Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pousejo

Schrijft over:
het politiek bedrijf, de sociale sector (vooral de handicaptensector) en actuele ontwikkelingen

Bio

Ik ben vader van 2 dochters, een zoon met het syndroom van down én grootvader van 5 kleinkinderen. Mijn professionele carrière verliep in het lager onderwijs en het bibliotheekwezen. Ik ben al enkele jaren op pensioen. Al vele jaren ben ik ouderparticipant eerst in het BuSO en later in een dagcentrum van een voorziening voor personen met een handicap. Tenslotte ben ik nog actief in de vzw Iedereen BeZORGd, beter bekend als platform Werk Wachtlijsten Weg (pWWW) en bij Appeltje-i, de West-Vlaamse Apple-Mac-Gebruikersgroep.

Tot wat het leidt als neo-liberalen aan het roer staan

Liberalen, pardon neo-liberalen, zitten er overal en zij hebben het voor het zeggen! Bekijk het politieke landschap maar eens: Vlaams Belang: ultra-katholiek, ultra-Vlaams en ronduit liberaal. N-VA: katholiek, Vlaams gezind en ronduit liberaal Open VLD: a-katholiek en ronduit libera...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 10 remedie uit te voeren taken

Gerechtstaken Het is zonneklaar: een herfinanciering en een digitalisering van justitie moet er onverwijld komen. Enerzijds om de gerechtelijke achterstand weg te werken en anderzijds om het vermogen te herstellen om, naast haar rol als scheidsrechter, ook de controle uit te voeren op de toepass...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 9 remedie klokkenluiders

Klokkenluiders brengen transparantie door fraude en corruptie aan de kaak te stellen en dit in het algemeen belang. Hierbij moeten ze soms bestaande wetten overtreden. Klokkenluiders behoeven dan ook een speciale bescherming, die voortvloeit uit het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 8 remedie basisrechten

Individuele vrijheid Deze mag niet conflicteren met de vrijheid van iemand anders, noch met de collectieve verantwoordelijkheid.   Het recht op privacy Onze privacyrechten zijn een reeks rechten inzake geheimhouding van correspondentie, persoonlijke data, financiële situatie, identiteit en lo...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 7 remedie vrouwe Justitia

Scheiding der machten De scheiding der machten (uitvoerende, rechterlijke en wetgevende) moet duidelijk, ondubbelzinnig en expliciet beschreven worden. Dit vermijdt gesjoemel door op de geest van de wet terug te vallen. Want gaat die geest nu over de inhoud of de vorm?En GAS-boetes moeten gewoon...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 6 de EU

Bizarre Europese houding 'Europa gaat overal in de wereld vertellen hoe het moet, klaagt in woorden mensenrechtenschendingen en dictaturen aan, maar op eigen Europees grondgebied is politieke repressie blijkbaar een interne, binnenlandse aangelegenheid', schrijft Kevin De Laet van Vlinks.'Heeft ...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 5 recht zonder rechtvaardigheid

Procedurefouten Jan Jambon kan wel een grote mond opzetten als advocaat Sven Mary via procedurefouten cliënt Salah Abdeslam wil vrijpleiten. Natuurlijk is zoiets schandalig, maar Jambon geeft geen recht van spreken.Volgens Jambon kwam de regering-Michel in het regeerakkoord overeen dat procedure...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 4 privacy onbestaande

Creëer angst en laat die regeren Waarom kan men nu zo’n angst creëren zodat elkeen zijn/haar privacy opgeeft en de ‘big brother is watching you’-mentaliteit aanvaardt? Waarom aanvaardt men dat elke burger beschouwd wordt als een potentieel veiligheidsrisico en/of een potentiële misdadiger? Ander...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 3 GAS-boetes

De overheid heeft opnieuw het warm water uitgevonden, denken ze: de Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS-boetes, genoemd.Dit betekent meteen het einde van de scheiding der machten. Burgemeesters en ambtenaren krijgen daardoor de macht om zelf te definiëren wat overlast is en naar e...

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 2 incompetentie of verspilzucht

Het is een regelrechte schande dat justitie nog altijd zonder degelijke digitale instrumenten en digitale verwerking van documenten zit! En daar hebben de ministers van justitie grote schuld aan. En wat doet Minister van Justitie, Koen Geens, in 2018? Hij beslist om niet meer te investeren in VA...

Load More