Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Voor een leefbare planeet na de coronacrisis

Voor mij toont de coronacrisis net zoals de klimaatverstoring aan dat we de natuur geweld aandoen. Nieuwe infectieziektes als Ebola, de vogelgriep, SARS en nu het coronavirus (COVID-19) veroorzaken veel doden, leed en economische schade. Naar schatting 70% van deze ziektes zijn ontstaan bij dier...

Klimaatjongeren zijn geen spijbelaars

Steun van grootouders nu meer dan ooit nodig Met grote teleurstelling nemen de Grootouders voor het Klimaat kennis van het standpunt van onderwijsminister Weyts i.v.m. de “klimaatspijbelaars”. Naar aanleiding van de aangekondigde klimaatstaking van morgen ‘Schoolstrike for the oceans’ heeft mini...

ONZE KLEINKINDEREN WORDEN ‘HET KIND VAN DE REKENING ‘

De Grootouders voor het klimaat hebben het klimaatplan van de nieuwe Vlaamse regering bestudeerd en geven het een grote onvoldoende. “We streven naar een vermindering van minstens 80% van de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen tegen 2050,” staat in de Vlaamse regeerverklaring. Het Kli...

Geachte voorzitters van de Vlaamse politieke partijen, Geachte fractievoorzitters in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Namens de Grootouders voor het Klimaat juichen wij het interuniversitair initiatief toe van de professoren in de rechten en de grondwetspecialisten, verbonden aan een aanta...

Als klimaatopa’s en -oma’s maken we ons zorgen over de lucht die onze kleinkinderen dagelijks inademen. Steeds vaker vangen we kleinkinderen op die niet naar school kunnen omwille van luchtwegeninfecties. We ervaren aan den lijve dat het niet goed gaat met onze luchtkwaliteit. Onze ervaring wordt...

Mieke Vogels nu voorzitter van GroenPlus, gewezen voorzitter van Groen Samen met heel wat middenveldorganisaties wil GroenPlus het debat over werk hoog op de politieke agenda zetten en arbeid herstellen in zijn echte waarde! Werken is im...

Kunstenaars schrijven romans over hun situatie, schilders stellen rond het thema tentoonstellingen op. Duizenden vrijwilligers in Europa trekken zich het lot van de vluchtelingen aan. Maar onze inzet kan niet renderen als Europa geen gepaste maatregelen neemt. Razzia’s rond het Maximiliaanpark z...

Dat het aantal ouderen toeneemt, is geen nieuws! In 2000 telde België 2.249.411 zestigplussers. Dat is 21,9 procent van de bevolking. Tegen 2050 zal hun aantal verder stijgen tot ongeveer 3,5 miljoen (32,5 procent van de bevolking). De sterkste toename verwachten we tussen 2010 en 2030. Maar te...

Persoonlijke keuze Steeds meer mensen dromen van een eeuwige rust in de natuur, van deel uit te maken van de natuurlijke kringloop. Na hun dood willen zij de natuur verrijken, niet vervuilen. Bovendien wensen zij voor de nabestaanden een rustgevende omgeving met gedenkpaden en natuurlijke gedenk...

Gelijkgestelde perioden = bescherming tegen armoede in pensioen

Waarover gaat het? Dagen waarop je niet werkt door werkloosheid of brugpensioen, worden voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Voor heel wat mensen betekent dat een bescherming tegen armoede, op het moment dat ze met pensioen gaan. Dat kan...

Load More