De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ARCO en overheidsschuld

ARCO en overheidsschuld

woensdag 25 juli 2018 11:20
Spread the love

De vrijgemaakte middelen voor de ARCO-coöperanten zouden normaal als onderdeel van de Belfius-beursgang (30%) de dramatische overheidsschuld moeten verminderen.
De Regering Michel heeft intussen bij de jaarlijkse begrotingsopmaak wel kunnen profiteren van de vermindering van de rentevoet op haar schuld van 103% van het BBP. Bij een oplevende conjunctuur zal de kostprijs van de uitstaande leningen op de begroting onvermijdelijk terug stijgen. Vandaag komt deze intrestlast op de schuld overeen met meer dan 2,5 % van het BBP. De overheidsschuld is dus een hot item, en niet alleen omwille van de EU-norm terzake.
De ARCO-deal heeft niets te maken met belastingen en vooral met het resterend begrotingstekort bij een gunstige economische conjunctuur, zoals in een VB reactie op BRUZZ. Gelukkig maar kan je de opbrengst uit de vervreemding van activa niet gebruiken voor het eenmalig verminderen van het tekort op de lopende begroting.

take down
the paywall
steun ons nu!