Amerikaanse kranten moeten zichzelf behelpen
Wereld -

Amerikaanse kranten moeten zichzelf behelpen

vrijdag 11 juni 2010 10:37

Hoewel de Amerikaanse krantensector duidelijk een noodlijdende industrie vormt, verzet de meerderheid van de Amerikaanse consumenten zich tegen elke vorm van overheidssteun om de dagbladen te ondersteunen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Rasmussen Reports. De Amerikaanse Federal Trade Commission had een aantal voorstellen gelanceerd om de krantensector financieel bij te springen, maar die maatregelen werden zonder uitzondering door de meerderheid van de Amerikaanse consumenten verworpen. Rasmussen Reports benadrukt dat de ondervraagden heel goed beseffen dat hun opstelling het verdwijnen van een aantal krantentitels tot gevolg zou kunnen hebben, maar dat gegeven lijken te aanvaarden.

De Federal Trade Commission had onder meer voorgesteld om een belasting te heffen op de mobiele telefoonrekeningen, de factuur van consumentenelektronica of online nieuwsaggregatoren. Het idee van een belasting op mobiele telefoonrekeningen werd door 84 procent van de ondervraagden verworpen, terwijl 76 procent zich uitsprak tegen een taks op consumentenelektronica. Een belasting op nieuwsaggregatoren werd door 74 procent van de Amerikaanse consumenten afgewezen. “Deze resultaten maken het duidelijk dat de Amerikanen ervan overtuigd zijn dat de kranten geen hulp van de overheid nodig hebben of verdienen,” aldus het magazine Media Daily News.

Daarbij wordt opgemerkt dat achter achter dit verzet ook een bezorgdheid over een grote overheidsinmenging in de mediasector zou kunnen schuil gaan en ook de vrees zou kunnen vertegenwoordigen voor extra belastingen. “Maar de resultaten weerspiegelen ook specifieke gevoelens over de nieuwsindustrie zelf,” merkt Media Daily News nog op. “De voorgestelde taksen op mobiele telefoons en consumentenelektronica hebben weinig verband met de mediasector, maar bij online nieuwsaggregatoren is dat duidelijk wel het geval. Die belasting zou er duidelijk op gericht zijn om de winsten in de nieuwsindustrie te herverdelen. De respondenten zijn er echter duidelijk van overtuigd dat de nieuwsmedia zichzelf moeten redden of ten onder gaan.” (MH)

Bron : Express.be / het bureau Rasmussen Reports

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!