De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afscheid van Patrick Weckhuyzen,  bezieler van ‘Parkveld Blijft’ (Heverlee)

Afscheid van Patrick Weckhuyzen, bezieler van ‘Parkveld Blijft’ (Heverlee)

dinsdag 1 maart 2022 10:12
Spread the love

Vanavond het bijzonder triest nieuws vernomen van het plots overlijden van Patrick Weckhuyzen, een van de steeds zeldzamer wordende mensen die zich volledig engageerde voor een betere samenleving. Hij was als vrijwilliger actief in het Wereldcafé, maar zal vooral herinnerd blijven als dé bezieler van de actiegroep ‘Parkveld blijft’ die al meer dan twintig jaar ijvert voor het behoud van het 35 ha groot open terrein langs de Geldenaaksebaan in Heverlee. Op het terrein werd een samentuin ingericht waar heel wat mensen groenten kweekten en jaar na jaar werd er medio augustus samen met de vzw Climaxi het driedaagse festival ‘Fiesta Partigiani’ ingericht. Parkveld moet volgens het comité behouden blijven “omdat het een essentiële schakel vormt van de groene gordel ten zuidoosten van Leuven” en “een oase is met een corridor- en stapsteenfunctie” voor heel wat dieren. . Het is bovendien kostbare open ruimte met een ideaal gelegen landbouwgebied voor de ontwikkeling van korte keten landbouw en bovendien een belangrijk waterwingebied voor het Leuvense drinkwater. Een jaar geleden eiste projectontwikkelaar Extensa met zware dwangsommen dat de actiegroep alle (primitieve) infrastructuur in het bosgebied, waar men een nieuwe woonwijk wil realiseren, zou verwijderen. De actiegroep besloot daarop alle activiteiten te verhuizen naar een terrein in Wilsele dat op 9 april ingehuldigd zal worden. Bedankt Patrick voor al je inspanningen om Leuven leefbaar te houden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!