Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Experts uiten bezorgdheid over toekomst van kinderen zonder papieren

België moet zorg dragen voor al haar kinderen, los van hun statuut of het statuut van hun ouders. Dat vragen Platform Kinderen op de vlucht, Samenlevingsopbouw Brussel en UNICEF België na het debat op 10 april naar aanleiding van de opvallende aanwezigheid van een groot aantal famili...

Regularisatie als smeermiddel voor een haperend migratiebeleid

Grootschalige regularisatiecampagnes zijn niet de oplossing, zoveel is zeker. Dit standpunt werd afgelopen weekend bevestigd door Jozef De Witte. Maar dan zullen we wel een antwoord moeten vinden op de vraag wat voor soort migratiebeleid we willen vormgeven. Regularisatie van mensen ...

Voor het gros van de mensen-zonder-papieren die tijdens de regularisatiecampagne van 2009 een dossier indienden, blijft de toekomst onzeker. Nochtans leveren zij veel inspanningen om hun situatie te verbeteren. Bovenop de arbitraire en ondoorzichtige wijze waarop de dossiers worden b...

Op 27 oktober vond er een actiedag plaats in negen steden voor het recht op onderwijs van mensen zonder wettig verblijf. Dit recht is op de helling komen te staan door het nieuwe Onderwijsdecreet XXI, dat op 1 september 2011 van kracht werd. Dit nieuwe onderwijsdecreet stelt een wett...

Fotoreportage: Mars van mensen zonder papieren

Op 19 juli, de tweede verjaardag van de regularisatieinstructies van 2009, betoogden enkele honderden mensen zonder papieren voor het partijbureau van cdH en het kabinet van Asiel en Migratie in de Wetstraat.

´De laatste klas´ Nederlands voor mensen zonder papieren

Op donderdag 26 mei werd in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement een artikel in het Onderwijsdecreet XXI gestemd waarin een wettig verblijf als inschrijvingsvoorwaarde voor het volwassenenonderwijs wordt bepaald. Met andere woorden, mensen zonder papieren...

Recht op onderwijs voor iedereen

Op 19 mei 2011 wordt het Onderwijsdecreet XXI gestemd in de Commissie Onderwijs van het Vlaamse parlement. Dit decreet stelt een wettig verblijf als nieuwe inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. Samenlevingsopbouw Brussel meent dat onderwijs een grond...

De regularisatie-instructie van 19 juli 2009 leek een grote verandering te betekenen voor de moeilijke levensomstandigheden van mensen zonder wettig verblijf in Brussel. In 2010 werden dan wel 24.000 personen geregulariseerd, mede op basis van die tijdelijke instructies, maar wij wor...