De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bosbad Coaching Leuven    –   Om jouw veerkracht te versterken

Bosbad Coaching Leuven – Om jouw veerkracht te versterken

maandag 27 augustus 2018 17:15
Spread the love

Vanaf 1 september kan je beroep doen op Bosbad Coaching Leuven.

Thuis komen in de natuur onder begeleiding van Stef Hublou Solfrian, ervaren Gids in de natuur in binnen- en buitenland. Begeleiding van mensen in geestelijke nood, bij de grote en kleine vragen. Bijstaan van personen met psychische pijn.

Wandeling van een uur in een rustige, boomrijke omgeving.

 

Op verhaal komen met een ervaren begeleider die luisteren afwisselt met uitleg en advies.

Mogelijkheid integratie van de verfrissende ervaring met hondenfluisteraar en vrolijke, lieve hond.

Methode

De versterkende en rust brengende werking is gestoeld op de genezende werking door contact met Stilte, geuren van park en bos, en aangereikte metaforen over de werking van de fauna en flora, de aard van de bomen en dieren en hun plaats in het natuurlijke web.

Versterking van het emotionele welbevinden door vriendelijke nabijheid. Wij bieden een klankbord voor de vragen die bij jou leven.

Ervaren begeleider
Gediplomeerd kenner van de (sociale en familie-) geschiedenis (KU Leuven).
Bijkomende universitaire vorming in psychologie, sociale en culturele antropologie, Godsleer, Paleolitische cultuur.

 

Duiding geven wij vanuit vertrouwdheid met diverse referentiekaders zoals maatschappij, mens, brein, lichaamswerking, traumaverwerking, dialectische dialoog en biologie, de spirituele en religieuze sfeer.

 

Veertig jaar ervaring in natuurstudie, Ornithologie, Botanica, Ecologie.
Dertig jaar ervaring in luisteren en mensen laten spreken.

 

Acht jaar prakijk ervaring luister therapie via de algemene telefonische hulplijn Tele-Onthaal.

Gespecialiseerd in opvang van hooggeschoolden, studenten, personen met buitenlandse origine, jongeren.

Sterke Helende Effecten aangetoond voor wie kampt met problemen als:

overdreven nervositeit, moeilijkheden bij het ontspannen.

 

– relatieproblemen.

 

– gebrek aan beweging.

 

– vragen over de eigen identiteit en plaats in leven en wereld.

 

– Bij zinverlies  (depressie).

 

– Bij verlies en Rouwverwerking (relatie, job, vriendschap, gezondheid)

 

– Voor wie nood heeft aan een goed gesprek, met revitalisering en verbeterde innerlijke vrede door verwerven van inzicht in menselijke bestaan en de eigen persoonlijkheid en roeping.

 

Basisprijs: 60 euro per sessie.
Kortingen mogelijk voor studenten en personen die het Omnio statuut verkregen.

 

Contact:

 

Lic. Hist. Stef Hublou Solfrian
Keizersberg 3.1 – Leuven
stefhublou.global@gmail.com
016  262774

Graag drie dagen vooraf contact nemen.

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!