De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beschamend Vlaams Klimaatplan, vinden Grootouders voor het klimaat

Beschamend Vlaams Klimaatplan, vinden Grootouders voor het klimaat

maandag 8 november 2021 21:47
Spread the love

Een consistent en overtuigend klimaatplan, een afdoend antwoord op de klimaaturgentie, dat is wat Vlaamse seniorenverenigingen hadden verwacht van hun Vlaamse Regering. Een plan dat onze kleinkinderen zou tonen dat het signaal begrepen was, dat hun toekomst er echt toe doet voor de Vlaamse excellenties, dat op zijn minst een aanzet tot systeemverandering een sprankel hoop zou brengen. Zie de Dringende Oproep op voorstel van de Grootouders voor het klimaat onderschreven door de Vlaamse Ouderenraad én de Gezinsbond.
Het werd niets van dit alles. Zelfs de ambities blijven flagrant ondermaats. De Grootouders voor het Klimaat zijn dan ook diep beschaamd over het nattevingerwerk van de Vlaamse Regering.

Ambassadeurs van de Grootouders voor het klimaat in de betoging van 10 oktober 2021. Vlnr Mieke Peeters, voorzitter OKRA, Toon Vanden Brempt, “kinderen van de collaboratie”, Mieke Vogels, voorzitter GroenPlus, Herman Balthazar, oud-gouverneur Oost-Vlaanderen, Jan Stel, oceanograaf, Geert Van Istendael, auteur.

Die Vlaamse Regering slaagde erin om in haar inderhaast bijeen geschreven plan de grote uitstoters van broeikasgassen ongemoeid te laten. Onze koeien zullen voortaan ietsje minder methaan boeren, dat wel, maar de landbouw zelf diversifiëren en lokaler maken, welnee! Industriële bedrijven zullen voortaan een CO2-reductieplan moeten voorleggen om subsidies te kunnen opstrijken. Mooi, maar wat houdt zo’n plan in? Grote industriereuzen betalen sowieso een spotgoedkoop tarief voor hun energie, hoeveel ze ook uitstoten. Je zou verwachten dat er dan op zijn minst geen nieuwe uitstoot meer mag bijkomen zonder zware boete. Het tegendeel is het geval. Hoe cynisch kan een overheid zijn? Het is vooral business as usual in dit klimaatplan, behalve voor de gewone burger. Die moet wel ‘aan het klimaat’. En precies dat is allesbehalve fair. De Grootouders pleiten voor evenredig gedeelde lasten en plichten. Zij schamen zich diep voor dit tekort aan solidariteit.

Gewone gezinnen, oud en jong, moeten dus in hun eentje de CO2-reductie realiseren. Bijna per direct bovendien. Dat het woningenpark een grondige makeover behoeft, staat niet ter discussie. Ook niet dat de slechtst presterende woningen het eerst geviseerd worden. De Vlaamse Regering laat echter na om vooral de tegemoetkomingen daarvoor in de verf te zetten, of de voordelen van wijkgerichte collectieve renovaties, die financieel beduidend beter uitvallen. Weldra zullen burgers bovendien alleen nog elektrische wagens kunnen kopen. Mooi, maar over de rol van het openbaar vervoer en het STOP-principe, d.w.z. het aanmoedigen van stappen en trappen, geen woord. Het plan om het openbaar vervoer nog verder uit te kleden gaat gewoon door. De Grootouders voor het klimaat wensen een sociale transitie met een oprecht faire verdeling van inspanningen en kosten over alle CO2-uitstoters, de industriële bedrijven inbegrepen. Zij dringen aan op klimaatrechtvaardigheid. Zij schamen zich over het afwentelen van de klimaatinspanningen op de Vlaamse gezinnen en burgers, oud en jong.

Blijft nog ons internationale imago als rodelantaarndrager. Als zelfverklaarde top industriële regio toch laattijdig en met ondermaatse ambities op een cruciale wereldmeeting verschijnen, je moet het maar doen. Alsof niet door burgers verkozen ministers de pen voerden, maar een leger lobbyisten. De Grootouders voor het Klimaat schamen zich over zoveel schaamteloosheid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!