De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Arbeiders willen boter bij de vis

woensdag 23 januari 2019 21:32
Spread the love

Nationale staking 13 februari 2019

De politici zeggen dat een verhoging hoger dan 0,8 % niet mogelijk is omdat ze niet willen dat ‘de loonkloof met onze buurlanden nog meer laten ontsporen” .

Ik vind dat de lonen van politici moeten 30% verlaagd worden en het minimum loon dan de arbeiders met 5% stijgen.

De politici verdienen perverse en decadente lonen,schepenen verdienen ongeveer 100.000 euro ,burgemeesters en parlement- en kamer leden ongeveer 125.000 euro per jaar  bruto.

Ze krijgen daar bovenop nog eindejaarspremie+vakantiegeld +speciale kosten forfait 4090 euro of werkelijke beroepskosten+gsm en vervoer onkosten…

Er wordt ook veel gecumuleerd bv. burgemeester en schepen met een Vlaamse of federaal politiek mandaat.

Er bestaat een verloningsplafond van ongeveer 185.000 euro bruto per jaar voor politieke en openbare mandaten.

Maar dikwijls hebben ze nog veel anderen privé postjes, een job of een activiteit als zelfstandig of zetelen ze in een raad van bestuur van grote bedrijven.

Ik begrijpen niet dat het volk, arbeiders, vakbonden toelaten dat de politici zelf hun eigen loon kunnen beslissen. Ik vind dit machtsmisbruik en een rechtstaat onwaardig. Ik vind dat de arbeiders en vakbonden zouden moeten streven dat  het minimum loon  van de arbeiders gelinkt worden aan de lonen van de politici, bv. dat een kamer lid slechts X keer meer  het minimumloon van de arbeider kan verdienen.

Het kapitalistische systeem is de vrijheid van uitbuiting  van de arbeiders  door de eigenaars van de bedrijven, fabrieken…. maximum winst -minimum lonen.Alleen zwakke arbeiders moeten werken om het minimumloon te verdienen om in leven te blijven.Alleen de arbeiders creëren winsten en zelfs zeer veel winst maar een groot gedeelte van hiervan wordt gespendeerd aan publiciteit bij sportactiviteiten en anderen.

 

Het is met deze gigantische winsten op de rug van de arbeiders dat de multimiljonair salarissen van voetballers, basketbalspelers, tennissers, fietsers… bekende  Hollywood-artiesten, zangers …worden  betaald .
Alle bla-bla over de “dure” kosten van werk, over de concurrentiekracht en loonkloof met andere landen, zijn vals met de bedoeling om de arbeiders te misleiden. De waarheid is dat de grote multinationals geven er de voorkeur om de grote winsten te gebruiken in advertenties en publiciteit in de sector van het ‘amusement’ en ‘verstrooiing’ van de arbeiders in plaats  van  een rechtvaardiger, menswaardig, comfortabel salaris te betalen.

Het is aan de arbeiders  om wakker te worden uit deze hersenspoeling en voetbal en ander ‘amusement’ te boycotten met ‘idolen’ met buitensporige lonen en de bazen vragen dat dit deel van de winst rechtstreeks aan de arbeiders  betaald zou worden. Het volk, de arbeiders kunnen ook het initiatief nemen en goedkoop ‘amusement’  organiseren en ook hun eigen goedkope ‘idolen’ kiezen . De investeringen van bedrijven en multinationals  in advertenties, publiciteit  die nu het buitensporige loon van de ‘helden’ in de sport, cinema, muziek… betalen, moet worden gebruikt om de lonen, pensioenen, uitkeringen, leeflonen ,ziekteverzekering, sociale zekerheid…van de arbeiders en armen te verhogen …!
Gratis Geld
Dat er geen geld is voor de arbeiders en de armen is een grote leugen, ook de machtige elite (FED, centrale  banken)  zijn de eigenaars van de machine om geld te drukken. De machtige elite leeft met gratis geld dat ze delen met hun behulpzame medewerkers en politici,media…
De arbeiders zijn de echte topatleten.
De vakbonden moeten ook zorgen dat een menswaardig wereldwijde maandelijkse minimumloon van 350 euro,40 uur/week en een menswaardig wereldwijde maandelijkse leefloon van 250 euro voor alle werklozen en armen in de rest van de wereld geïmplementeerd wordt.
In België zeggen  sommige politici ,miljonairs zoals Louis Tobback, Vandenbosch dat ze recht hebben op deze gigantische lonen omdat als de Staat peanuts betaalt , zullen alleen apen politici willen zijn , eindelijk wat ze zeggen is dat de arbeiders apen zijn  omdat ze zich tevreden stellen met peanuts.
Sommige politici tonen minachting voor de arbeiders.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!