De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Blanke man eigent zich met bruut geweld 70% van rijkdom aarde toe

maandag 11 december 2017 12:35
Spread the love

 

 

Grote Geest heeft GRATIS de overvloedige aarde voor zijn kinderen geschapen. Het kenmerk van de onbewuste en onvolmaakte mens is het fundamentele egoïsme, kwaadaardigheid. Door machtsmisbruik heeft de Europese kolonialist zijn eigen belang ongebreideld kunnen opdringen aan de zwakkeren in de rest van de wereld.

Op aarde heerst er een zeer materialistische beschaving waar ziekelijk hebzuchtige en kwaadaardige mensen aan de macht staan. Een wrede beschaving waar een minderheid van meesters van slaven de grote meerderheid als slaven onderdrukt en uitbuit.
De meerderheid van de bevolking van de andere continenten leeft nog steeds onder een laffe en wrede militaire, economische, ideologische dictatuur door de barbaarse, Europese, blanke mens.
Europa is militair zeer machtig en heeft met bruut geweld de rest van de wereld geprivatiseerd voor eigen gebruik en winst. Een doodzonde tegen de Schepping.
De Indianen op het Amerikaanse continent leefden volgens de doelstelling van Grote Geest, in harmonie met de natuur, ze beheerden en gebruikten moeder aarde gemeenschappelijk.
De materialistische goud- en bloeddorstige Europese barbaren hebben ongeveer 80% van de indianen uitgeroeid.
De Europese barbaren hebben ongeveer 30% van de sub- Saharische bevolking van Afrika uitgeroeid door slavernij, verminkingen, deportaties en moorden.

De grote wrede, gewelddadige, roofzuchtige maffia, sinds 500 jaar, zijn koloniaal Europa, die van zichzelf vinden dat ze “beschaafd” zijn” omdat ze ware  Übermenschen zijn. Een roofzuchtige roedel, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België ,Italië, Spanje, Portugal, Duitsland (is in 1918 uitgestoten uit de barbaarse roedel) hebben geprobeerd met veel geweld en wreedheid de ganse wereld onder mekaar te verdelen volgens de pikorde, (Anschluss) . Ze hebben andere continenten veroverd, de bevolking onderdrukt en uitgebuit.
Sinds ongeveer 70 jaar is een erfgenaam van de Europese kolonialisten, de Verenigde Staten van Amerika (V.S.) de leider van de deze wrede, gewelddadige roofzuchtige maffia.

De Europese kolonialisten voeren sinds 500 jaar de grootste en langste holocaust in de geschiedenis, een holocaust van ongeveer 100 miljoen mensen, bekend bij de slachtoffers als de” 500 jaar oorlog”. De Europese kolonialisten zijn grote nazi’s , ze bezien de volkeren van de rest van de wereld als Untermenschen.

80% van de grenzen van de huidige landen in de wereld zijn koloniale constructies en een gevolg van nog steeds ongestrafte oorlogsmisdaden, genocides, misdaden tegen de mensheid. Veel volkeren vechten terecht nog steeds voor hun vrijheid, onafhankelijkheid, tegen de bezetting van hun land en de diefstal van hun rijkdom door de laffe en wrede barbaarse Europese kolonialisten en erfgenamen (V.S.)

Omdat het  echte Untermenschen zijn, verklaren de Europese meesters van slaven dat deze volkeren die hun land, vrijheid en waardigheid verloren hebben, de slaven, onderdrukten, de uitgebuitenen ‘radicalen’ en “terroristen” zijn.

De Europese kolonialisten hebben ook de continenten van andere volkeren bestolen, zoals Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika, Oceanië en delen van Polynesië (Hawaï, Marshall, Samoa, Mariana eilanden, Tahiti, Marquesas eilanden, Nieuw-Caledonië…)

De V.S. en Frankrijk houden nog steeds tientallen kolonies bezet (Anschluss).

Ondanks dat misdaden tegen de mensheid en genocides niet verjaren, heeft nog geen westerse politicus, geen westerse NGO een klacht ingediend en ook geen enkele Europese aanklager heeft België noch enig ander Europees land vervolgd.

De Toearegs in Mali waren vrij en onafhankelijk in hun land Azawad vóór de komst van de wrede, barbaarse Franse kolonialisten. Sinds dan vechten ze voor hun onafhankelijkheid en vrijheid.
Mali is een koloniale constructie en het gevolg van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid .

https://nl.wikipedia.org/wiki/Azawad

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeareg

 

De Europese landen verheerlijken nog steeds hun genocidair verleden, ze zijn fier op de “grandeur” van hun verleden en hun wereldwijde “invloed”. Door deze ontkenning is het Europese volk selectief blind, half-mens. Door deze selectieve blindheid kunnen ze de werkelijkheid, de waarheid niet helder zien. Ze kunnen de feiten niet objectief waarnemen maar ze zien alleen goede “daders” (henzelf) die goede daden plegen en slechte “daders” (de minderwaardige anderen) die gruwelijkheden plegen. Ze hebben zelfs tientallen genocides gepleegd na het einde van de tweede wereldoorlog.
De grote oorzaak en reden van de laffe wrede agressieoorlogen gevoerd door Europa en de V.S. (terreurgroep NAVO) is dat ze ,met groot geweld, hun geprivilegieerde positie willen behouden, meesters van slaven die recht hebben op minstens 70% van de rijkdom van wereld.

Zijn de Europese politici, journalisten, burgers onwetend, gehersenspoeld of kwaadaardig?

De westerse mensen zijn gespleten, onwetend, onbewust, egoïstisch. Hoe zouden ze anders zo blind kunnen blijven en aanvaarden dat de massamoordenaars, koloniaal Europa en de imperialistische V.S. (terreur groep NAVO) gezien worden als de politieman van de wereld.

De agressieoorlogen van het kolonialistische westen tegen communisten, islamisten overal in de wereld zijn oorlogen voor de vrijheid van de kolonialisten en meesters van slaven om zich de rijkdom van de wereld toe te eigenen voor eigen gebruik en eigen belang.

Een machtige westerse economische elite is de echte regering van de wereld en de regeringsleiders, journalisten … zijn alleen dienaars. Zoals men ook goed ziet in België waar de regering unaniem, zelfs Groen! stemt voor deze nazi-achtige wrede hatelijke agressieoorlogen tegen zwakkere anderen ( Afghanistan, Irak ,Libië, Syrië …)

Dit is de wrede werkelijkheid van de Belgische (Europese) politici, journalisten, de meerderheid van de burgers. Ze zijn negationisten, lijken onwetend en bagatelliseren de koloniale holocaust en het roofzuchtige koloniale verleden en heden. Achter een achtenswaardige sociale façade van goede huisvader of moeder schuilt een dienaar van een hebzuchtige plunderaar, een wrede sadist en een gruwelijke doder. De burgers zouden de geschiedenis moeten bekijken vanuit het standpunt van de slachtoffers en zich een persoonlijke visie moeten vormen over de gebeurtenissen en oorlogen in het heden.
De machtselite en hun gehoorzame journalisten hebben de macht om de “waarheid” en werkelijkheid te scheppen. Wij leven in een wereld waar alleen de westerse machtselite recht heeft op de goede redenen. De zwakke anderen, de Untermenschen hebben geen recht om redenen te hebben.

De privatisering van de overvloedige aarde, eigendom van Grote Geest, gaat verder.

Nu hebben we een kwaadaardige elite zoals Monsanto, die elke plant, graan, zaad geprivatiseerd heeft en het monopolie heeft om het te verkopen. Deze duivelse kwaadaardige elite wil de plaats van Grote Geest overnemen. Ze produceren Frankenstein food, zelfs ‘zaad voor éénmalig gebruik'(de planten brengen geen zaad voort)  voor meer winst. Door de hoge kosten van deze monopolie positie laten ze de boeren verhongeren en drijven hen tot zelfmoord wegens schulden.

Armoede is een misdaad tegen de mensheid.

Er kunnen alleen minder oorlogen op de wereld zijn als de werelddictators Europa en de V.S. (terreur groep NAVO) stoppen met hun onwettelijke, laffe, wrede agressieoorlogen tegen de rest van de wereld, tegen de moslims, voor overheersing, uitbuiting en diefstal.

De rijkdom van de aarde moeten eerlijker verdeeld worden door alle bewoners van de planeet.

Er moet een wereldwijd menswaardig maandelijks minimumloon komen voor 40 uur/week en een wereldwijd menswaardig maandelijks leefloon of universele uitkering.

De Veiligheidsraad van de V.N is nog steeds een werelddictatuur waar 3 van de 5 landen die een veto recht hebben, landen van kolonialisten zijn. De V.N. moeten verhuizen van het land van de barbaarse, wrede wereldoverheerser V.S. naar een land zonder een misdadig koloniaal of imperialistisch verleden, zoals Costa Rica of Vietnam. Ik informeer dat Vietnam op een brutale wijze werd aangevallen en bezet door Frankrijk, Japan, opnieuw Frankrijk, de V.S.

Wereldwijde No-Fly zone

Er moet een wereldwijde no-fly zone ingesteld worden voor alle militaire vliegtuigen met agressieve bedoelingen, o.a. voor de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, NAVO, Israël… Zwakkere landen en volkeren, zonder luchtmacht en luchtafweer, bombarderen, zijn ook laffe, verwerpelijke terroristische aanslagen.Het zijn onwettelijke agressieoorlogen om de rijkdom van de wereld te controleren, zich toe te eigenen en uit te buiten ten dienste van Europa & bondgenoten.

http://www.solidarisme.be/blog/artikels/item/310-nationalismeinfo-het-einde-van-het-kapitalisme

https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

DVD “The Corporation” Mark Achbar & Jennifer Abbott ,  IFDA

DVD”Shadow World,Inside global arms trade’ John Grimonprez

http://www.tomatobubble.com/span_am_war.html

Man Is a Cruel Animal

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/from-wounded-knee-to-libya

https://pvda.be/artikels/de-inconvenient-truth-van-de-kolonisatie?utm_source=pvda2018-11-30&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

http://www.globalresearch.ca/washington-has-been-at-war-for-16-years-why/5596851

http://www.centremlm.be/Jacques-Grippa-du-Vietnam-a-la-Belgique-1970

http://www.globalresearch.ca/the-west-and-international-terrorism/5601928

Top 10 Reasons Not to Love NATO

Ewald Vanvugt “Roofstaat.Wat ieder nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning leopold ll en de plundering van congo”

http://johnpilger.com/articles/terror-in-britain-what-did-the-prime-minister-know

Antoine Weijzen “De gewone man als oorlogsmisdadiger”

DVD “Poverty INC.Fighting poverty is big business.But who profits the most?

Andre Vltchek “Western terror: From potosi to Bagdad”

Noam Chomsky and Andre Vltchek “On western terrorisme:Front Hiroshima to Drone warfare”

Ndongo Sylla “the fairtrade scandal. Marketing poverty to benefit the rich”

Luc Vankrunkelsven”En toch…een andere wereld is mogelijk”

Mark Vandepitte “NGO’s,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel”

LudoDe witte”Als de Laatste boom geveld is ,eten we ons geld op”

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september”

Arnold Karskens “Journalisten te koop:Hoe corrupt zijn onze media?”

Udo Ulfkotte “‘Gekochte Journalisten :Hoe de CIA het nieuws koopt”

Thierry Meyssan “Sous nos yeux. Du 11 septembre à Donald Trump”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu “Jihad made in USA”

David Model “Lying for the empire:How to commit war crimes with a straight face”

Lutz Kleveman “The new great game,blood and oil in central Asia”

Lucas Catherine “Jihad en kolonialisme”

 

armoede

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!