De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BOS+ naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen onbossingsplannen Essers
IPS

BOS+ naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen onbossingsplannen Essers

Natuurorganisatie BOS+ legt zich niet neer bij de Limburgse vergunning voor de kap van 9 hectare bos door transportbedrijf Essers. De organisatie stapt naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen wegens ernstige tekortkomingen in het vergunningsproces.

woensdag 10 juni 2020 16:04
Spread the love

 

De nieuwe plannen van Essers richten zich op een site waar eerder de firma Hörmann zijn bedrijfsgebouwen had. Maar de plannen gaan verder dan het bestaande bedrijfsgebouw: ook 87.595 vierkante meter van het ernaast gelegen bos moet wijken. Ondanks eerder ingediende bezwaarschriften en beroepen bevestigde de Limburgse deputatie dit voorjaar de omgevingsvergunning voor die ontbossingsplannen.

Na studie van het dossier zegt BOS+ ernstige tekortkomingen te zien in het vergunningsproces. De organisatie beslist daarom een procedure in te leiden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Sluipmoord

“Ondanks alle beloftes over betonstop en bouwshift gaat de sluipmoord, die nu al decennialang aanhoudt op de schaarse open ruimte en bossen in Vlaanderen, onverminderd verder”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.  “Het totale gebrek aan respect van de firma Essers voor de open ruimte en het bos is in deze tijden van klimaatverandering en biodiversiteitscrisis echt niet langer houdbaar. Onze beleidsmakers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en werk maken van de beloofde bouwshift en bosbehoud.”

De Somviele herhaalt dat in de omgeving voldoende en meteen beschikbare bedrijfsgronden voorhanden zijn. “Volgens de cijfers van het Agentschap Ondernemen en Innoveren vind je in Genk en de nabijgelegen gemeentes een aanbod van bijna 500 hectare beschikbare bedrijfsgronden”, zegt hij. “Toch blijft Essers systematisch kiezen voor ontbossing. Op deze manier blijven morsen met onze steeds schaarser wordende open ruimte, is niet langer van deze tijd in het bosarme Vlaanderen”.

Volgens De Somviele moet ingezet worden op sanering en hergebruik van eerder ontwikkelde bedrijfsgronden. Dat ook het te kappen bos ingekleurd is als industriegebied, veegt hij van tafel. “Voor veel Vlaamse bossen geldt natuurlijk dat zij al veel langer bestaan dan de ‘zonevreemde’ bestemming die men er in de tweede helft van de vorige eeuw aan heeft gegeven”, zegt hij. “Stilaan is nu wel algemeen aanvaard dat we ons niet langer kunnen permitteren om die vele tienduizenden hectare bos, die men toen zonevreemd gemaakt heeft, ten dode op te schrijven.”

Geen milieu-effectenrapport

Juridisch wijst BOS+ om het ontbreken van een milieueffectendrapport; Dat is verplicht van 3 hectare bos, maar Essers vraagt en krijgt vrijstelling van zo’n milieu-effectenrapport voor de 9 hectare die ze wil ontbossen. “Essers heeft voor een ontbossing die bijna 3 maal zo groot is, een ontheffing van de MER-plicht gevraagd en gekregen”, argumenteert BOS+. “Dat betekent dat bijvoorbeeld de verplichte studie van alternatieve locaties of een diepgaand fauna- en flora-onderzoek niet zijn uitgevoerd.

Ook de aannames op vlak van mobiliteit, grondverzet en klimaat zijn volgens BOS+ “onvoldoende onderbouwd en niet realistisch”. Bovendien zijn er tal van andere tekortkomingen in de vergunningsaanvraag, stelt de organisatie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!