De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Acties tegen Onderwijsdecreet in Brussel

vrijdag 28 oktober 2011 16:38
Spread the love

Op 27 oktober vond er een actiedag plaats in negen steden voor het recht op onderwijs van mensen zonder wettig verblijf. Dit recht is op de helling komen te staan door het nieuwe Onderwijsdecreet XXI, dat op 1 september 2011 van kracht werd. Dit nieuwe onderwijsdecreet stelt een wettig verblijf als voorwaarde voor inschrijving in het Nederlandstalig volwassenenonderwijs.

Ook in Brussel vonden er verschillende activiteiten plaats. Zo werden er flyers uitgedeeld aan de deelnemers van de studiedag Taalboulevard in het Vlaams Parlement. Deze studiedag werd geopend door minister Pascal Smet, de initiatiefnemer van het nieuwe onderwijsdecreet. Daarna trok een manifestatie, georganiseerd door CBE Brusselleer, onder de noemer ´Onderwijs voor iedereen´ vanaf het Rouppeplein naar het kunstwerk ´La Pasionaria´. Deze gigantische megafoon is gewijd aan alle migranten. Hier vonden een aantal toespraken plaats van lesgevers en mensen zonder papieren die de gevolgen van het decreet dagelijks aan den lijve ondervinden. Uiteindelijk werd er een grote lading ballonnen met boodschappen voor minister Smet eraan opgelaten. Hopelijk waaide er een positieve wind door Brussel…

Meeting i.s.m. Samenlevingsopbouw Brussel publiceerde op 27 oktober ook een nota over het recht op onderwijs van mensen zonder wettig verblijf. Deze is te lezen op de blog http://taalbezwaar.blogspot.com

Samenlevingsopbouw Brussel beschouwt onderwijs als een onmiskenbaar grondrecht voor iedereen. Onderwijs kan mensen immers meer zelfredzaam maken, ondermeer door het leren van onze taal. Maar ook door het verwerven van professionele competenties die men hier kan valideren wanneer het verblijf genormaliseerd wordt, en tegelijkertijd ook bij een terugkeer naar het land van herkomst. Bovenal biedt onderwijs kansen voor het individu om zelf sturing te geven aan het leven door zichzelf te ontplooien in de richting die men wenst. Het uitsluiten van mensen zonder wettig verblijf zal alleen maar meer leiden tot het vormen van een onderklasse met armoede, uitbuiting en misbruik als enige perspectief.

Samenlevingsopbouw Brussel beschouwt het nieuwe onderwijsdecreetl bovenal ongrondwettelijk, aangezien het recht op onderwijs voor iedereen in artikel 24 van de Belgische grondwet is vastgelegd. Om die reden stapt Samenlevingsopbouw Brussel met de Liga voor Mensenrechten naar het Grondwettelijk Hof om het decreet te laten vernietigen.

De nota en andere informatie hierover vindt u op de blog; http://taalbezwaar.blogspot.com

take down
the paywall
steun ons nu!