De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bijna 100 000 zelfmoordpogingen in Nederland, onwaarschijnlijk!

Bijna 100 000 zelfmoordpogingen in Nederland, onwaarschijnlijk!

zondag 22 januari 2017 07:20
Spread the love

“Karen de Bok, sinds 2008 hoofdredacteur van de VPRO-televisie, is onverwacht overleden op de leeftijd van 55 jaar. Zij heeft 32 jaar voor de omroep gewerkt, als verslaggever, programmamaker, eindredacteur en de laatste acht jaar als hoofd televisie. Haar man Emile Fallaux heeft aan de VPRO laten weten dat De Bok “een uitweg heeft gekozen uit een depressie die haar zwaar raakte”. Binnen de VPRO is met verslagenheid op het nieuws gereageerd.”

http://nos.nl/artikel/2153993-vpro-hoofdredacteur-karen-de-bok-overleden.html

Ik kende haar niet, maar een FB-contact wel. Uiteraard zeer triest. Had dit vermeden kunnen worden? Waarschijnlijk zal ik het nooit te weten komen, maar ik kan het niet laten die vraag te stellen “in het ijle”.

“Cijfers suïcide

In Nederland plegen jaarlijks gemiddeld 1500 mensen zelfmoord terwijl meer dan 400.000 mensen erover denken, waarbij bijna een kwart daarvan een zelfmoordpoging doet. Van deze mensen belanden er 14.000 om die reden in het ziekenhuis. Zelfmoord komt vaker voor onder mensen die al een eerdere zelfmoordpoging hebben ondernomen.

Vrouwen ondernemen meer suïcidepogingen en overwegen dit ook vaker hoewel twee keer zoveel mannen zelfmoord plegen. Pubers en ouderen boven de 80 jaar vormen een extra kwetsbare groep; één op de zes jongeren heeft weleens zelfmoordgedachten die kunnen eindigen in zelfverwonding of een suïcidepoging. In 75% van die gevallen is er sprake van een impulsieve poging die dikwijls onder invloed van alcohol of drugs plaatsvindt. Verhoudingsgewijs maken ouderen vaak een einde aan hun leven. Aanwijsbare oorzaken hiervoor zijn depressie, eenzaamheid, verlies, familieconflicten en lichamelijke aandoeningen.

Mogelijke suïcidale signalen

Mensen die suïcidaal zijn doen dikwijls erg hun best hun omgeving niet te alarmeren maar vertonen gedurende langere tijd wel bepaalde gedragingen die als mogelijk signaal opgevat kunnen worden:

 • Erg sombere stemming
 • Sterke stemmingswisselingen
 • Erg prikkelbaar
 • Agressief gedrag vertonen
 • Snel huilen
 • Nergens meer interesse in hebben
 • Zich terugtrekken en onbereikbaar raken
 • Zichzelf verwaarlozen
 • Slapeloosheid of juist extreem veel slapen
 • Veel drank/drugs gebruiken
 • Verslechterde school- of werkprestaties
 • Weggeven van waardevolle persoonlijke bezittingen
 • Laten blijken niet verder meer te willen”

http://www.lichtopdepressie.nl/gevolgen/suicide/

“In 2014 overleden in Vlaanderen 1.066 personen door suïcide. Dit komt neer op bijna 3 zelfdodingen per dag. In vergelijking met 2013 overleden in 2014 1% meer mensen door zelfdoding. Er is dus sprake van een stabilisatie.

 

“De Vlaamse (en bij uitbreiding Belgische) cijfers zijn sowieso hoog ten opzichte van de Europese landen, en in het bijzonder ten opzichte van Nederland. Het beperkte onderzoek dat in dit verband gebeurde, geeft als verklaringen dat het taboe op het zoeken van psychische hulp in Vlaanderen een stuk groter is dan in Nederland, en dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toegankelijker is dan in Vlaanderen (Reynders et al., 2011). Bijkomend bleek ook uit een vergelijkend onderzoek tussen Vlaamse en Nederlandse jongeren dat Vlaamse jongeren minder efficiënt problemen kunnen oplossen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten en minder communiceren over hun problemen met volwassen (Portzky et al., 2008). Attitudes ten aanzien van het zoeken van psychische hulp, probleemoplossend gedrag en communicatie lijken dus mogelijke verklaringen te zijn voor de hogere cijfers in Vlaanderen maar verder onderzoek is nodig om de hogere cijfers in Vlaanderen te verklaren.”

https://www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/cijfers-over-su%C3%AFcide-en-su%C3%AFcidepogingen

Hoeveel zouden het er dan wel bij ons zijn, de pogingen?

“Rusland koploper

Ondanks de stijging komt zelfmoord in Nederland relatief weinig voor. In Europa staat Rusland met 21 zelfmoorden per 100.000 inwoners bovenaan, gevolgd door Hongarije en Slovenië. België is het enige West-Europese land in de top-5.”

http://nos.nl/artikel/2114388-aantal-zelfdodingen-in-nederland-nog-nooit-zo-hoog.html

Zou Poetin hen zwakkelingen vinden? Hoeveel van hen zouden tot de LHBT-gemeenschap behoren?

Yasmine, het is al zo lang geleden.

Jaarlijks hebben naar schatting zo’n half miljoen Nederlanders suïcidale gedachten, in minder dan 1% worden die gedachten omgezet in daden. Daarbij gaat het naar verhouding vaak om mannen tussen veertig en zestig. ‘Dat is een risicogroep, dat is een epidemiologisch vastgesteld feit. Vrouwen doen veel meer zelfmoordpogingen dan mannen. Maar mannen hebben minder pogingen nodig om er een eind aan te maken. Ze zoeken minder hulp, schamen zich meer, willen hun lot in eigen hand houden, en kiezen voor agressievere methodes.’

https://www.vn.nl/jan-mokkenstorm-wim-brands/

Meer belastingen betalen i.p.v. ze te ontwijken om ermee o.a. 100 000 banen te creëren, daarmee zouden de welgestelden tientallen levens per jaar redden. Heeft iemand hen dat ooit uitgelegd?

Ik ben benieuwd of Jan Toye gaat reageren. Hij zit bij die 1 %. Geld verzamelen, dat was heel lang zijn hoofdbezigheid.

Heeft mijn grootvader een einde aan zijn leven gemaakt toen mijn vader een jaar of 18 was? Het leek een ongeluk, maar werd dit eigenlijk wel serieus onderzocht rond 1960? Heb het nooit erover gehad met hem, of beter: hij met mij.

Als ik me het goed herinner, betrapte mijn moeder mijn broer met een touw in zijn hand. Vele pillen en  jaren geleden …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!