De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 2 incompetentie of verspilzucht

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 2 incompetentie of verspilzucht

vrijdag 10 mei 2019 16:31
Spread the love

Het is een regelrechte schande dat justitie nog altijd zonder degelijke digitale instrumenten en digitale verwerking van documenten zit! En daar hebben de ministers van justitie grote schuld aan.

En wat doet Minister van Justitie, Koen Geens, in 2018? Hij beslist om niet meer te investeren in VAJA (een acroniem voor ‘Vonnissen Arresten – Jugements Arrêts’).
Het is een databank die als doel heeft om alle rechterlijke beslissingen te digitaliseren. Doordat alle data (de persoonsgegevens en de zaakgegevens) die nodig zijn voor een beslissing rechtstreeks uit de databanken van de griffie komt, is het slechts een kwestie van enkele muisklikken om een vonnis of arrest te genereren.
Het is ook een noodzakelijke tussenstap tot het eindelijk bekomen van een nationale databank van alle rechtspraak in België. Momenteel wordt slechts een beperkt gedeelte van de rechtspraak van de hoven en rechtbanken gepubliceerd in tegenstelling met al onze buurlanden en andere EU-landen. Nochtans is het een noodzaak voor de rechtszekerheid dat ook de beslissingen van de ‘lagere’ rechtbanken breder gepubliceerd worden. Niet enkel voor advocaten, maar ook voor de rechters zelf.
En wat een prima vooruitgang zou zijn, wordt door de minister geboycot!

Hij voert aan dat de technologie die achter VAJA zit verouderd is. Hij doelt hier op de digitale handtekening die noch juridisch noch technisch ok zou zijn. Dat is larie volgens Studio Legale en ik volg hen hierin volkomen.
De gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening die wordt toegevoegd aan een digitaal document en die zowel de identiteit van de ondertekenaar garandeert, alsook de integriteit van het ondertekende document. In België gebruiken we hiervoor de eID, die in combinatie met de pincode de identiteit van de houder ervan garandeert. Tax-on-web is hiervan een uitstekend voorbeeld en is juridisch volledig ok.
Technisch gezien zijn er tools genoeg op de markt om aan documenten een elektronisch gekwalificeerde handtekening toe te voegen. Deze mogelijkheid is zelfs voorzien in de courante PDF’s van de firma Adobe, een formaat leesbaar voor zowat elke computer in België.

Dat we op dit moment nog geen gebruik maken van elektronische vonnissen en arresten is dus niet te wijten aan de technologie noch het juridisch ok zijn. Er zijn volgens mij maar twee redenen mogelijk:

  • er is een gebrek aan kennis en inzet door diegenen die daarover moeten beslissen. En dat betekent incompetentie!
  • men wil een nieuw systeem introduceren van een ‘bevriende’ firma! Dat kost dan veel extra centen van ’vadertje staat’ en dan kan men achteraf argumenteren dat justitie heel veel geld opsoupeert. En zoiets heet verspilling door corruptie!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!