De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CAMELOT EUROPE ONDER VUUR IN LEUVENSE GEMEENTERAAD

CAMELOT EUROPE ONDER VUUR IN LEUVENSE GEMEENTERAAD

dinsdag 22 oktober 2019 14:43
Spread the love

Leuvens schepen Lies Corneillie (Groen) haalt uit naar wanpraktijken Camelot Europa

Leuvens schepen Lies Corneillie (Groen) heeft maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting scherp uitgehaald naar de wanpraktijken van Camelot Europe met wie de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal dit voorjaar een overeenkomst sloot voor het beheer van een 40-tal leegstaande appartementen in Lolanden (Kessel-lo) die op de planning staan voor afbraak.

“Camelot Europe hield zich niet aan de voorwaarde dat het eerst over een conformiteitsattest moest beschikken vooraleer de panden te verhuren. Ondanks herhaalde kansen die onze controledienst hen gaven hebben ze het nagelaten om de nodige aanpassingen te doen. Om die reden konden we niet anders dan een tijd terug alle appartementen onbewoonbaar te verklaren. Momenteel zijn via Camelot 33 appartementen bewoond door in totaal 51 bewoners. Voor hen moet uiterlijk tegen 7 november een andere woonst gevonden worden”, aldus Corneillie.

Ze wees er voorts op dat Dijledal Camelot Europe contacteerde omdat deze firma aangesteld is door de Vlaamse overheid als bewaker van leegstaande sociale woningen. Dijledal dient hierdoor geen leegstandstaks te betalen en voorkomt dat de panden in handen vallen van krakers. Het bedrijf sluit geen reguliere huurovereenkomsten, maar een ‘bezetting te bede’ die ten alle tijden kan worden opgezegd door een van de partijen. De huur is hierdoor ook veel lager dan op de reguliere markt. In het geval van Lolanden blijft dit beperkt tot 250 euro. De huurinkomsten zijn overigens voor Camelot.

Raadslid Line De Witte (PVDA), die het thema had aangekaart tijdens de gemeenteraad, wees erop dat de betrokken bewoners kwetsbare mensen zijn die aangetrokken werden door de lage huren en die voor een deel zelfs door het OCMW gestuurd werden. Ze vroeg dat Leuven naar oplossingen zou zoeken om te vermijden dat deze groep na 7 november dakloos zou worden. Corneillie beloofde dat Leuven alles zal doen om hen te herhuisvesten. Ze wees hierbij onder meer op de mogelijkheid van noodwoningen waarover het OCMW beschikt.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!