De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Natuurherstelwet: Europees Parlement zet licht op groen
Opinie - De Belgische Biodiversiteitscoalitie

Natuurherstelwet: Europees Parlement zet licht op groen

Het voorlopig akkoord over de Europese natuurherstelwet werd vandaag aangenomen door het Europees Parlement. De Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert opgelucht. Nu moet enkel de Raad de tekst nog bekrachtigen vooraleer de wet in werking kan treden.

donderdag 29 februari 2024 16:14
Spread the love

 

Het Europees Parlement heeft zijn verantwoordelijk genomen en begrepen dat de natuurherstelwet broodnodig is om eindelijk werk te maken van natuurherstel, in het voordeel van iedereen.

Deze beslissing komt geen moment te vroeg, want de toestand van de natuur in België en in de hele Europese Unie is zorgwekkend. Dat is verontrustend, want onze samenleving en onze economie zijn er fundamenteel van afhankelijk, zowel voor voedsel, grondstoffen en andere basisbehoeften, zoals drinkwater en schone lucht.

Brede maatschappelijke steun

Natuur heeft een rechtstreekse impact op onze fysieke en mentale gezondheid, en is bovendien onze beste bondgenoot om de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis te milderen. Ze zorgt voor de opslag van CO2 en beschermt ons tegen droogte en overstromingen. Natuurherstel moet dan ook tot win-winsituaties leiden en daar zijn we vandaag opnieuw een stap dichterbij.

De Belgische Biodiversiteitscoalitie, bestaande uit WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu, verwelkomt de goedkeuring door het Europees Parlement. Ter herinnering: de natuurherstelwet geniet brede maatschappelijke steun. Meer dan een miljoen Europese burgers spraken zich uit voor de wet, net zoals meer dan 100 bedrijven en 3.300 wetenschappers.

‘Wij roepen de leden van de Raad, waaronder België, dan ook op om het Europees Parlement te volgen en de wet nu zonder uitstel aan te nemen, zodat de natuur hersteld kan worden, met alle positieve gevolgen van dien’, besluit Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit bij WWF-België en coördinatrice van de Belgische Biodiversiteitscoalitie.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!