De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grootouders voor het Klimaat krijgt Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Grootouders voor het Klimaat krijgt Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

donderdag 12 mei 2022 13:15
Spread the love

Grootouders voor het Klimaat (GvK) ontving op 10 mei de Ultima van de Vlaamse Cultuur in de categorie sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Grootouders voor het Klimaat bestaat amper drie jaar en werd vooral bekend als de
burgerbeweging die vanaf 2019 volop de klimaatjongeren steunde, onder meer in
klimaatmarsen. Enthousiaste jongeren begroeten de grootouders toen nog niet in hun kenmerkende witte hesjes.

Ondertussen voert ze op verschillende fronten haar eigen acties en campagnes, is ze ook actief in verschillende lokale afdelingen en laat ze de stem van ouderen almaar duidelijker horen, in het belang van de generaties na hen. De Grootouders zijn dan ook
blij verrast en bijzonder opgetogen met deze belangrijke Vlaamse Cultuurprijs.  De Grootouders zijn uiteraard zeer vereerd in eigen naam, maar ze zien dit toch als een erkenning voor de brede klimaatbeweging. Ze dragen de prijs graag op aan de vele
bewegingen en initiatieven, zowel lokaal bij ons als internationaal, en aan iedereen die op zijn of haar manier meewerkt aan een leefbare wereld voor de generaties na ons.

De klimaatcrisis laat zich ondertussen al goed voelen, ook in onze streken. Ook de rapporten van het IPCC (het adviesorgaan van de UN dat de politiek adviseert over de klimaatcrisis) worden alsmaar scherper en ze documenteren de acute urgentie
Verder uitstel is schandelijk onverantwoord. Een duurzame en rechtvaardige samenleving is nog mogelijk als we nu alle zeilen bijzetten. Natuurlijk gaat het over reductie van de CO2-uitstoot en respect voor de ecologische grenzen van de planeet, maar het gaat vooral over een veilig, gezond en gelukkig leven voor iedereen, ook de economisch zwakkeren, bij ons en in het
Zuiden.
“We kunnen met het klimaat niet wachten,
want het klimaat zal niet wachten.”


Het doet deugd, zeggen de Grootouders, dat de Vlaamse Gemeenschap ons activisme via deze prijs waardeert, en dat zal ons sterken om kritisch en alert te blijven. Samen met andere beleidsniveaus schiet de Vlaamse regering schromelijk te kort in haar zorgplicht, met name voor de komende generaties.
De Grootouders voelen dat ze op een keerpunt staan. We wijden er op 30 mei in het gebouw van het Vlaams Parlement een speciale Inspiratiedag aan. De jongeren hebben nog altijd gelijk, maar op een moment dat de urgentie zo duidelijk is, moeten en kunnen ook de ouderen meer op het beleid wegen. In dat debat betrekken we onder meer de belangrijkste senioren-
verenigingen.
“Nooit was actie zo dringend nodig,
nooit was jij zo dringend nodig”
De toekenning van deze Ultima is voor de Grootouders een stimulans om met nog meer enthousiasme en verbetenheid door te gaan.

Op 30 mei 2022 organiseren we in het Vlaams Parlement een Inspiratiedag waar we zo veel mogelijk senioren bij willen betrekken. De uitnodiging met programma kunt u hier afladen.

Meer over Grootouders voor het Klimaat
Website: grootoudersvoorhetklimaat.be

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!