Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politici, neem je verantwoordelijkheid op tegenover onze (klein)kinderen

Dat is de dringende oproep die Grootouders voor het klimaat lanceren na de succesvolle Klimaatbetoging van 10 oktober 2021. De tekst is ondertekend door Grands-parents pour le Climat, Gezinsbond, Vlaamse Ouderenraad, Okra, S-plus, GOSA, ABVV-senioren, CD&V-senioren, Groen-plus, Ecokerk, Trans...

Welke prijs betaalt Vlaanderen voor Ineos Project One? Open brief van Grootouders voor het Klimaat aan het Vlaamse Parlement

Begin 2019 werd met veel trompetgeschal de grootste investering van de eeuw in de Europese chemie voorgesteld. Tegen 2024 plande INEOS de bouw van twee installaties in Lillo onder de naam “Ineos Project One”. Het zou gaan om een investering van ruim drie miljard euro. [caption id="attachment...

Oma en Opa, schrijf je kleinkind een Nieuwjaarsbrief

Grootouders delen op hun sociale media een filmpje, waar jeugdauteur en ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat Linda Van Mieghem haar nieuwjaarsbrief voorleest aan haar kleindochter Emeline. “De dingen eens op hun kop zetten, lijkt me een goede zaak”, zo begint ze haar brief. Lees hem hi...

  De hittegolven nemen in frequentie toe. Die van vorig jaar veroorzaakten in ons land 700 voortijdige doden. De droogte schaadt de landbouw en brengt de voedsel­zekerheid en het inkomen van boeren in het gedrang. Vijf van de zes voorbije jaren (2015-2019) behoren tot de heetste tien sind...

Voor een leefbare planeet na de coronacrisis

Voor mij toont de coronacrisis net zoals de klimaatverstoring aan dat we de natuur geweld aandoen. Nieuwe infectieziektes als Ebola, de vogelgriep, SARS en nu het coronavirus (COVID-19) veroorzaken veel doden, leed en economische schade. Naar schatting 70% van deze ziektes zijn ontstaan bij dier...

Klimaatjongeren zijn geen spijbelaars

Steun van grootouders nu meer dan ooit nodig Met grote teleurstelling nemen de Grootouders voor het Klimaat kennis van het standpunt van onderwijsminister Weyts i.v.m. de “klimaatspijbelaars”. Naar aanleiding van de aangekondigde klimaatstaking van morgen ‘Schoolstrike for the oceans’ heeft mini...

ONZE KLEINKINDEREN WORDEN ‘HET KIND VAN DE REKENING ‘

De Grootouders voor het klimaat hebben het klimaatplan van de nieuwe Vlaamse regering bestudeerd en geven het een grote onvoldoende. “We streven naar een vermindering van minstens 80% van de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen tegen 2050,” staat in de Vlaamse regeerverklaring. Het Kli...

Geachte voorzitters van de Vlaamse politieke partijen, Geachte fractievoorzitters in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Namens de Grootouders voor het Klimaat juichen wij het interuniversitair initiatief toe van de professoren in de rechten en de grondwetspecialisten, verbonden aan een aanta...

Als klimaatopa’s en -oma’s maken we ons zorgen over de lucht die onze kleinkinderen dagelijks inademen. Steeds vaker vangen we kleinkinderen op die niet naar school kunnen omwille van luchtwegeninfecties. We ervaren aan den lijve dat het niet goed gaat met onze luchtkwaliteit. Onze ervaring wordt...

Mieke Vogels nu voorzitter van GroenPlus, gewezen voorzitter van Groen Samen met heel wat middenveldorganisaties wil GroenPlus het debat over werk hoog op de politieke agenda zetten en arbeid herstellen in zijn echte waarde! Werken is im...

Load More