agressieoorlogen met massavernietigingswapen te ‘rechtvaardigen’ maar uiteindelijk gaat het nog altijd over koloniale/imperialistische agressieoorlogen voor bezetting, overheersing, onderdrukking en uitbuiting.

De suprematie van de blanke mens

De blanke man is een wrede meester van slaven, een hebzuchtige plunderaar, een wrede sadist, een gruwelijke doder sinds eeuwen. Hij ziet de ganse planeet als eigendom en de bevolking van de rest van de wereld als minderwaardig, als inferieur. Ongeveer alle grenzen in de rest van wereld zijn op een extreme gewelddadige wijze opgedrongen door de blanke man.

De blanke man heeft zelfs 3 continenten gestolen van de inheemse bevolking (Amerika’s, Oceanië, Polynesië). De wereldoverheerser de V.S. bezet nog steeds het land van de oorspronkelijke inheemse bevolking.(1) Dit is de grote tragedie van de planeet en de mensheid. De rest van de wereld leeft nog steeds onder een wrede politieke, militaire, economische, ideologische dictatuur door de blanke man. De grote tragedie van de planeet is dat de blanke man zijn geprivilegieerde positie van meester van slaven niet wil opgeven. Hij wil wel in vrede en vrijheid de bevolking van de rest van de wereld op een extreme gewelddadige manier blijven controleren, onderdrukken, uitbuiten. Daardoor zal de wereld gelijk aan zichzelf blijven en zal de aangevallen, de uitgebuite, de onderdrukte, de gekoloniseerde inheemse bevolking haar recht op zelfverdediging blijven uitoefenen tegen deze wrede misdaden tegen de mensheid.

De gehersenspoelde westerse burger

De westerse massamedia blijven de burgers hersenspoelen als woordvoerders van de kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtige westerse elite en hun marionetten de politici. Ondanks dat het Christelijke Westen de grootste naziachtige agressor sinds eeuwen is, blijven de partijdige media nog steeds nieuwe valse vijanden en bedreigingen scheppen, ze blijven verzwijgen dat de in het heden aangevallen landen al sinds eeuwen tientallen keren aangevallen werden door het wrede christelijke westen. Ze blijven de geschiedenis van de permanente agressieoorlogen van het Christelijke Westen tegen de rest van de wereld verzwijgen. Ze blijven de ‘valse vlag’ terroristische aanslagen gepleegd met de steun en goedkeuring van regeringsafdelingen verzwijgen, zoals de aanslagen op WTC 1993, Oklahoma city 1995, London 2005, 9/11..(2)

In London was op dezelfde dag een oefening, ongeveer gelijk aan de echte aanslag, geprogrammeerd. De mogelijkheid bestaat dat de bevoegde diensten van de regering bij de oefening met nep-explosieven deze vervangen hebben door echte explosieven bij de figuranten die werden geronseld voor de oefening.

 

Het zou toch een eenvoudige zaak voor de media geweest zijn om hierover vragen te stellen, dit te onderzoeken, om mogelijke tegenstrijdigheden en ongeloofwaardige verklaringen in vraag te stellen en de bevoegde regeringsambtenaren hiermee te confronteren. Toch is dit niet gebeurd. De media doet dit nooit tegenover de westerse wereldoverheersers. De media herhaalt alleen het officiële verhaal van de westerse regeringen en neemt dit klakkeloos over, zonder het te controleren, zonder te checken, zonder hun gezond verstand te gebruiken, zonder de verklaringen te toetsen aan de natuurwetten.
Soms citeert ze zelfs de bron van de verklaringen niet meer. Ondanks dat de journalisten geen getuige van de feiten waren, scheppen ze zelf een bepaalde versie en beschuldigen ze bepaalde ‘daders’. We leven in een wrede werelddictatuur, waar de meerderheid van de burgers gehersenspoeld zijn. Door de alomtegenwoordige en almachtige media zijn ‘waarheid’, ‘werkelijkheid’, ‘feiten’ al wat de westerse wereldoverheersers verklaren. De westerse media zijn een trompet voor de kwaadaardige, misdadige westerse regeringen en dus maken ze zich ook medeplichtig aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides. Ze maken zich ook medeplichtig aan terroristische aanslagen, door hun misdadige partijdigheid en intellectuele lafheid, de ware daders te beschermen en te verzwijgen.

Lebensraum, Blitzkrieg, Anschluss

Het Christelijk koloniaal Europa en haar erfgenamen de V.S. schenden sinds eeuwen het international recht en toch blijven ze nog steeds ongestraft. Ze voeren sinds veel eeuwen een wrede, laffe, hatelijke onwettelijke GROTE oorlog tegen de bevolking van de rest van de wereld. De meeste westerse burgers weten dat Tibet wordt bezet door de “slechterik” China maar weten niet dat West Europa met extreme geweld 3 bijkomende continenten geannexeerd en gestolen heeft van de rechtmatige eigenaars, de inheemse bevolking. Zij lijken ook niet te weten dat de V.S. en Frankrijk nog steeds, ieder ongeveer 10 kolonies/Anschluss heeft.

De V.S. hebben de Bahia de Guantanamo, Hawaï, Diego Garcia, Guam, Puerto Rico, Marshall Islands, Mariana Islands, Maagdeneilanden en een deel van Samoa eilandengeannexeerd, en daarbij bezetten ze ook nog Afghanistan, Okinawa, Kosovo, Djibouti, Irak…

De V.S werelddictatuur heeft ongeveer 900 militaire bases in ongeveer 130 landen, met 325.000 militairen voor bedreiging en controle en dit ten dienste van politieke winst, uitbuiting, zelfverrijking ten nadele van de zwakkere bevolking van de wereld.

https://www.ncpn.nl//archief/2007/18/basisb.htm
http://www.michielklinkhamer.com/politics/vs-hebben-permanente-militaire-bases-in-130-landen/

Frankrijk bezet nog steeds Nieuw-Caledonië, Réunion, Mayotte, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Marie-Galante, Guyana, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel des Kergueles, La terre -Adélie, Wallis et Futuna…

Frankrijk heeft ongeveer 20.000 militaire buiten Frankrijk, in ongeveer 10 landen en ook op de verschillende kolonies/Anschluss.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bases_militaires_fran%C3%A7aises_dans_le_monde

 

Economische, militaire, ideologische werelddictatuur door het Christelijke Westen

Het Christelijke Westen heeft aan de rest van de planeet, op een extreem gewelddadige manier, een economische dictatuur “de vrije uitbuiting”, opgedrongen. Vrijheid voor de ware Übermenschen, meesters van slaven om zoveel mogelijk winst te maken en de vrijheid om zo weinig mogelijk te betalen aan de slaven, Untermenschen in de rest van de wereld. 5 miljard echte Untermenschen leven in concentratiewerkkampen waar ze onder de dagelijkse terreur van een hongerloon moeten leven. De machthebbers van het Christelijke Westen, meesters van slaven, zijn kwaadaardig en ziekelijk hebzuchtig, ze gunnen aan de zwakkere bevolking van de planeet geen menswaardig wereldwijd minimumloon.

De mensen van goede wil en de NGO’s met ‘goede bedoelingen’ zouden moeten streven naar het instellen van een wereldwijd maandelijks minimumloon van 350 euro voor 40 uur werk/week.

Ze zouden er ook moeten naar streven dat de wrede wereldoverheersers Europa en de V.S. & partners een wereldwijd maandelijks leefloon van 250 euro betalen aan de 3 miljard werkloze mensen in de wereld.

Dit is een peulschil vergeleken bij de kost van de wrede en genadeloze imperialistische agressieoorlogen tegenover de zwakkere anderen en dit voor uitbuiting en zelfverrijking.

De mensen van goede wil en de NGO’s met ‘goede bedoelingen’ zouden ook moeten streven naar de afschaffing van het vetorecht van de 5 mogendheden in de werelddictatuur van de Veiligheidsraad van de V.N.

Het aantal leden van de Veiligheidsraad van de V.N. moet uitgebreid worden van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem. De zetel van de V.N. moet ook verhuizen van de V.S., een land met een naziachtig genocidair verleden naar een land zonder een wreed imperialistisch en koloniaal verleden.

 

De wereldoverheerser de V.S., met de goedkeuring en steun van West Europa, is sowieso de grootste schender van de mensenrechten, de grootste moordenaar van onschuldige mensen, kinderen, vrouwen, ouderen, nog steeds de enige gebruiker van de atoomwapens tegen de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki, de grootste gebruiker van massavernietigingswapens, chemische wapens, een apocalyptische vuurmacht. Ze maken zich ook schuldig aan het ontvoeren en martelen van mensen in geheime en illegale gevangenissen. Een land dat zelfs het vermoorden van mensen gelegaliseerd heeft, buitenlanders en zelfs landgenoten, door ze er willekeurig vals van te beschuldigen een vijand te zijn, en dit voor politieke winst en misdadige belangen. (buitengerechtelijk vermoorden van burgers o.a. met drones).
De wereldoverheerser, de V.S. heeft sinds zijn oprichting ongeveer de helft van de landen van de planeet plat gebombardeerd met massavernietigingswapens.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/07/09/de-racistische-onderbouw-van-de-amerikaanse-oorlogvoering/

https://www.youtube.com/watch?v=DZMuVAMmR7o

https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/from-wounded-knee-to-libya

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/a-briefing-on-the-history-of-us-military-interventions

http://www.globalresearch.ca/slavehood-2017-social-chaos-and-global-warfare-puppet-leaders-greed-for-power-and-money/5588541

https://www.globalresearch.ca/these-are-the-10-companies-that-dominate-the-global-arms-trade/5626101

1. https://espressostalinist.com/genocide/native-american-genocide/

 2.http://www.globalresearch.ca/alliance-of-convenience-israel-supports-syrias-isis-terror-group/5587203

http://vancouversun.com/news/national/aboriginal-anthropologist

Neil Doyle “De terrorist.Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen van London”

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/12/19/vs-heeft-de-terroristische-aanslagen-van-911-gepleegd

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/10/11/moslims-vals-beschuldigd-van-de-terroristische-aanslagen-911-vs

School of the Americas: Training Torturers & Secret Police for US-Backed Dictators Since 1946

http://www.globalresearch.ca/hidden-history-the-secret-origins-of-the-first-world-war/5600090

http://www.globalresearch.ca/reversing-the-tide-of-war-say-no-to-nuclear-war/21866

http://www.globalresearch.ca/neocons-have-been-destroying-sovereign-nations-for-20-years/5603225              https://www.arte.tv/fr/videos/099757-000-A/libye-l-heritage-de-kadhafi/

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september”

Arnold Karskens “Journalisten te koop:Hoe corrupt zijn onze media?”

Udo Ulfkotte “Gekochte Journalisten:Hoe de CIA het nieuws koopt

Anton Weijzen “De gewone man als oorlogsmisdadigers”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel?

Mark Vandepitte “NGO’s ,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie?”

Edward Herman and Gerry O’Sullivan”the ‘terrorism’ industry.The experts and institutions that shape our view of terror”

Michael Parenti “Het vierde rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Naomi Klein “The shock Doctrine” DVD

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Alfred McCoy “The politics of Heroin:CIA complicity in the globe drug trade”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Peter W. Galbraith”het einde van Irak”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Greg Palast “Democratie te koop”

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!