De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politici, neem je verantwoordelijkheid op tegenover onze (klein)kinderen

Politici, neem je verantwoordelijkheid op tegenover onze (klein)kinderen

vrijdag 15 oktober 2021 22:16
Spread the love

Dat is de dringende oproep die Grootouders voor het klimaat lanceren na de succesvolle Klimaatbetoging van 10 oktober 2021. De tekst is ondertekend door Grands-parents pour le Climat, Gezinsbond, Vlaamse Ouderenraad, Okra, S-plus, GOSA, ABVV-senioren, CD&V-senioren, Groen-plus, Ecokerk, Transitie Molen en Balen, Duurzame Heistenaars. Er moet nu dringend gehandeld worden. Op de klimaattop van Glasgow (november 2021) moeten ons land en zijn regeringen zich 100% engageren om het tij te keren.
20 grootouders nemen op 24 oktober de trein naar Edinburgh. Vandaar stappen ze te voet naar Glasgow. Op hun vertrek hebben ze de Klimaatministers en parlementsleden uitgenodigd om hen deze oproep te overhandigen. Kom hen uitwuiven: 12.30 u Luxemburgplein Brussel.

Dringende Oproep van Grootouders voor het Klimaat 

Een leefbare, rechtvaardige wereld voor de generaties na ons

De symptomen van de klimaatcrisis treffen ons met alsmaar extremer weer, overstromingen, droogte. Elders is het nog erger, met branden, orkanen, verloren oogsten, stijgende zeeën. Elk jaar weer meer, elk jaar weer dichterbij. Op die weg doorgaan is geen optie.

De urgentie was nooit zo groot

Niet meer dan 1,5 °C gemiddelde opwarming en een billijke verdeling van de inspanningen: de wetenschap is duidelijk, dat lukt alleen als we meteen in actie schieten. Ondanks alle vooruitgang, ondanks de vele maatregelen en plannen die voorliggen, hoe goed bedoeld ook, schieten we te kort.

Er is nog tijd, maar hij dringt

Sinds het Klimaatverdrag van Rio de Janeiro, waarmee de wereldleiders in 1992 de klimaatcrisis openlijk op de agenda plaatsten, is de uitstoot van broeikasgassen zelfs nog sneller gaan stijgen. Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is al 6 jaar oud, de mijlpaal van 2030 is nog amper 8 jaar van ons vandaan. De klimaatcrisis is nu het dringendste wereldprobleem.

Ouderen willen hun verantwoordelijkheid opnemen

De leden van Grootouders voor het Klimaat en generatiegenoten hebben tijdens hun actieve leven de druk op de planeet onhoudbaar zien toenemen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en hun plicht tegenover de komende generaties ernstig. Ze roepen de samenleving en in het bijzonder de overheid op, dringend radicale maatregelen te nemen om de doelstelling van het Akkoord van Parijs te realiseren. De klimaatconferentie van Glasgow biedt daartoe een unieke kans.

We rekenen nú op onze overheid

Voor klimaatwerven zoals de energietransitie, een sociaal rechtvaardig fiscaal klimaatbeleid en steun aan alle klimaatslachtoffers, rekenen we nú op onze overheden van alle beleidsniveaus.

Het beste moment is dit moment

Nu kunnen we de gevolgen nog temperen (elke decigraad telt) en aanpassingen voorbereiden. Op de klimaatconferentie van Glasgow (november 2021) moeten ons land en zijn regeringen zich 100% engageren om het tij te keren.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!